A+ R A-
19 December 2018

Monday, 02 April 2018 14:01

SOS από τους κατοίκους Πισσουρίου

Γράφτηκαν πάρα πολλά για το Πισσούρι και για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του εδάφους στην πάροδο του χρόνου.

 

Στην ευρύτερη περιοχή Λίμνες της κοινότητας, διαπιστώνει κανείς πρόβλημα αστάθειας και κατολίσθησης, με αποτέλεσμα από τη μετακίνηση του εδάφους να έχουν παρουσιαστεί εκτεταμένες υποχωρήσεις σε δρόμους, πεζοδρόμια, ρωγμές σε τοίχους, κατοικίες και άλλα κτηριακά συγκροτήματα και ρήγματα σε άδεια τεμάχια.

 

Ειδικά οι οικοδομές φαίνεται ότι επηρεάζονται άμεσα από τη μετακίνηση του εδάφους. Στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στις περισσότερες από τις 60 οικοδομές στις οποίες καταγράφηκαν ρωγμές το 2015, αλλά τουλάχιστον 15 κατοικίες και ένα συγκρότημα διαμερισμάτων βρίσκονται στην επικίνδυνη ζώνη. Ωστόσο, η συνέχιση της μετακίνησης του εδάφους χωρίς τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων ενδεχομένως να οδηγήσει σε μεγαλύτερα και σοβαρότερα προβλήματα στις υπόλοιπες οικοδομές.

 

Το γεγονός, αν και γνωστό στα αρμόδια υπουργεία, βουλευτές, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και στο Κοινοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι δεν έχει ακόμα αντιμετωπισθεί με τη δέουσα σοβαρότητα, κάτι που προκαλεί τις έντονες διαμαρτυρίες της Ομάδας Πρωτοβουλίας και των επηρεαζόμενων ιδιοκτητών κατοικιών της περιοχής.

 

Το πρόβλημα στην περιοχή Πισσουρίου δεν είναι σημερινό. Εμφανίστηκε το 2012 και διαρκώς επιδεινώνεται. Έχουν εκπονηθεί δύο γεωλογικές μελέτες, μία από το υπουργείο Εσωτερικών το 2015, την οποία υπογράφει ο ανώτερος πολιτικός μηχανικός της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου, Κυριάκος Κυριακίδης, και μια με εντολή της Ομάδας Πρωτοβουλίας των επηρεαζόμενων κατοίκων το 2017, από τον dr. Gareth Hearn, γεωτεχνικό μηχανικό διεθνούς κύρους από το Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του υπουργείου Εσωτερικών, το πρόβλημα συνίσταται στο γεγονός ότι ο χώρος στην ευρύτερη περιοχή Λίμνες φαίνεται να έχει επηρεαστεί από παλιές κατολισθήσεις. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή Λίμνες οφείλονται στη γεωμορφολογία των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής. Επικλινή εδάφη αποτελούμενα από αναζυμωμένα χαλαρά υλικά παλαιοκατολισθήσεων με ψηλό δείκτη κενών (περίπου 30%) και με ψηλό δείκτη κατείσδυσης (46%).

 

Η ύπαρξη κοιλοτήτων - λιμνών αδιαπέραστης μάργας σε συνδυασμό με τους πιο πάνω παράγοντες, βοηθά στη συγκέντρωση και τον εγκλωβισμό σημαντικών ποσοτήτων νερού στο υπέδαφος. Η αυξομείωση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα, αλλά και η κίνηση του υπόγειου νερού σε περιοχές χαμηλότερου δυναμικού οδηγεί στη μείωση της ενεργούς τάσης των εδαφών και την απομείωση της αντοχής τους με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τοπικές υποχωρήσεις και επιφανειακές διαρρήξεις.

 

Το φαινόμενο των καθιζήσεων, μετακινήσεων, διαρρήξεων του εδάφους στην περιοχή, σύμφωνα με τη μελέτη, οφείλεται σε συνδυασμένη ενέργεια παραγόντων που έδρασαν ο καθένας με διαφορετικό βάρος.

 

Στην περιοχή εμφανίζονται αστοχίες και υποχωρήσεις του εδάφους οι οποίες οφείλονται στους πιο κάτω παράγοντες.

 

>>Ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων νερού στο υπέδαφος (χαμηλές απορροές στις περιοχές των θεμελιώσεων των κατασκευών), πιθανές βλάβες σε αγωγούς και συσσωρεύση oμβρίων στην περιοχή με συνέπεια τις ψηλές κατεισδύσεις και εμπλουτισμό του υπόγειου ορίζοντα, ψηλός υδροφόρος ορίζοντας και κίνηση νερού στο υπέδαφος, αλλαγή των συνθηκών υγρασίας στο περιβάλλον των οικοδομών με τη διατήρηση κήπων και ποτίσματα στους χώρους που βρίσκονται στη γειτονία των κατασκευών.


>>Φτωχή πρακτική κατασκευών (ακατάλληλος τύπος στοιχείων θεμελίωσης για τέτοιου είδους εδάφη), θεμελίωση κτηρίων σε χαλαρά εδάφη και ακατάλληλα υλικά επιχωματώσεων, ανεπαρκείς γενικά μελέτες για την προστασία των οικοδομών από τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου (αποτυχία απορροών).


>>Κακή εκτίμηση του προφίλ του εδάφους από τους μελετητές (λανθασμένες εκτιμήσεις) και παραδοχές για τις πραγματικές εδαφολογικές παραμέτρους (αντοχές κ.λπ.), το έδαφος επιτόπου είναι χαλαρό και μειωμένης αντοχής σε μεγάλο βαθμό και χρειάζεται ειδικού τύπου θεμελίωση (π.χ. πασσάλους).

 

Μελέτη Βρετανού εμπειρογνώμονα

 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Βρετανού εμπειρογνώμονα, «εάν αυτές οι δυσμενείς ιδιότητες του εδάφους ήταν ο κύριος λόγος για την παρατηρούμενη ζημιά, τότε θα μπορούσαν να αναμένονται κάθετες κινήσεις και όχι πλάγιες (downslope) μετατοπίσεις. Δεν θα υπήρχε ιδιαίτερο μοτίβο στη διανομή αυτής της κίνησης, εκτός από εκείνο που σχετίζεται με περιοχές εποχικής ροής νερού, επιφανειακής και υπόγειας ροής νερού. Αντί αυτού, η πλάγια μετατόπιση φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένη από την κάθετη κίνηση και υπάρχει ένα διακριτό μοτίβο στην κατανομή των ζημιών. Δύο ημι-συνεχείς γραμμές ζημιών (damage lines) σε ιδιοκτησίες, μετατοπίσεις τοίχων ορίων οικοπέδων, δρόμων και πεζοδρομίων καθώς και ρωγμές στο έδαφος, μπορούν να εντοπιστούν στην περιοχή των Λιμνών».

 

«Θεωρείται απίθανο ότι αυτά τα φαινόμενα μπορούν να αποδοθούν σε οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός από την κίνηση εδάφους που σχετίζεται με την αστάθεια της πλαγιάς (downslope instability)», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 

«Μορφολογικά στοιχεία δείχνουν ότι μια μεγάλη, βαθιά κατολίσθηση έλαβε χώρα στους αρχαίους χρόνους και σχημάτισε αυτό που είναι τώρα η πλαγιά των Λιμνών. Εικάζεται ότι μια πιο πρόσφατη (αν και πάλι προϊστορική) αστοχία σε επιφανειακά στρώματα, ίσως της τάξης των 10-15m ή περίπου τόσο βαθιά, έλαβε χώρα μέσα σε αυτή την αποκοπείσα μάζα.

 

Οι έντονες βροχοπτώσεις του 2011/2012 ενεργοποίησαν αυτή την κίνηση, με αποτέλεσμα τον διαχωρισμό του εδάφους και τις ζημιές κατά μήκος της κατώτερης γραμμής». «Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να εγκαταλειφθούν οι ιδιοκτησίες κοντά (και μεταξύ) των δύο γραμμών ζημιών και να παρακολουθείται συνολικά το υπόλοιπο της πλαγιάς».

 

 Του Ιάσονα Ιάσονος

 Πηγή: Φιλελεύθερος

Read 3012 times Last modified on Monday, 02 April 2018 14:28

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΥΠΑΙΘΡΟΣ)

Άγιος Τύχωνας: Έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου (Φωτογραφίες)

Άγιος Τύχωνας: Έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου (Φωτογραφίες)

Στην παρουσία πλήθος κόσμου έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στον Αγιο Τύχωνα. Στην διάρκεια της εκδήλωσης τραγούδησε ο εκλεκτός...

“Μύρισαν” Χριστούγεννα στο Τραχώνι (Φωτογραφίες)

“Μύρισαν” Χριστούγεννα στο Τραχώνι (Φωτογραφίες)

Με δύο άκρως χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις γιόρτασε η κοινότητα Τραχωνίου τον ερχομό των Χριστουγέννων. Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε η φωταγώγηση...

Χριστουγεννιάτικο πανηγύρι στον Άγιο Τύχωνα

Χριστουγεννιάτικο πανηγύρι στον Άγιο Τύχωνα

Ο Σύνδεσμος Γονέων Δημόσιου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Αγίου Τύχωνα σας προσκαλούν στο Χριστουγεννιάτικο τους πανηγύρι το οποίο θα πραγματοποιηθεί...