Ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής εξήγγειλε την Τετάρτη δυο νέα στεγαστικά σχέδια, δύο σχέδια ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και επιδόματα για την οικονομική στήριξη των κατοίκων κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές.
 
Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου, στο Προεδρικό με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Ο κ. Νουρής ανέφερε ότι οι πολιτικές του ΥΠΕΣ είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης και στοχεύουν στην αναζωογόνηση μειονεκτικών περιοχών, στην καταπολέμηση της αστυφιλίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά.
 
«Μέσα από αυτές και άλλες ανάλογες προσπάθειες θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων», ανέφερε.
 
Όπως είπε, σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή τόσο για την πατρίδα μας όσο και για ολόκληρη την υφήλιο, η Κυβέρνηση συνεχίζει με κοινωνική ευαισθησία να εφαρμόζει πολιτικές αλληλεγγύης με επίκεντρο τον άνθρωπο και με στόχο τη στήριξη των πολιτών και ενίσχυση της αναπτυξιακής δραστηριότητας.  
 
«Μέσα από τα ανθρωποκεντρικά μέτρα που εφαρμόζουμε, και αξιοποιώντας τις προοπτικές της υπαίθρου μας, δίνουμε ανακούφιση κυρίως στους νέους μας σε ό,τι αφορά στην ιδιοκατοίκηση. Δίνουμε ευκαιρίες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες», είπε.
 
Εξήγγειλε επίσης ότι από Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, ξεκινούν πρόγραμμα ενημερωτικών συναντήσεων σε όλη την ύπαιθρο, με πρώτο σταθμό τις 13 Κοινότητες της Σολιάς, για ενημέρωση αναφορικά με τα νέα προγράμματα του Υπουργείου.
 
Στεγαστικά σχέδια
Ο κ. Νουρής παρουσίασε δύο στεγαστικά σχέδια.

Το πρώτο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με δαπάνη €6,5 εκατομμυρίων.
 
Όπως εξήγησε, το νέο Σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες Κοινότητες καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά Κοινότητες. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, πρόσθεσε, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη, είπε, είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.  
 
Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι €10.000 για άτομα με αναπηρίες.  
 
Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου, ένα όπως είπε, εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει τη στεγαστική πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο. Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 Κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.
 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, και για τα δυο στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.
 
Εξηγώντας τα σχέδια η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών Ανθούλα Σαββίδη, αναφέρθηκε στα κριτήρια τα οποία αφορούν το μέγιστο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που είναι από €25.000 για μονήρες νοικοκυριό και φτάνουν μέχρι €65,000 για οικογένεια 5 ή περισσοτέρων ατόμων. Για εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες περιοχές τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται και ανέρχονται από €35,000 για μονήρες νοικοκυριό μέχρι €75,000 για οικογένεια άνω των πέντε ατόμων.

Άλλα κριτήρια και προϋποθέσεις συμμετοχής είναι ο δικαιούχος να χρησιμοποιεί την κατοικία για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για δέκα τουλάχιστον χρόνια, να μην έχει λάβει αυτός ή σύζυγος/συμβίος άλλη κρατική στεγαστική ενίσχυση, να μην κατέχουν ή να κατείχαν τα προηγούμενα πέντε χρόνια άλλη ιδιόκτητη κατοικία και να μην έχουν αιτηθεί στα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάσταση Εκτοπισμένων.
 
Επίσης τα υπό ανάπτυξη/εξέταση τεμάχια να είναι σε οικιστική περιοχή, να έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής, να μην ξεπερνά το μέγιστο ωφέλιμο εμβαδόν της κατοικίας τα 200 τ.μ. και για απόκτηση υφιστάμενης κατοικίας τα 250 τ.μ., η τεκμηρίωση ικανοποιητικών χρηματικών πόρων και να μην περιλαμβάνεται στην οικία πισίνα.
 
Επιδόματα
Το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε επιπλέον με ένα νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθροιστικά να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.
 
Όπως είπε ο κ. Νουρής με το Σχέδιο αυτό παραχωρείται ελάχιστο ετήσιο επίδομα €400 στους μόνιμα διαμένοντες σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλ. από αστικό κέντρο με το επίδομα να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως της απόστασης, φτάνοντας μέχρι και τα €600. Στόχος, είπε, είναι να βοηθήσουμε στην κάλυψη μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά κέντρα, για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2α Απριλίου 2021.
 
Σημείωσε ότι το επίδομα αυτό, προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., και το οποίο ήδη αφορά 110 κοινότητες.
 
«Είναι η πρώτη φορά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα τόσα σχέδια στήριξης για ιδιοκατοίκηση στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών. Μέσα από τις πρώτες αντιδράσεις και το ενδιαφέρον που καταγράφεται, αισιοδοξούμε ότι τα σχέδια αυτά θα αξιοποιηθούν τα μέγιστα και θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου μας», είπε ο κ. Νουρής.
 
Πρόσθεσε ότι για να γίνει πράξη αυτή τη μεγαλεπήβολη προσπάθεια, και μέχρι την πλήρη μηχανογράφηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το ΥΠΕΣ, μετά και τη σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων μέσα από τον κατάλογο των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, δημιουργεί Γραφείο Υποστήριξης Αιτητών. Το Γραφείο στόχο έχει να βοηθά στην ενημέρωση, στην παραλαβή, αλλά και στην προώθηση των αιτήσεων ώστε να επιταχυνθύν οι διαδικασίες.  
 
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
Παράλληλα ο Υπουργός ανέφερε ότι σε απόλυτο συσχετισμό τόσο με τα πολεοδομικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν και εφαρμόζονται από την περσινή χρονιά, όσο και με τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που επίσης εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου του 2020 με εξαιρετικά αποτελέσματα, παρουσιάζονται δύο νέα Σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους.
 
Στόχος της Κυβέρνησης είπε, είναι να δώσει πρόσθετη ώθηση και ευκαιρίες βελτίωσης της εμπορικής ανάπτυξης, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες επιχειρήσεις.
 
Το πρώτο από τα δύο Σχέδια παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ζωτικού χώρου καταστημάτων είτε εμπορικής είτε γραφειακής χρήσης, επιτρέποντας τη μετατροπή του μεσοπατώματος τους σε κύρια χρήση, μέχρι και κατά 40 τ.μ.
 
Το δεύτερο Σχέδιο μειώνει το τίμημα εξαγοράς των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, από 50% μέχρι και 70% ανάλογα με την περιοχή.
 
«Εάν σ’ αυτά τα σχέδια συνυπολογιστεί και η απόφασή μας για παράταση της ισχύος του Σχεδίου Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων, με το οποίο επιτρέπεται η Νομιμοποίηση και η Αδειοδότηση Αυθαίρετων και Νέων Κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, τότε γίνεται αντιληπτό ότι μιλούμε για μια ξεκάθαρη και ολοκληρωμένη πολεοδομική παρέμβαση υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πέραν της γενναιόδωρης στήριξης που ήδη τους παρέχεται μέσα από τα Σχέδια του ΥΕΠΚΑ», είπε ο Υπουργός
 
Παρουσιάζοντας τις λεπτομέρειες των σχεδίων ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Κυριάκος Κούνδουρος αναφέρθηκε στα πολεοδομικά κίνητρα για παραγωγή προσιτής κατοικίας και δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου, με αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά 25% σε περιοχές 1,00 :1 και άνω και αύξηση του συντελεστή δόμησης κατά  45% σε περιοχές 1,20:1 και άνω. Είπε επίσης ότι εκπονείται η δήλωση πολιτικής Τροόδους και προωθούνται και άλλα τοπικά σχέδια προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Οι λεπτομέρειες των σχεδίων είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.moi.gov.cy.
 
Δαπάνη €13,5 με €15 εκατ για το 2021
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε είπε ότι το σύνολο των συγκεκριμένων σχεδίων για το 2021 έχει δαπάνη €13,5 και υπάρχει η δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τα €15 εκατ. αν υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον. Πρόσθεσε ότι τέθηκε χρονοδιάγραμμα κατάθεσης των αιτήσεων μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς όχι για να τερματιστούν τα σχέδια, αλλά για να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης των σχεδίων έτσι ώστε αν διαπιστωθεί τι χρειάζεται και αν υπάρχει αναγκαιότητα βελτίωσης κάποιων κριτηρίων να επανέλθουν την επόμενη χρονιά με βελτιωμένα σχέδια. Η δαπάνη για την επόμενη χρονιά, ανέφερε θα είναι η ίδια αλλά και περισσότερη αν κριθεί ότι υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον.
 
Απαντώντας σε ερώτηση η κ. Σαββίδου είπε ότι υπάρχουν ήδη αυτά τα ποσά στον προϋπολογισμό για αυτό και τα σχέδια προκηρύσσονται άμεσα. Είπε επίσης ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία και με τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών, την Ένωση Κοινοτήτων και τις Αναπτυξιακές ώστε να χρηματοδοτηθούν όσα περισσότερα από αυτά από τα ταμεία της ΕΕ.
 
Ερωτηθείς για το κριτήριο που τίθεται για τα στεγαστικά σχέδια ο δικαιούχος να μην έχει άλλη ιδιόκτητη κατοικία τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά πόσο αυτό αποκλείει μια μεγάλη μερίδα ενδιαφερομένων, ο κ. Νουρής ανέφερε ότι με την εφαρμογή του προηγούμενου στεγαστικού σχεδίου το 2019 που δεν είχε τόσο διευρυμένα κριτήρια επωφελήθηκαν 226 δικαιούχοι με μια δαπάνη €6,5 εκ. Πρόσθεσε ότι αν μπούμε στη διαδικασία της επιδότησης δεύτερης ουσιαστικά κατοικίας, θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό σχέδιο, το οποίο όπως είπε, «μακάρι να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να το καλύψουμε, αν και εφόσον πρώτα δώσουμε τη δυνατότητα απόκτησης πρώτης στέγης σε αυτούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη».
 
Είπε επίσης ότι τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται όπως, €50.000 για μια οικογένεια τριών ατόμων αν θεωρούνται στενά, σημαίνει ότι «έχουμε πολύ μεγάλη ευμάρεια στην Κυπριακή Δημοκρατία».
 
Ερωτηθείς για έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες οδικές οδεύσεις για τις οποίες βρίσκονται στη διαδικασία τροχοδρόμησης προσφορών ή τελικού σχεδιασμού όπως ο δρόμος Αστρομερίτη – Ευρύχου, η όδευση προς την Πιτσιλιά αλλά και ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχού ο οποίος λόγω διαδικασιών στην αναθεωρητική αρχή προσφορών και άλλων προβλημάτων δεν μπορεί να προχωρήσει τάχιστα.
 
Σε ερώτηση κατά πόσο η καθυστέρηση στη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αρνητικός παράγοντας στην άρση της αστυφιλίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση μπορεί να εξορθολογήσει πολλά από τα κακώς έχοντα στον χώρο της ΤΑ και των ελλειμμάτων όσον αφορά την παραχώρηση υπηρεσιών προς τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι αν υλοποιηθεί η μεταρρύθμιση θα δώσει τη δυνατότητα παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε περιοχές ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές, κάτι που θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τον κόσμο να παραμείνει στις περιοχές.

 

 

ΚΥΠΕ

 

Διαβάστηκε 809 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top