ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 14.6.2019

 

«Εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυμναστές, προπονητές και γονείς: ας τους ενδυναμώσουμε για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό!»
 

Καθώς μπαίνουμε στο καλοκαίρι, το πρόγραμμα EGPiS2 - ‘Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό’ κάνει ένα ακόμη βήμα! Το τελευταίο διάστημα οι εταίροι από τις εννέα συμμετέχουσες χώρες μεταξύ των οποίων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεκίνησαν να δουλεύουν με εκπαιδευτικούς, γυμναστές, προπονητές και γονείς για να τους ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια όταν αθλούνται και να μοιραστούν μαζί τους πιθανές λύσεις, συμβουλές και προτάσεις στη βάση των ευρημάτων του προγράμματος EGPiS2.

 

 

Τα σεμινάρια βασίζονται σε μια εκπαιδευτική μεθοδολογία που σχεδιάστηκε από τον έμπειρο εταίρο μας ‘The Access to Sports’ και θα αξιολογηθούν μετά από αυτή τη φάση πιλοτικής εφαρμογής.

 

Τα σεμινάρια έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί για να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τα συγκεκριμένα ζητήματα που το πρόγραμμα στοχεύει να επιλύσει, αλλά έχουν, επίσης, διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύψουν πιο συγκεκριμένα τις ανάγκες καθεμιάς από τις ομάδες-στόχους που έχουν προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων επικεντρώνοντας σε βασικά θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό από διαφορετικές οπτικές γωνίες.

 

Στο πεδίο αυτό έχουν διαμορφωθεί συγκεκριμένα προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να  καλύψουν τις ανάγκες των καθηγητών φυσικής αγωγής, των προπονητών και των γονέων. Αυτή η προσέγγιση επιλέχθηκε δεδομένου ότι κάθε ομάδα μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμη και να κάνει τη διαφορά στη διαδικασία μετασχηματισμού που προσπαθούμε να εφαρμόσουμε: μια σημαντική αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από εκείνες και εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τη διδασκαλία και την παροχή συμβουλών στα κορίτσια που αρχίζουν να αθλούνται, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία.

 

Μέσα στους επόμενους μήνες θα ολοκληρώσουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και θα οργανώσουμε την πιλοτική εφαρμογή τους σε κάθε συμμετέχουσα χώρα όπου οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι προπονητές θα δοκιμάσουν την εφαρμογή της νέας γνώσης στις δραστηριότητες που διοργανώνουν με τα κορίτσια! Στην Κύπρο τα σεμινάρια θα διεξαχθούν εντός του Ιουνίου σε ημερομηνίες και τοποθεσία που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Η Κύπρος εξασφάλισε έγκριση για χρηματοδότηση τεσσάρων νέων προγραμμάτων έρευνας μέσω της δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, από το πρόγραμμα H2020/TEAMING της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ένα από τα προγράμματα συντονίζει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με τίτλο: «ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment (EXCELSIOR)».

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση, σκοπός του Έργου είναι η  δημιουργία ενός Κέντρου Αριστείας για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γης και τις τεχνολογίες διαστήματος.

 

Για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας θα διατεθεί συνολικά το ποσό των €30 εκατ. Συγκεκριμένα, €15 εκατ. θα διατεθούν από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και €15 εκατ. από την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου EXCELSIOR, το οποίο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ, περιλαμβάνονται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt), το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research) και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το έργο EXCELSIOR υποστηρίζεται από 95  οργανισμούς σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνή επίπεδο μεταξύ των οποίων και η NASA.

Σημαντική διάκριση για τη διδακτορική φοιτήτρια Μαρία Κυριάκου, η οποία εκπονεί τη διατριβή της στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οποία απονεμήθηκε βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης από το διεθνές συνέδριο 8th International Forum on Industrial Bioprocessing (IBA-IFIBiop 2019).

 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1 - 5 Μαΐου στην πόλη Μίρι της Μαλαισίας και διοργανώθηκε από το διεθνές Επιστημονικό Φόρουμ IBA-IFIBiop, που έχει ως στόχο την οργάνωση ενός δομημένου και αποτελεσματικού δικτύου επιστημόνων στους τομείς της Βιοχημικής Μηχανικής και της Μηχανικής Τροφίμων.

 

Το IBA-IFIBiop 2019 επικεντρώθηκε σε πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς των βιομηχανικών βιοδιεργασιών και της βιοτεχνολογίας συγκεντρώνοντας επιστήμονες, μηχανικούς και άλλους ειδικούς με σκοπό την παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών στους τομείς των βιοκαυσίμων, της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας, της μηχανικής και τεχνολογίας τροφίμων, καθώς και της περιβαλλοντικής βιοτεχνολογίας.

 

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Βιοδιεργασιών συμμετείχε στο συνέδριο με 2 ομιλίες, ενώ η κα Κυριάκου απέσπασε το βραβείο για την ομιλία της με τίτλο Whole-cell immobilization on biochar-based carriers for enhancement of ethanol production from citrus peel waste. Συγκεκριμένα, η φοιτήτρια παρουσίασε μια νέα μέθοδο μικροβιακών ζυμώσεων η οποία επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση στην αποδοτικότητα των διεργασιών παραγωγής βιοκαυσίμου (βιοαιθανόλη) από απόβλητα μέσω χρήσης ακινητοποιημένων κυττάρων ζύμης σε βιοεξανθράκωμα (biochar). Το βραβείο απονεμήθηκε στην κα Κυριάκου από τον παγκοσμίου φήμης επιστήμονα Prof. Ashok Pandey, ο οποίος κατέχει τον τίτλο UNESCO Professor σε 2 διαφορετικές χώρες και διατελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Επίσκεψη πραγματοποίησε η Πρέσβειρα της Τσεχίας στην Κύπρο κ. Helena Bambasová συνοδευόμενη από Αντιπροσωπεία της Τσέχικης Βουλής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 

Η αντιπροσωπεία από την Τσεχία περιλάμβανε τους Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλής της Τσεχίας, κ. Ivan Bartoš,  Αντιπρόεδρο Jiří Kohoutek,  τους Βουλευτές Milan Pour και Jan Kubík, καθώς και τρεις υπηρεσιακούς παράγοντες. H αντιπροσωπεία συνοδεύθηκε από τον Λειτουργό Διεθνών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, κ. Βασίλη Κοιλιαρή.

 

Κατά τη συνάντηση, ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής και ο Προϊστάμενος Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου αναφέρθηκαν στις συνεργασίες τις οποίες διατηρεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με Πανεπιστήμια της Τσεχίας.

 

 

Όπως ανέφεραν, στο πλαίσιο του προγράμματος Εrasmus πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές φοιτητών, προσωπικού, ακαδημαϊκών με τα πανεπιστήμια Mendel University, University of Technology in Brno, Czech University Life Sciences Prague, και Technical University Ostrava. Επίσης διατηρείται ερευνητική συνεργασία με το Institute of Photonics and Electronics της Πράγας σε συστήματα λέιζερ.

 

Οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους με τους οποίους κοινά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να έχουν το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο σε δήμους και κοινότητες, κυρίως αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή της τεχνολογίας και τη διαχείριση απορριμάτων.

Στις 6-9 Απρίλιου πραγματοποιήθηκε το 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Το θέμα του συνεδρίου ήταν «Η Ψυχιατρική σε ένα μεταβατικό στάδιο προς νέα μοντέλα θεπαρείας και προκλήσεις».

 

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς επικεντρώθηκαν σε θέματα, τα οποία στόχευαν στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σε νέες πρωτοποριακές παρεμβάσεις.

 

Μερικά από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

α) ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον προσδιορισμό των κυριότερων αναγκών και των ερευνητικών κενών σχετικά με τη φροντίδα και τη πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας 

β) ερευνητικές διαδικασίες ανάπτυξης, ταυτοποίησης και διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, γ) αρχές διαμόρφωσης πολιτικής υγείας αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με έμφαση στις ανάγκες ψυχικής υγείας

γ) η συμβολή του διαδικτύου στη διαχείριση και αντιμετώπιση των νευρο-βιολογικών/ νευρο-νοητικών (ψυχικών) νοσημάτων 

δ) η σημαντικότητα της συμμετοχής των χρηστών των υπηρεσιων ψυχικής υγείας στο επίκεντρο της φροντίδας και της λήψης αποφάσεων

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ) συμμετείχε στο 27ο Πανευρωπαϊκό Ψυχιατρικό Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων από την Κύπρο. Ειδικότερα, η διδακτορική φοιτήτρια κα. Άννα Χατζηιωάννου παρουσίασε υπο μορφή ελεύθερης ανακοίνωσης ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την ενδυνάμωση των ατόμων με διπολική διαταραχή μέσω εκπαίδευσης σε δεξιότητες αυτό-διαχείρισης των συμπτωμάτων της νόσου. Παράλληλα, η διδακτορική φοιτήτρια κα. Ραφαηλία Ζαβρού παρουσίασε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες γονέων που έχουν χάσει παιδί λόγω αυτοκτονίας. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μέρος ερευνητικών διδακτορικών έργων, τα οποία συντονίζονται από τη Δρ Μαρία Καρανικόλα, Επίκουρο Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕ.ΠΑ.Κ.

 

Παρεμβαίνει ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Ο Σύλλογος  Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κύπρου) ΣΑΑΠΘΚ διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Η αγορά εργασίας στην εποχή της  τεχνητής νοημοσύνης».

 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση θα είναι ο νομπελίστας Δρ. Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος θα αναπτύξει το  θέμα «Οι επιδράσεις των ρομπότ και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας».

 

Παρέμβαση θα κάνει ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Καθηγητής Περικλής Μήτκας, αναπτύσσοντας το θέμα «Εκπαιδεύοντας τη Μηχανή: «Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του ανθρώπου και αντιστρόφως».

 

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός.

 

Η εκδήλωση του ΣΑΑΠΘΚ θα πραγματοποιηθεί µε την υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019, ώρα 7:00 µ.µ. στο Αμφιθέατρο 2, κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),  στη Λεμεσό και θα µεταδίδεται ζωντανά στη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Κύπρου), ΣΑΑΠΘΚ, ιδρύθηκε το 2018.

 

Απόφοιτοι του ΑΠΘ νιώθοντας απεριόριστη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς το Πανεπιστήμιο που τους πρόσφερε την επιστημονική κατάρτιση και μόρφωση, συνέστησαν ομάδα πρωτοβουλίας και προχώρησαν στην ίδρυση Σωματείου Αποφοίτων, ευελπιστώντας ότι οι χιλιάδες Κύπριοι που αποφοίτησαν από το ΑΠΘ θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια.

 

Στους σκοπούς του συλλόγου περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - η διατήρηση, η καλλιέργεια και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των αποφοίτων των Ελλήνων Κυπρίων, μεταξύ τους και μεταξύ των αποφοίτων που διαμένουν στην Ελλάδα, η σύσφιξη των σχέσεων με το ΑΠΘ, η αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων ΑΠΘ, με έδρα την Θεσσαλονίκη και η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συζητήσεων, συμποσίων, βραβεύσεων και άλλων εκδηλώσεων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τον ΣΑΑΠΘΚ, στην ιστοσελίδα του συλλόγου aaac.org.cy

 

Πηγή: www.paideia-news.com

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου οργάνωσε γιορτή για τους φοιτητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου στο πλαίσιο του μήνα Γαλλοφωνίας που διοργανώνουν το Institut Français και η Γαλλική Πρεσβεία.

 

Η εκδήλωση έγινε τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στην αυλή του κτηρίου Αντρέας Θεμιστοκλέους. Τη γιορτή και το μπουφέ που προσφέρθηκε ετοίμασαν η καθηγήτρια Γαλλικής γλώσσας κ. Όλγα Γεωργιάδου και οι φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Γαλλικής γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών αυτό το εξάμηνο. Στη γιορτή προσφέρθηκαν εδέσματα και ποτά γαλλικά όπως croissants, quiche lorraine, meringues, διάφορα τυριά όπως fromage de chèvre, roquefort, reblochon, bleu d’Auvergne, brie, roulé aux herbes et au chili και pâté πάνω σε baquette, νερό μεταλλικό και αεριούχο και φυσικά το γνωστό σε όλους γαλλικό κρασί. Τη γιορτή συνόδευε γαλλική μουσική.

 

Τα γαλλικά προϊόντα πρόσφεραν οι χορηγοί μας Alphamega Hypermarkets, French Dépôt, Galette Artisan Bakery, και Le Frenchie bistrot restaurant τους οποίους και ευχαριστούμε πολύ. Η Γαλλοφωνία στο ΤΕΠΑΚ φέτος γιορτάστηκε από το Κέντρο Γλωσσών, τους φοιτητές του πανεπιστημίου και το προσωπικό του μέσα από γευστικές εμπειρίες της γαλλικής κουζίνας και ηχητικές μέσα από την τόσο γνωστή σε όλους γαλλική μουσική.

 

Η γιορτή είχε μεγάλη επιτυχία και οι φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου απόλαυσαν με μεγάλη ευχαρίστηση τις καινούριες γεύσεις που είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν.

Page 1 of 8

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top