Στο επίκεντρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπαίνει η Λεμεσός και πιο συγκεκριμένα ο Ύψωνας με την ανέγερση ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου στο οποίο θα γίνεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με πυρόλυση ελαστικών αυτοκινήτων που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους,  επιλύοντας με τον τρόπο αυτό ένα διαχρονικό περιβαλλοντικό πρόβληµα που ταλανίζει την Κύπρο.
 
Ο Σχεδιασµός του εργοστασίου, η Κατασκευή και η Λειτουργία του φέρουν την υπογραφή της Bioland Energy και θα γίνουν µε βάση «πολύ αυστηρές Προδιαγραφές Ασφαλείας και Υγείας και στη βάση της Καλύτερης Διαθέσιµης Πρακτικής (the best available technique)».
 
Το εργοστάσιο αναμένεται να ανεγερθεί στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Σιλά στον Ύψωνα, στην οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων κατηγορίας Α (βαριάς οχληρίας), ύστερα από υπόδειξη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
 
 
Πως θα λειτουργεί το εργοστάσιο
Το εργοστάσιο, σύμφωνα με την εταιρεία, θα λειτουργεί στη βάση αυστηρών προδιαγραφών, με «πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον και ικανοποιώντας όλες τις απαιτήσεις των αρμοδίων αρχών». Θα γίνεται συνεχής παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων εξασφαλίζοντας ότι θα ικανοποιούνται πάντοτε τα επιτρεπόμενα όρια που υπαγορεύονται από τις Ευρωπαικές οδηγίες και την Εθνική νομοθεσία
Θα χρησιµοποιούνται απόβλητα ελαστικά αυτοκινήτων όλων των τύπων τα οποία όμως θα παραλαμβάνονται  τεµαχισµένα σε τεµάχια τυπικών διαστάσεων 5Χ5cm, θα αξιοποιούνται τα εγχώρια ελαστικά και θα γίνεται και εισαγωγή από το εξωτερικό.
Δεν θα γίνεται καύση των ελαστικών στο εργοστάσιο, αλλά θα χρησιμοποιείται η σύγχρονη µέθοδος της πυρόλυσης στην οποία τα ελαστικά θα λυώνουν σε ψηλές θερμοκρασίες στην απουσία οξυγόνου σε αντίθεση με την καύση σε κλιβάνους. Οι εξερχόµενοι αέριοι υδρογονάνθρακες θα ψύχονται και θα υγροποιούνται σε ΕΠΕ (Έλαιο Πυρόλυσης Ελαστικών). Το µείγµα άνθρακα και τεµαχισµένων τελιών θα αποθηκεύεται για περαιτέρω επεξεργασία. Το ακατέργαστο ΕΠΕ θα µεταφέρεται µε αντλίες σε δεξαµενές αποθήκευσης. Από εκεί θα διοχετεύεται στην µονάδα διύλισης για αναβάθµιση της ποιότητας του. Το αναβαθµισµένο ΕΠΕ θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως καύσιµο σε Μηχανές Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα  εξερχόµενα καυσαέρια από τις μονάδες πυρόλυσης και ηλεκτροπαραγωγής  θα διοχετεύονται σε σύστηµα επεξεργασίας καυσαερίων αποτελούμενο από απορρυπαντικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας. Τα κατάλοιπα υπο-προϊόντα σε μορφή σκόνης θα συλλέγονται από αδειοδοτημένους ανακυκλωτές αδρανών υλικών.
 
Οι 4 βασικές μονάδες
Διακρίνουμε τέσσερις βασικές µονάδες που θα συνεργάζονται αρμονικά στο χώρο του εργοστασίου.
1. Τη Μονάδα Πυρόλυσης τεµαχισµένων ελαστικών για τη παραγωγή ΕΠΕ και τη συλλογή του Carbon Black και των τεμαχισμένων χαλύβδινων τελιών.
2. Τη Μονάδα Διαχωρισµού, επεξεργασίας και αναβάθµισης των προϊόντων Carbon Black και τεµαχισµένων τελιών
3. Τη Μονάδα διύλισης και επεξεργασίας του ΕΠΕ για Αναβάθµιση σε ποιότητα κατάλληλη για καύση στις ΜΕΚ για την παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
4. Τη Μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας µε δύο γραµµές ΜΕΚ.
 
Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα
H µείωση στην εισαγωγή συµβατικών καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η εξοικονόµηση φυσικών πόρων µε την παραγωγή εναλλακτικής µορφής καυσίµου αποτελούν δύο βασικά πλεονεκτήµατα του εργοστασίου. Επιπλέον το εργοστάσιο συµβάλλει ενεργά στη κυκλική οικονοµία της Κύπρου, αφού βάζει οριστικά τέλος σε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό πρόβλημα, της καύσης των ελαστικών σε ανοικτούς χώρους, ένα πραγματικά διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει τη Κυπριακή κοινωνία, με καταστροφικές συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία. Στη θέση των άχρηστων ελαστικών θα παράγεται ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια και δύο εξίσου ωφέλιμα εμπορεύσιμα προιόντα. Πέραν τούτων, το εργοστάσιο θα αποτελεί  μία σηµαντική οικονοµική δραστηριότητα που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στη περιοχή. 
Οι ρύποι θα παρακολουθούνται συνεχώς και θα είναι πάντοτε εντός των επιτρεπόµενων ορίων και χαµηλότεροι από εκείνες της ευρύτερης περιοχής, µε αέριες εκποµπές που δεν θα επηρεάζουν
δυσμενώς το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών.  
Η εταιρεία Bioland Energy δεν φείδεται κόπων και εξόδων και είναι αποφασισμένη να ξοδεύσει τεράστια ποσά για να διασφαλίσει ότι το εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί θα αποτελεί πραγματικά  πρότυπο σε όλη την Ευρώπη και θα κάνει περήφανη τη Κύπρο γιατί οι στόχοι της εταιρείας είναι να επεκταθεί και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο.  Επιπλέον η κατασκευή του εργοστασίου στον Ύψωνα θα δώσει την ευκαιρία σε μαθητές απ’ όλη τη Κύπρο, να γνωρίσουν, σε ένα όμορφο εκπαιδευτικό κέντρο που θα ενσωματωθεί στο έργο, τις νέες, σύγχρονες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν και τα οφέλη από την εφαρμογή, στη πράξη, της κυκλικής οικονομίας.
 
Ποια είναι η Bioland 
Η εταιρεία  Bioland Energy (Μέλος του Ομίλου Εταιρειών της Eptagon Group Ltd ) µε εµπειρία πάνω από 10 χρόνια στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας δραστηριοποιείται στον διεθνή και εγχώριο ενεργειακό τοµέα του ηλεκτρισµού από το 2011, αξιοποιώντας βασικά τη δύναµη του ήλιου και συµβάλλοντας ενεργά στους Εθνικούς και Διεθνείς ενεργειακούς στόχους στη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
Πρωταρχικός στόχος, σύμφωνα με την Bioland Energy είναι «η προστασία του περιβάλλοντος µε µηδενικές εκποµπές θερµοκηπιακών αερίων, χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και δηµιουργώντας καινοτόµα έργα ενέργειας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων στηρίζοντας την Κυπριακή οικονοµία και συμμετέχοντας  ενεργά στην επίτευξη της εθνικής συνεισφοράς της Κύπρου στην ΕΕ. Η προσφορά της αυτή αναγνωρίστηκε αφού τιµήθηκε δύο φορές από το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης».
Διαβάστηκε 2736 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top