A+ R A-
22 February 2018

Friday, 26 January 2018 10:03

Λήγει στις 2 Φεβρουαρίου ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές δρόμου»

Διαγωνισμός Φωτογραφίας με τίτλο «Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές δρόμου» διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Αθανασίου, σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (Λεμεσός).

 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες φωτογράφοι, που αποδέχονται και τηρούν τους πιο κάτω όρους συμμετοχής.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβληθούν και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές. Με τη συμμετοχή του, δηλώνει πως, οι φωτογραφίες που αποστέλλει, δεν παραβαίνουν τη νομοθεσία και δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων.

 

1.1 Ο διαγωνισμός, χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: Α) για Ενήλικες και Β) για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

 

2. Σχετικά με το Θέμα: Άγιος Αθανάσιος: Σκηνές δρόμου

 

Oι φωτογραφίες θα πρέπει να αφορούν σκηνές δρόμου από τον Δήμο Αγίου Αθανασίου. Μέσα από αυτές τις σκηνές δρόμου, θα μπορούσε να αναδειχθεί και η αρχιτεκτονική, ο χαρακτήρας, το περιβάλλον, οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ασχολίες των δημοτών καθώς και οι πλούσιες πολιτιστικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου Αγίου Αθανασίου.

 

Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών με λογισμικά προγράμματα επιτρέπεται ΜΟΝΟ για διορθώσεις τονισμού, (φωτεινότητα και κοντράστ) καθώς και κορεσμού χρωμάτων (ο οποίος, βέβαια, δεν πρέπει να υπερβαίνει την αληθοφάνεια της εικόνας). Οι κριτές θα έχουν το δικαίωμα να απορρίψουν φωτογραφίες των οποίων η ηλεκτρονική επεξεργασία, υπερβαίνει τους όρους του διαγωνισμού.

 

 

3. Υποβολή συμμετοχής:

 

3.1 Οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να υποβάλουν μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες σε κάθε κατηγορία, σε ηλεκτρονική μορφή (τύπου JPG), σε ένα ψηφιακό δίσκο. (CD). Πάνω στο CD, θα πρέπει να αναγράφεται, μόνο, ο πενταψήφιος κωδικός αριθμός του φωτογράφου, τον οποίο ο ίδιος θα ορίσει καθώς και ο τίτλος του διαγωνισμού.

 

3.2 Κάθε φωτογραφία στο CD, θα πρέπει να φέρει τον κωδικό αριθμό, την κατηγορία με τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο της. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, η ονομασία του αρχείου, θα πρέπει να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά φωτογραφία, στην κατηγορία Α, του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με τίτλο «Άγιος Αθανάσιος», θα πρέπει να γράφεται ως ακολούθως:

 

Στο δελτίο συμμετοχής, οι τίτλοι των φωτογραφιών, να γράφονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

 

Παρακαλούμε να αποφεύγονται τίτλοι όπως, άτιτλο, ονομασία που να είναι η ίδια σε περισσότερες από μία φωτογραφίες ή τον ίδιο τίτλο με αύξοντα αριθμό όπως, Άγιος Αθανάσιος 1, Άγιος Αθανάσιος 2 κοκ. Σε τέτοια περίπτωση η συμμετοχή θα απορρίπτεται. Ο τίτλος των φωτογραφιών, να είναι σύντομος και περιεκτικός. Στο έντυπο συμμετοχής, να αναφέρεται και η τοποθεσία από όπου είναι παρμένες οι φωτογραφίες.

 

Πάνω στη φωτογραφία, δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό όπως, υδατογράφημα (watermark), αρχικά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ.

 

 

3.3 Το δικαίωμα συμμετοχής στο φωτογραφικό διαγωνισμό είναι € 10 για τα μέλη της ΦΕΚ, που έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους. Για τους μαθητές, η συμμετοχή, είναι δωρεάν. Για μη μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής είναι € 15.

 

3.4 Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να παραδίδει, κλειστό μέσα σε φάκελο, το Δελτίο Συμμετοχής, προσεκτικά συμπληρωμένο. Ο φάκελος αυτός, μαζί με το CD, θα πρέπει να μπουν σε άλλο φάκελο. Το δικαίωμα συμμετοχής να παραδίδεται την ώρα της υποβολής της συμμετοχής, στον υπεύθυνο παραλαβής της ΦΕΚ Λεμεσού.

 

3.5 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, είναι η Τετάρτη 2 Μαΐου 2018 και μπορούν να παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη και Σάββα-το από τις 4.00 μμ. μέχρι τις 8.00μμ. (Τηλ.: 25384381)

 

3.6 Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και έτυχαν βράβευσης ή ανάρτησης σε έκθεση ή φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

 

3.7 Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ανεξάρτητους φωτογράφους ή/ και άλλους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και από εκπροσώπους των Διοργανωτών. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και αμετάκλητη, εκτός και αν προκύψει σοβαρός λόγος, για ανάκληση της απόφασης αυτής.

 

Οι διοργανωτές και/ ή κριτές, διατηρούν το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της κριτικής των υποβληθέντων έργων, να μην απονείμουν κάποιο βραβείο ή/ και έπαινο, αν κρίνουν ότι, τα υποβληθέντα έργα, δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες κανονισμούς και κατ’ επέκταση στο θέμα και το επίπεδο του διαγωνισμού.

 

3.8 Μετά την κριτική, οι φωτογράφοι, των οποίων θα επιλεγούν φωτογραφίες, θα ενημερωθούν, για να τυπώσουν τις επιλεγμένες φωτογραφίες τους, για την έκθεση. Αυτές θα παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού. Ο μέγιστος αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών, για την έκθεση, ανά συμμετέχοντα, θα μπορεί να είναι μέχρι 6 (έξι) σε κάθε κατηγορία.

 

Σε περίπτωση που κάποιες από τις υποβληθείσες φωτογραφίες είναι πανοραμικές ή τετράγωνες τότε, αυτές, θα πρέπει να εκτυπωθούν σε φωτογραφικό χαρτί των πιο πάνω διαστάσεων και ο κενός χώρος, γύρω από τη φωτογραφία, να είναι λευκού χρώματος.

 

3.9 Οι Διοργανωτές, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ιστοσελίδες τους ή αλλού, οποιεσδήποτε φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό αυτό, αναφέροντας πάντα το όνομα του φωτογράφου.

 

3.10 Οι διοργανωτές θα κρατήσουν τις τυπωμένες βραβευμένες φωτογραφίες από το διαγωνισμό, για το αρχείο τους καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο όλων των φωτογραφιών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό. Όπου χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες, αυτό θα γίνεται με την αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.

 

3.11 Οι υπόλοιπες φωτογραφίες , θα επιστραφούν στους δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης.

 

 

4. ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ:

 

4.1 Θα δοθούν τρία Βραβεία και πέντε Έπαινοι σε κάθε κατηγορία. Στην κατηγορία των ενηλίκων, θα δοθεί, για το πρώτο βραβείο, ποσό € 150, για το δεύτερο, € 100 και για το τρίτο € 50. Στην κατηγορία των μαθητών, θα δοθεί, για το πρώτο βραβείο, ποσό € 100, για το δεύτερο, € 70 και για το τρίτο € 50. Στους επαίνους θα δοθούν τιμητικά διπλώματα.

 

4.2 Τα εγκαίνια της έκθεσης και η βράβευση των φωτογραφιών, θα γίνουν σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

 

4.3 Οι Διοργανωτές, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό, να αλλάξουν τα δώρα βράβευσης καθώς και το χώρο, την ημερομηνία και την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για οποιοδήποτε λόγο.

 

Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω όρων.

 

Μη συμμόρφωση σε οποιοδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό.

 

Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία.

 

Σε περίπτωση όμως καταστροφής, απώλειας ή ακόμα αντιγραφής ή κλοπής φωτογραφιών, οι Διοργανωτές, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, όρους και αιτήσεις συμμετοχής, επικοινωνείτε με την ΦΕΚ Λεμεσού ή επισκεφθείτε το οίκημα της, στην οδό Αγκύρας 120, 1ος όροφος, κάθε Τετάρτη & Σάββατο 4μμ – 8μμ (Τηλ. 25384381).

 

Μπορείτε ακόμα να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες της ΦΕΚ www.cps.com.cy και του Δήμου Αγίου Αθανασίου www.agiosathanasios.org.cy, ή να επικοινωνείτε με την Αθηνούλα Καρούζη: τηλ.99350119.

 

liksi-diagwnismou.jpg

 

Read 237 times Last modified on Friday, 26 January 2018 10:09

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

Κλέφτες "κτυπούν" στον Άγιο Αθανάσιο

Κλέφτες "κτυπούν" στον Άγιο Αθανάσιο

Δήμαρχος: Οι δημότες να προστατεύσουν από μόνοι τους τις περιουσίες τους Σε έξαρση βρίσκονται οι διαρρήξεις και κλοπές στην περιοχή...

Δήμος Αγίου Αθανασίου: Πρασινίζει τα πάρκα του

Δήμος Αγίου Αθανασίου: Πρασινίζει τα πάρκα του

Ο Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Αθανασίου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Εκδήλωση...

Άγιος Αθανάσιος: Διάλεξη "Υγιεινή διατροφή για ενήλικες» (Φωτογραφίες)

Άγιος Αθανάσιος: Διάλεξη "Υγιεινή διατροφή για ενήλικες» (Φωτογραφίες)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διάλεξη με θέμα «Υγιεινή διατροφή για ενήλικες» με τον διατροφολόγο κ. Μάριο Τρύφωνος και κοπή...