Νέα στεγαστικά σχέδια με στόχο τη στήριξη των κατοίκων της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών, ακριτικών και  μειονεκτικών περιοχών, ώστε να μετατραπούν σε ελκυστικούς χώρους διαμονής και οικονομικής δραστηριότητας και την αναστροφή της αστυφιλίας, ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα σχέδια παρουσιάστηκαν λεπτομερώς σε διάσκεψη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Υπουργό Εσωτερικών Νίκο Νουρή.


Σε εισαγωγική ομιλία ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως τα νέα σχέδια και μέτρα εμπλουτίζουν και ενισχύουν σημαντικά την ευρύτερη αναπτυξιακή και στεγαστική πολιτική που ευρίσκεται σε ισχύ, για να αντιμετωπίσει ακόμη πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών.
 
"Με τη σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων, φιλοδοξούμε να καταστήσουμε στο ορατό μέλλον τις περιοχές που μέχρι σήμερα χαρακτηρίζαμε ως μειονεκτούσες σε σύγκριση με τις αστικές ή παράλιες περιοχές της χώρας, σε ελκυστικούς τόπους μόνιμης διαβίωσης για νέες οικογένειες, επενδυτές και επιχειρηματίες, αλλά και να αναστρέψουμε το κύμα αστυφιλίας και να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων", είπε ο Πρόεδρος.


Τα νέα σχέδια, πρόσθεσε, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο στεγαστικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει αυξημένες οικονομικές παροχές για διαμονή σε επιπλέον 130 κοινότητες, αυξάνοντας τον αριθμό του συνόλου των επωφελούμενων  κοινοτήτων στις 258 και ενισχύουν την ανάπτυξη των ιδιαίτερων επιχειρηματικών δυνατοτήτων της κάθε κοινότητας, μέσω παροχής νέων σχεδίων πολεοδομικών κινήτρων. 


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε λεπτομερώς σε σχέδια και μέτρα, που ήδη τέθηκαν σε ισχύ ή δρομολογούνται για ανάπτυξη των περιοχών αυτών και τον διορισμό του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων με στόχο την εκπόνηση, για πρώτη φορά από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως είπε, της Εθνικής Στρατηγικής για τις Ορεινές Κοινότητες Τροόδους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των εν λόγω κοινοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.


Η Στρατηγική αριθμεί πέραν των 250 δράσεων, με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το τέλος του 2030 και με συνολικό προϋπολογισμό δαπανών 250 εκατομμύρια ευρώ. Στη Στρατηγική θα περιληφθούν και οι Ορεινές Κοινότητες των Επαρχιών Πάφου, Λάρνακας και Λεμεσού.


Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στα τοπικά έργα και έργα κοινής ωφελείας, στην πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, παιδείας και κοινωνικής φροντίδας και σε έργα για ανάδειξη των περιοχών αυτών σε εστίες πολιτιστικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.


Αναφορά έγινε στην αναβάθμιση του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας (Τροόδους) και τη μετεξέλιξή του σε Περιφερικό Κέντρο Τροόδους, στην ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αθηένου και του Κέντρου Υγείας Ακακίου και στις συμπλεγματοποιήσεις  Κέντρων Υγείας που αφορούν τις περιοχές Πάχνας - Αυδήμου – Ομόδους και τις περιοχές Κοφίνου – Λευκάρων, ενώ ακολουθεί η συμπλεγματοποίηση Υπηρεσιών Υγείας για την περιοχή Ευρύχου - Πεδουλά.


Επίσης ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομιλία του στη λειτουργία αγροτικών Κέντρων Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) στον Αγρό, στην Κακοπετριά και στα Λεύκαρα, ενώ αναμένεται να λειτουργήσει το ΚΕ.ΠΟ. στην Ξυλοφάγου εντός του 2021, στη διαμόρφωση και ανάπλαση του κεντρικού πυρήνα κοινοτήτων και στη δημιουργία πολυχώρων και πολυδύναμων, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης και στην επέκταση Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων (ΠΟΣ) και στη δημιουργία θερινών σχολείων.


Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε ακόμη στην επιχορήγηση 46 προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, τα οποία αφορούν Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών, βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς, Στέγες Ηλικιωμένων, προγράμματα Κατ’ Οίκον Φροντίδας και στήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και στην αναβάθμιση και ανέγερση αστυνομικών και πυροσβεστικών σταθμών.


Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, για την τριετία 2018 – 2020 το πόσο που δαπανήθηκε για αναπτυξιακά έργα σε Κοινότητες της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ανάλογο ποσό αναμένεται να δαπανηθεί και την τριετία 2021-2023.


Σε ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενίσχυση τομέων εργασίας και της επιχειρηματικότητας, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στον τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην παροχή πρόσθετης μοριοδότησης σε νέους γεωργούς για επενδύσεις σε ορεινές περιοχές, στην εφαρμογή Επενδυτικού Μέτρου για δημιουργία μικρών μεταποιητικών μονάδων στην ύπαιθρο και στην υλοποίηση στοχευμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης αγροτουριστικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Leader. 

Το κονδύλι που διατέθηκε την περίοδο 2014-2020 για την υλοποίηση των πιο πάνω πολιτικών ανήλθε στα 62 εκατομμύρια ευρώ, ενώ την περίοδο 2021-2022 θα ανέλθει στα 21 εκατομμύρια ευρώ.


Την ίδια στιγμή, όπως είπε ο Πρόεδρος, στον τομέα του τουρισμού, το αρμόδιο Υφυπουργείο έχει εκπονήσει σχέδια κινήτρων που υποβοηθούν την οικονομική δραστηριοποίηση σε περιοχές των ορεινών, της υπαίθρου και σε ακριτικές, όπως την επιχορήγηση έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή σε Κοινότητες, την επιχορήγηση Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα και το σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης  για  τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων εξειδικευμένων μορφών τουρισμού.  


Από το 2017 υλοποιείται ετησίως το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Χαμηλοσυνταξιούχων σε Ξενοδοχεία των Ορεινών Θέρετρων και του Πύργου Τυλληρίας και από το 2019 ξεκίνησε η λειτουργία του κλάδου οινοποιίας – αμπελουργίας στην Τεχνική Σχολή Ομόδους, ενώ είναι η υπό εξέλιξη η δημιουργία Βιοτεχνικής περιοχής Τροόδους στην κοινότητα Λινού και η δημιουργία Επιστημονικού Ερευνητικού Κέντρου στο Γυμνάσιο Πεδουλά.


Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε εξάλλου σε έργα οδικού δικτύου που αποτελούσαν πάγια και διαχρονικά αιτήματα των κατοίκων της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών και τα οποία θα βελτιώσουν αισθητά τη συνδεσιμότητα των μεγάλων αστικών κέντρων με την ύπαιθρο και τις ορεινές κοινότητες. Τα έργα αυτά, συνολικού ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ, αφορούν το δρόμο Λεμεσού – Σαΐτα, τους αυτοκινητόδρομους Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς,  Λευκωσίας – Παλαιχωρίου και Αστρομερίτη – Ευρύχου και την τρίτη φάση του περιμετρικού αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας.


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το αργότερο τέλος Απριλίου θα έχουν προσφοροδοτηθεί όλα αυτά τα έργα, διευκρινίζοντας ότι κάποια βρίσκονται υπό κατασκευή, κάποια άλλα εκκρεμούν ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής ή επανεξετάζονται.


Ο Πρόεδρος στην ομιλία του είπε ότι το υφιστάμενο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών επεκτείνεται σε 130 νέες Κοινότητες, καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά Κοινότητες, με παραχώρηση, μάλιστα, αυξημένων χορηγιών. Με το τρίτο σχέδιο αυτές θα επεκταθούν σε 387.
 
"Στόχος και σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις παραμονής του αγροτικού πληθυσμού, του πληθυσμού των ορεινών κοινοτήτων, των δοκιμαζόμενων περιοχών, στις πατρογονικές τους εστίες. Να ανακόψουμε επιτέλους το κύμα αστυφιλίας που παρατηρείται", ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.

 

ΚΥΠΕ

 

Διαβάστηκε 533 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top