Για τα αντιπλημμυρικά και άλλα έργα του ΣΑΛΑ, καθώς επίσης και για τις τελευταίες εξελίξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά το ύψος των αποχετευτικών τελών για το 2020 και πέρα, αναφέρθηκε σε διάσκεψη τύπου, ο Δήμαρχος Λεμεσού και Πρόεδρος του ΣΑΛΑ, Νίκος Νικολαΐδης.

 

Στόχος η ενημέρωση του κοινού, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις ιδιαίτερα σε σχέση με τα νέα έργα της Φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου.

 

Αντιπλημμυρικά έργα

Το Συμβούλιο έχει εκτελέσει μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα ομβρίων με την επέκταση του δικτύου των κύριων και δευτερευόντων αγωγών και την αναβάθμιση των σημαντικότερων εγκαταστάσεων του συστήματος, έτσι ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή της μείζονος Λεμεσού.

 

Τα έργα ξεκίνησαν από το 1992 έως το 2004, με τις Φάσεις Α και Β1. Η υλοποίηση της Φάσης Β2 άρχισε το 2006 και αρχικά τα έργα προγραμματίστηκαν να ολοκληρωθούν το 2016. To ΣΑΛΑ έχει δαπανήσει για τα έργα αυτά, ποσό πέραν των €50 εκ. ευρώ. Παράλληλα περιλήφθηκαν στο οδικό έργο του κάθετου δρόμου άλλα αντιπλημμυρικά έργα συνολικού κόστους €30 εκ. περίπου τα οποία σχεδιάστηκαν από το ΣΑΛΑ, αλλά εκτελέστηκαν από τα Δημόσια Έργα.

 

Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup τον Μάρτιο του 2013 και την κρίση που ακολούθησε, πλείστα κυβερνητικά έργα και χορηγίες σταμάτησαν. Δυστυχώς μετά από οδηγίες του ΤΑΥ, το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλει ή/και να ακυρώσει ορισμένα έργα με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση του Αποχετευτικού Συστήματος Ομβρίων να καθυστερήσει.

 

Tο Υπουργικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση του στις 15/2/2017, ενέκρινε την εκτέλεση νέων αντιπλημμυρικών έργων συνολικού κόστους €28.5 εκ. περίπου, στις περιοχές οι οποίες σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές από τα συχνά περιστατικά πλημμυρών, με κυβερνητική συνεισφορά ύψους €16.5 εκ. περίπου, η οποία θα αρχίσει να καταβάλλεται σταδιακά με συνεισφορά €2 εκ. τον χρόνο.

 

Στα νέα έργα περιλαμβάνονται αυτά που λόγω της οικονομικής κρίσης το Συμβούλιο αναγκάστηκε να αναβάλει το 2013, ενώ ήδη αποτελούσαν μέρος υπογραμμένων συμβάσεων για κατασκευή. Ανέρχονται σε 17 συνολικά έργα, όπως φαίνονται στον Χάρτη και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Αναγνωστοπούλου και Ευγενίου Βουλγάρεως στα Κ. Πολεμίδια και το έργο της οδού Πατρών στην Γερμασόγεια.

 

Παράλληλα, στα σχέδια είναι και τα έργα στις περιοχές νοτιοδυτικά του Τσιρείου περιλαμβανομένης και της περιοχής Χαβούζας όπου τα τελευταία χρόνια υπήρχαν σοβαρότατα προβλήματα και ζημιές από πλημμύρες, καθώς επίσης και τις περιοχές βορειότερα του υπεραστικού δρόμου στην περιοχή Αγίας Φύλας και Εκάλης, νοτίως του στρατοπέδου. Στο πλαίσιο των έργων αυτών θα κατασκευαστούν επίσης και δύο λίμνες κατακράτησης, η μεν πρώτη στην Αγία Φύλα, η δε δεύτερη στον Άγιο Αθανάσιο.

 

Ταυτόχρονα, το Συμβούλιο προσπαθεί και πιέζει για την κατασκευή του πολεοδομικού οδικού έργου της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη από τα Δημόσια Έργα, με την κατασκευή της οποίας θα καταστεί δυνατή η υλοποίηση του συνόλου των αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Εκάλης.

 

Δυστυχώς πρέπει να αναφερθεί ότι οι δαιδαλώδεις διαδικασίες που υπάρχουν σήμερα αποτελούν την κύρια αιτία στην μη έγκαιρη υλοποίηση σημαντικότατων έργων, όπως είναι τα πιο πάνω.

 

Τα έργα αυτά θα εκτελεστούν σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως:

1. Έργα Προτεραιότητας:

Πρόκειται για τα δίκτυα ομβρίων υδάτων βόρεια της Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή Εκάλης, την περιοχή Τσιρείου, Γερμασόγειας, Αγίου Αθανασίου και Κάτω Πολεμιδιών, όπως αναφέρονται πιο πάνω και φαίνονται στον χάρτη. O διαγωνισμός για την κατασκευή τους προγραμματίζεται να προκηρυχθεί περί το τέλος του 2019, ανάλογα με τον χρόνο που θα απαιτηθεί για εξασφάλιση των αναγκαίων εγκρίσεων. Οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες και το συνολικό κόστος εκτιμάται γύρω στα €17.5 εκ.

2. Αντιπλημμυρικά Έργα των οδών Αγίας Φυλάξεως, Γλάδστωνος, Ναυαρίνου και Θεσσαλονίκης:

Μετά τις έντονες βροχές και πλημμύρες που σημειώθηκαν τον περασμένο Φεβρουάριο στο κέντρο της πόλης από την περιοχή του Κάστρου μέχρι και την οδό Ανεξαρτησίας, το ΣΑΛΑ κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της εκτέλεσης πρόσθετων αντιπλημμυρικών έργων επί της οδού Αγίας Φυλάξεως και Θεσσαλονίκης, νότια της Λεωφόρου Μακαρίου ΙΙΙ, περιλαμβανομένης και της οδού Ναυαρίνου και της οδού Γλάδστωνος.

Για το σκοπό αυτό υποβλήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετική πρόταση για περίληψη των έργων αυτών συνολικής αξίας γύρω στα €6.5 εκ., στα πιο πάνω αναφερόμενα αντιπλημμυρικά έργα, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό στα €35 εκ. περίπου. Η σχετική απόφαση/έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται.

Επίσης, περί το τέλος του 2019 με αρχές του 2020, θα προκυρηχθούν οι προσφορές για την ετοιμασία των μελετών από Σύμβουλους Μηχανικούς για την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων του κέντρου της Λεμεσού που αναφέρονται πιο πάνω.

 

3. Λίμνες Κατακράτησης:

Οι δύο λίμνες κατακράτησης ομβρίων θα κατασκευαστούν με ξεχωριστά συμβόλαια, αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες εξασφάλισης της αναγκαίας γης.

Αναφορικά με τη Λίμνη Αγίου Αθανασίου, έχει εξασφαλιστεί η γη με ανταλλαγή από την Κυβέρνηση, ενώ έχουν αρχίσει και οι διαδικασίες απαλλοτρίωσης επιπρόσθετης ιδιωτικής γης που απαιτείται για το έργο.

Αναφορικά με τη Λίμνη / Δεξαμενή Κατακράτησης Αγίας Φύλας, έχει αποκτηθεί η συναίνεση της Σχολικής Εφορείας Λεμεσού για την κατασκευή υπόγειας δεξαμενής κάτω από τα γήπεδα του ΚΑ’ Δημοτικού σχολείου. Εκτιμάται ότι η υλοποίηση των δύο λιμνών θα γίνει μεταξύ των ετών 2021 – 2023.
 


4. Ορθογώνιος Οχετός Όμβριων Υδάτων, Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη

Το πολεοδομικό αυτό έργο θα εκτελεστεί από το Τ.Δ.Ε. Μετά την επίλυση ορισμένων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν αναφορικά με τη μελέτη του Τ.Δ.Ε για τον τετραγωνικό οχετό της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη, αποφασίστηκε όπως ανατεθεί στους συμβούλους - μελετητές του ΣΑΛΑ, όπως εκπονήσουν μελέτη του οχετού, ώστε αυτή να παραδοθεί στο Τ.Δ.Ε και να ενσωματωθεί στο οδικό πολεοδομικό έργο της Λεωφόρου Ευαγόρα Λανίτη. Αναμένεται ότι η προσφορά για κατασκευή, θα προκηρυχθεί από το ΤΔΕ περί το τέλος 2020 ή αρχές του 2021.


Αποχετευτικά τέλη
Όλα αυτά τα χρόνια, το Συμβούλιο εργάζεται εντατικά με προγραμματισμό, με σύνεση και με μεγάλη προσοχή στην διαχείριση των οικονομικών πόρων του Οργανισμού. Ως αποτέλεσμα αυτής της νοικοκυρεμένης πολιτικής, το ΣΑΛΑ βρίσκεται από το 2018 στην πολύ ευχάριστη θέση να υλοποιεί την νέα πολιτική για τη σταδιακή μείωση των τελών με στόχο τη μείωση του οικονομικού βάρους των συμπολιτών μας. Η οικονομική κατάσταση του ΣΑΛΑ η οποία είναι το αποτέλεσμα της, για πολλά χρόνια νοικοκυρεμένης διαχείρισης, επέτρεψε τη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο για μειώσεις στα αποχετευτικά τέλη, που εφαρμόζονται ήδη, εδώ και τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα από το 2018 άρχισε η σταδιακή μείωση των τελών επί ακινήτου περιουσίας, κατά 5% ετησίως μέχρι και το 2022, επιφέροντας έτσι, σημαντική μείωση των τελών. Παράλληλα όμως, με σκοπό τον εξορθολογισμό της τιμολογιακής πολιτικής για τα επόμενα χρόνια, θα επιβληθούν σταδιακά μικρότερες σχετικά αναπροσαρμογές στα τέλη χρήσης επί της κατανάλωσης νερού, αρχίζοντας από το 2020.

Συνοπτικά, όπως αναφέρθηκε στη διάσκεψη τύπου, η τελευταία απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε όπως μετά τη σταδιακή για τρίτη συνεχή χρονιά μείωση των αποχετευτικών τελών επί της ακίνητης περιουσίας, οι συντελεστές για το 2019 μειώθηκαν με περαιτέρω ποσοστό ύψους 5%, ενώ για το 2020 θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα του 2019.

Σημειώνεται ότι για το 2020 θα εφαρμοστούν οι αξίες σε τιμές Γενικής Εκτίμησης ακινήτων σε τιμές 1/1/2018, οι οποίες έχουν μειωθεί για την περιοχή μείζονος Λεμεσού κατά μέσο όρο περί τα 4% περίπου, κάτι που σημαίνει ότι η μείωση των τελών θα συνεχιστεί και μέσα στο 2020, λόγω των μειωμένων αξιών των ακινήτων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση κατά 19% των τελών από το 2017 μέχρι το 2020.

«Εργαζόμαστε ακούραστα για μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή Λεμεσό, για μία πόλη που θα συνεχίσει να προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής για μας, τα παιδιά μας και τους επισκέπτες της», ανέφερε ο δήμαρχος ολοκληρώνοντας τη διάσκεψη τύπου.

 

plimmires

 


Αβέρωφ Νεοφύτου: Ο πολίτης ζει το πρόβλημα, απαιτεί λύσεις και όχι δικαιολογίες
Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, έπειτα από περιοδεία του στο κέντρο της Λεμεσού, το οποίο πλήγηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις τις προηγούμενες εβδομάδες βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους πληγέντες στη Λεμεσό.

Ο πολίτης ζει το πρόβλημα, απαιτεί λύσεις και όχι δικαιολογίες για το ποιος ευθύνεται, δήλωσε ο κ. Νεοφύτου στα ΜΜΕ, τονίζοντας παράλληλα πως η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έρχεται μέσα από έργα υποδομής, ενώ όπως υπέδειξε, «το πιο σημαντικό που πρέπει να γίνει, είναι η μελέτη για τα όμβρια στην οδό Ναβαρίνου, ένα έργο που οι σχεδιασμοί είναι έτοιμοι».

«Σε συνεργασία με το ΣΑΛΑ αλλά και τα αρμόδια Υπουργεία, θα βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε την πιο γρήγορη έναρξη των εργασιών», είπε, τονίζοντας πως το έργο αυτό θα λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Παράλληλα, ευχήθηκε «να γίνει έστω και τώρα ένα μάθημα σε όλους μας».

Ο κ. Νεοφύτου συνέχισε λέγοντας ότι είναι «πάντα καλύτερο το προλαμβάνειν παρά το θεραπεύειν. Είναι καλό σε αυτό τον τόπο σε όλα τα ζητήματα να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς».

Ερωτηθείς το κατά πόσο θα πρέπει να αποζημιωθούν όσοι υπέστησαν ζημιές, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι «από τη στιγμή που οι ευθύνες βαραίνουν την πολιτεία, ο πολίτης πρέπει να αποζημιώνεται. Είναι μια αρχή σε μια δίκαιη κοινωνία και πολιτεία και δεν νοιάζει τον πολίτη το μπαλάκι μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο πολίτης ζει το πρόβλημα, απαιτεί λύσεις και όχι δικαιολογίες, ότι ευθύνεται ο μεν ή ο δε», συμπλήρωσε.


mixalis-vasilieouΜιχάλης Βασιλείου: Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Λεμεσού
«Όποιος πει ότι υπάρχει αμεση λύση, λέει ψέματα. Ένα από τα κακά μας είναι ότι φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια στον κόσμο ότι «ξέρεις, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βροχές». Διότι ξεκινούν οι βροχές από το highway Μέσα Γειτονιάς, κατεβαίνουν Ανεξαρτησίας και καταλήγουν στη θάλασσα. Το ίδιο γίνεται και από το roundabout των Πολεμιδιών, όπου κατεβαίνουν τα νερά στην περιοχή κάστρου. Πώς θα κόψεις τα νερά; Διότι δυστυχώς, πληρώνουμε παλιές αμαρτίες για το γεγονός ότι έκοψαν τους δρόμους, τα ποτάμια και τα ρυάκια κ.λ.π.».
 

 


xaris-trikkisΧάρης Τρίκκης: Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΣΥ Λεμεσού
«Καλό θα ήταν να γίνει ένα νέο master plan βάσει των έντονων καιρικών φαινομένων που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Λόγω της κλιματικής αλλαγής, δυστυχώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα είναι ακόμη περισσότερα, οπότε πρέπει να γίνει ένα νέο master plan για την απορρόφηση των ομβρίων υδάτων».

 


mixalis-swkratousΜιχάλης Σωκράτους: Δημοτικός Σύμβουλος ΑΚΕΛ Λεμεσού
«Η κυβέρνηση που διατυμπάνιζε ότι βελτίωσε την κατάσταση, έπρεπε πρωταρχικός της στόχος να απελευθέρωνε τα συγκεκριμένα κονδύλια, για να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα στη Λεμεσό, ώστε να μην έχουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Άρα την κύρια ευθύνη την έχει το κεντρικό κράτος».

 

gf4
Νεόφυτος Χαραλαμπίδης: Δημοτικός Σύμβουλος ΔΗΚΟ Λεμεσού

«Θεωρούμε απαράδεκτο σε κάθε περίπτωση, σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη να αντιμετωπίζουμε ζητήματα πλημμυρών, αφού ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται φυσικά για έντονα καιρικά φαινόμενα από τη μια, όμως από την άλλη γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και αυτά τα φαινόμενα να αντιμετωπιστούν δεόντως.


Αυτό που θα παρακαλέσουμε τον κόσμο είναι να έχει την αναγκαία υπομονή, ούτως ώστε να μπορέσει το ΣΑΛΑ να προχωρήσει στην υλοποίηση των εδώ και πολλών ετών προγραμματισμένων έργων του.

Μετά την ενεργοποίηση των έργων κατά σειρά προτεραιότητας, θεωρούμε ότι θα θωρακίσουμε την πόλη στον μεγαλύτερο βαθμό, για να μην αντιμετωπίσουμε παρόμοια προβλήματα στο μέλλον».

 

 

 

Διαβάστηκε 1824 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top