A+ R A-
20 October 2018

Sunday, 12 November 2017 11:32

Τι σχεδιάζουν στο Πέρα Πεδί

ΡΕΠΟΡΤΑΖ του «Φ»:

 

Διεθνείς αθλητικές ομάδες και επιφανείς τουρίστες φιλοδοξεί να φιλοξενεί η πολυτελής ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί. Η πολυσυζητημένη ανάπτυξη που ακόμη βρίσκεται υπό αδειοδότηση, σκοπό έχει να προσφέρει ένα νέο προϊόν στον τουριστικό μενού της Κύπρου. Παράλληλα, το έργο θα εμπλουτίσει περαιτέρω τις οικονομικές δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής και θα ενδυναμώσει τον κοινωνικό, οικονομικό και τουριστικό χαρακτήρα της, με την προσέλκυση τουρισμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

 

Η εταιρεία Parnitha Development Ltd ανοίγει τα χαρτιά της στον «Φ», σημειώνοντας ότι στο προτεινόμενο έργο υπολογίζεται ότι θα εργοδοτούνται επί μονίμου βάσεως πέραν των 300 ατόμων και το κατά προσέγγιση κατασκευαστικό κόστος αναμένεται να είναι περί τα €40 εκατ.

 

Σε σχέση με την προτεινόμενη τουριστική ανάπτυξη της εταιρείας στο Πέρα Πεδί και την πολιτικοποίηση του θέματος, η εταιρεία τονίζει ξεκάθαρα ότι «ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση ή εμπλοκή με την προτεινόμενη τουριστική ανάπτυξη της εταιρείας μας στην κοινότητα του Πέρα Πεδί».

 

Ερωτηθέντες οι επενδυτές για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής στο Πέρα Πεδί για την προτεινόμενη τουριστική ανάπτυξη, αναφέρουν ότι αυτή έγινε βάση υφιστάμενων κυβερνητικών σχεδίων και ειδικότερα του Κεφαλαίου 9.12 της Δήλωσης Πολιτικής που αφορά την τουριστική ανάπτυξη σε τέτοιες περιοχές. Συνακόλουθα, κύριο ρόλο έπαιξε και η γεωγραφική θέση, το κλίμα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής στο Πέρα Πεδί, ώς και η φυσική ομορφιά και ο φυσικός πλούτος της κυπριακής ορεινής υπαίθρου γενικότερα. «Είναι γι’ αυτό τον λόγο που θεωρούμε άδικο για την εταιρεία μας, δημοσιεύματα να αναφέρονται, ότι με την έναρξη και ολοκλήρωση τής εν λόγω ανάπτυξης θα επέλθουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις», αναφέρεται εκ μέρους της εταιρείας που θα προχωρήσει στην κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας και παρεμφερείς αναπτύξεις.

 

Καθ’ όσον αφορά την ουσία της προτεινόμενης ανάπτυξης στο Πέρα Πεδί, η εταιρεία επισημαίνει ότι δεν αφορά απλώς τη δημιουργία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και τουριστικών επαύλεων, αλλά έχει ως κύριο σκοπό τον εν γένει εμπλουτισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής και την ενδυνάμωση του κοινωνικού, οικονομικού και τουριστικού χαρακτήρα της με την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, πάντοτε με κύριο γνώμονα τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Το εμπλουτιστικό κέντρο ευεξίας που θα συμπεριλαμβάνεται στην ανάπτυξη έχει σχεδιαστεί από ειδικευμένους συμβούλους, έτσι που να προσελκύσει σχετικές ομάδες τουρισμού καθώς και διεθνείς αθλητικές ομάδες.

 

Η σημαντικότερη πτυχή του έργου είναι ότι οι παρεμφερείς αυτές αναπτύξεις θα διενεργηθούν με βασικό γνώμονα τον σεβασμό και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Επιπρόσθετα, υπάρχει πρόνοια για δημιουργία βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων τριτοβάθμιας επεξεργασίας, συστήματα φιλτραρίσματος βρόχινου νερού, δεξαμενές πλεονάζοντος νερού του βιολογικού σταθμού, δεξαμενές φύλαξης πόσιμου και βρόχινου νερού και νερού για πυρόσβεση. Επίσης, περιμετρικά σε όλη την έκταση θα υπάρχουν συστήματα πυρόσβεσης, ενώ οι ιδιωτικοί δρόμοι μελετήθηκαν ώστε να λειτουργούν ως αντιπυρικές ζώνες και να επιτρέπουν πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα.

 

Συμπληρωματικά με τα πιο πάνω, οι δημόσιοι χώροι του ξενοδοχείου θα συμπεριλαμβάνουν συνεδριακή αίθουσα, θεματικά εστιατόρια, δημιουργία εξ αποστάσεως παρατηρητηρίου πουλιών, μουσείο περιβάλλοντος για ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και πλούτου της ορεινής περιοχής με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού. Επιπρόσθετα ο σχεδιασμός των κτιρίων συνάδει με την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής με λιτές γραμμές, αποφεύγοντας τους μεγάλους όγκους, ενώ εξωτερικά θα επενδυθούν με πέτρα της περιοχής. Επιπλέον, θα κατασκευαστούν οργανωμένα μονοπάτια της φύσης και ποδηλατόδρομοι.

 

Κάποιες από τις άλλες περιβαλλοντικές πρόνοιες του έργου είναι η πλήρης απαγόρευση χρήσης φυτοφαρμάκων και εντομοκτόνων και ο βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτηρίων. Αυτά αποτελούν ενδεικτικά μόνο μέρος των διαφόρων εισηγήσεων και προτεινόμενων μέτρων της εταιρείας τα οποία εκτίθενται με πάσαν λεπτομέρεια στην εκπονηθείσα περιβαλλοντική μελέτη.

 

Σε ό,τι αφορά τα διάφορα ζητήματα που εγείρονται τόσο από το Τμήμα Δασών, όσο και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η εταιρεία έχει δηλώσει αρκετές φορές προς όλα τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα ότι παραμένει στη διάθεσή τους για βελτιστοποίηση της ανάπτυξης.

 

«Επιθυμούμε να διασαφηνίσουμε ότι το έργο έχει γενικά σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανεγερθεί και να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο και να έχει τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, να εξασφαλίζει κοινωνικά και τοπικά οφέλη και να είναι οικονομικά βιώσιμο», σύμφωνα με την εταιρεία Parnitha. Επίσης, αναμένεται μέσα από το σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο να δημιουργήσει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα στον ποιοτικό τουρισμό της Κύπρου, προσφέροντας σημαντικά στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κυπριακής Υπαίθρου και τη μείωση της αστυφιλίας. Περαιτέρω δε, θα βοηθηθούν οι τοπικές κοινότητες στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Η απάντηση της Πολεοδομίας για το Nicos Plot

 

Η Πολεοδομική αίτηση για το προτεινόμενο έργο (Επ. Λειτ. Πολεοδ. ΛΕΜ/00028/2017) της εταιρείας Parnitha Development Ltd υποβλήθηκε στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας Λεμεσού στις 17 Ιανουαρίου 2017. Στη συνέχεια άρχισαν να διενεργούνται διαβουλεύσεις με τις διάφορες εμπλεκόμενες αρχές/ υπηρεσίες, διαδικασία η οποία ακόμη δεν έχει λήξει. Η συνολική έκταση στην οποία περιλαμβάνεται η ανάπτυξη περιλαμβάνει 21 τεμάχια. Τα 20 ανήκουν στην εταιρεία και το ένα, με αριθμό 57 είναι συνιδιόκτητο (Ανήκει στην εταιρεία και ένα μερίδιο στον Νίκο Αναστασιάδη). Το μερίδιο του Νίκου Αναστασιάδη δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη. Ήδη είχε κατατεθεί αίτηση στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΑΔΧ/1668/2014) για διαχωρισμό του τεμαχίου, ώστε το μερίδιο αυτό να αποξενωθεί.

 

Ζήτησε στοιχεία η Ελεγκτική Υπηρεσία

 

Ενδελεχή έρευνα για την ανάπτυξη στο Πέρα Πεδί άρχισε η Ελεγκτική Υπηρεσία η οποία ήδη ζήτησε στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από προτροπή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό. Σημειώνεται ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου σε ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι δεν αφορά με οποιονδήποτε τρόπο περιουσία που ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ανάπτυξη γης στο Πέρα Πεδί. Επισημαίνεται ότι στις 30 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε σχετικές δηλώσεις υποστήριξε ότι είναι δικαιούχος του 1/12 τεμαχίου προς ανάπτυξη, ενώ τα υπόλοιπα μερίδια αγοράστηκαν από την εταιρεία. «Απλώς θέλω να πω ότι εκείνοι που αγόρασαν, μου άφησαν -διότι δεν πώλησα το μερίδιο που μου δώρισε η μάνα μου- ένα, όπως λέγεται, αρκάτζι που δεν μπορεί να κτίσεις ούτε παράγκα. Επομένως, δεν είναι στον δικό μου χώρο που θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Στις 31 Οκτωβρίου η Προεδρία επισήμανε ότι δεν έχει αγοραστεί το τεμάχιο που ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την εταιρεία που προγραμματίζει ανάπτυξη ακινήτου στο Πέρα Πεδί. Αναφέρεται ότι «αποτελεί γεγονός πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ιδιοκτήτης του 1/12 μεριδίου ενός τεμαχίου γης εκτάσεως 83.279 τ.μ. στην περιοχή Φτερικούδια του χωριού Πέρα Πεδί δωρεάς από τη μητέρα του, όπως εξάλλου δηλώθηκε και στα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου», προστίθεται στην ανακοίνωση. Τονίζεται ακόμα ότι «αποτελεί εξίσου γεγονός πως η Εταιρεία που θέλει να προβεί στην ανάπτυξη αγόρασε σημαντικό, αν όχι το σύνολο των υπολοίπων μεριδίων της εν λόγω εκτάσεως, πλην του τεμαχίου που ανήκει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας». Όπως ήδη έχει δηλωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προστίθεται, «μετά την πώληση των μεριδίων της αδελφής και αδελφού του ουδέν μέλος της οικογένειάς του έχει οποιαδήποτε σχέση ή συμφέρον από την εν λόγω ανάπτυξη».

 

Στην επιστολή του προς τον κ. Μιχαηλίδη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει πως «επειδή από κόμματα της αντιπολίτευσης και/ή επιτελεία υποψηφίων Προέδρων προβάλλεται ο ισχυρισμός πως είτε ο ίδιος είτε μέλη της οικογένειάς μου έχουν έννομο ή οικονομικό συμφέρον, από την προτεινόμενη ανάπτυξη της εταιρείας Parnitha Development Ltd στην περιοχή “Φτερικούδια” του χωρίου Πέρα Πεδί Λεμεσού και/ή ότι ο ίδιος έχω ίδιον όφελος και ως εκ τούτου εμπλέκομαι προκειμένου να αντιμετωπιστεί, από τις αρμόδιες Αρχές, ευνοϊκά η εν λόγω ανάπτυξη, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως:

 

  • Α) Προχωρήσετε τάχιστα σε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν καθ’ οιονδήποτε τρόπο είχα ή έχω την οποιανδήποτε εμπλοκή είτε εκ συμφέροντος είτε κατά κατάχρηση εξουσίας στην προώθηση της εν λόγω ανάπτυξης.
  • Β) Μέσα στα ίδια πλαίσια επεκτείνετε την έρευνά σας ώστε να καλύπτονται και τυχόν συμφέροντα ή σχέσεις μελών της οικογένειάς μου με την εταιρεία Parnitha Development Ltd ή την προτεινόμενη ανάπτυξη».

 

Επιτελείο Μαλά: Τα ερωτήματα παραμένουν

 

Δεν είναι τα ερωτήματα από την κοινωνία το πρόβλημα στην υπόθεση του Nicos Plot, αναφέρει το εκλογικό Επιτελείο του Σταύρου Μαλά, αλλά η έλλειψη απαντήσεων από τον απερχόμενο Πρόεδρο και το επιτελείο του το πρόβλημα. Αυτοσκηνοθετούνται ως «θύματα λάσπης», αποπειρώνται να αποπροσανατολίσουν, εκλιπαρούν τη συμπάθεια της κοινής γνώμης, δεσμεύονται ξανά και ξανά για την ειλικρίνειά τους αλλά ουσιαστικές απαντήσεις δεν δίνουν για την επένδυση στο Πέρα Πέδι και το Νicos Plot, υπογραμμίζει το Επιτελείο του Σταύρου Μαλά, υπογραμμίζοντας ότι «όσο δεν ξεκαθαρίζουν πειστικά τι συμβαίνει γύρω από αυτή την υπόθεση, τα ερωτήματα της κοινωνίας θα εντείνονται».

 

Πηγή: http://www.philenews.com / Άγγελος Νικολάου

 

Read 1174 times Last modified on Sunday, 12 November 2017 16:46

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΥΠΑΙΘΡΟΣ)

Επιτυχής η βιβλιοπαρουσίαση στο Πραστειό – Αυδήμου (Φωτογραφίες)

Επιτυχής η βιβλιοπαρουσίαση στο Πραστειό – Αυδήμου (Φωτογραφίες)

Η ιστορία και ο πολιτισμός του Πραστειού - Αυδήμου σ' ένα βιβλίο Στην κατάμεστη αίθουσα του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου...

Λεμεσός: ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην Κοινοτάρχη!

Λεμεσός: ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην Κοινοτάρχη!

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσε το απόγευμα η Αστυνομία εναντίον του τέως Κοινοτάρχη χωριού στην Δυτική Λεμεσό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο...

Αναστέλεται προσεχής εκδήλωση στην Βάσα Κοιλανίου λόγω βαρύτατου πένθους

Αναστέλεται προσεχής εκδήλωση στην Βάσα Κοιλανίου λόγω βαρύτατου πένθους

Από χθες η κοινότητα της Βάσας Κοιλανίου πενθεί για τον θάνατο της Μαρίας Νικολάου. Η Μαρία έχασε τη μάχη...