A+ R A-
18 October 2018

Thursday, 19 April 2018 08:10

Μια ενδιαφέρουσα εργασία μαθητών Λυκείου Αγίας Φύλας για τα φωτοβολταϊκά συστήματα

Είναι ικανοποιητική η παραγωγή ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα στις μέρες μας;

 


 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μαστίζουν σήμερα, πιο πολύ από ποτέ τον πλανήτη γη. Η Κύπρος το νιώθει αυτό σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες δεκαετίες, με την έντονη ανομβρία, την επέκταση της ερημοποίησης και την πολύ πιο συχνή διάδοση της σκόνης από την Αφρική.

 

Το καμπανάκι για την κλιματική αλλαγή άρχισε να κτυπά εδώ και πολλά χρόνια και οι κυβερνήσεις των περισσοτέρων χωρών, ανταποκρινόμενες στην επιτακτική ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας, αποφάσισαν μεμονωμένα και συλλογικά να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού των ατμοσφαιρικών ρύπων που αποτελούν την αιτία συνεχούς αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη (Σύνοδος κορυφής του Ρίο, 1992, Πρωτόκολλο του Κιότο, 1997, Συμφωνία των Παρισίων, 2015).

 

O άνθρωπος, λοιπόν, άρχισε να προβληματίζεται και να εφευρίσκει διαρκώς νέες τεχνολογίες με σκοπό να αναιρέσει τα περιβαλλοντικά αυτά προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμερίζεται την προσπάθεια που καταβάλλεται για αποτροπή της οποιασδήποτε κλιματικής μεταβολής που ενδεχομένως θα επιφέρει την καταστροφή του πλανήτη. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ε.Ε. στοχεύουν στην αύξηση, κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας.

 

Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εθνικός στόχος ηλεκτροπαραγωγής με ΑΠΕ είναι 16%. Από τις υπάρχουσες τεχνολογίες, στην Κύπρο άρχισε να εφαρμόζεται ευρέως η χρήση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Με τουλάχιστον 8-9 μήνες μεγάλης ηλιοφάνειας, η Κύπρος είναι ιδανικό μέρος για τη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού.

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι συσκευές με περίπλοκους μηχανισμούς. Κύρια λειτουργία τους είναι η μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Ένα φωτοβολταϊκό μπορεί να ενεργήσει, όταν απορροφάται ενέργεια του φωτός από τα ηλεκτρόνια των ατόμων των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Αυτό έχει ως βασικό αποτέλεσμα τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο χρησιμοποιείται είτε απευθείας από τον παραγωγό (αυτόνομα συστήματα) είτε πωλείται σε άλλους καταναλωτές είτε, όσον αφορά στην Κύπρο, διατίθεται προς πώληση στην ΑΗΚ.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδέονται, ώστε να φτιάξουν μια συστοιχία, όπως είναι αναμενόμενο, η συνολική παραγωγή αυξάνεται. Σύμφωνα με τη διαδικτυογραφία, η μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι περίπου 1850 kWh/kW. Τα αυτόνομα συστήματα χρησιμοποιούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις, ορεινές κατοικίες ή όπου αλλού υπάρχει απουσία ηλεκτρικού δικτύου, ενώ η εφαρμογή τους δίνει αποτελεσματικές λύσεις ακόμη και σε φωτισμούς οδικών αρτηριών ή άλλων δυσπρόσιτων από το δίκτυο χώρων.

 

Θεωρείται αναγκαίο να τονιστεί ότι πριν από την εφαρμογή του οποιουδήποτε φωτοβολταϊκού συστήματος λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι ενεργειακές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν και στη συνέχεια γίνεται ο υπολογισμός του συστήματος. Η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς στις εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες ανέρχεται από 10KW - 2MW. Στις αγροτικές μονάδες η επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται από τα 10KW μέχρι τα 20KW. Επιπλέον, κατά μέσο όρο, η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων που έχουν εγκατασταθεί σε σπίτια κυμαίνεται γύρω στα 3kW.

 

Σε ό, τι αφορά το κόστος των στοιχείων ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, μια πλάκα φωτοβολταϊκού 250W κυμαίνεται περίπου από €160-€185 ευρώ, ενώ ένας inverter 3kW ισχύος, μπορεί να κοστίζει από €500 έως και €850. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη απόδοση που έχει εξασφαλιστεί από ένα στοιχείο φωτοβολταϊκού συστήματος είναι 18,5%. Αυτό είναι το μονοκρυσταλλικό φωτοβολταϊκό. Επιπρόσθετα, ένα άλλο είδος φωτοβολταϊκού,τ ο πολυκρυσταλλικό έχει αποδόσεις από 13% μέχρι και 15%.

 

Με σταθερό προσανατολισμό στην υλοποίηση του στόχου της Ε.Ε για το έτος 2020, στη Κύπρο έχουν εγκατασταθεί αρκετά φωτοβολταικά πάρκα. Ανάμεσά τους, τα δύο μεγαλύτερα πάρκα του Τσερίου, με συνολική ισχύ τα 3 ΜWp ( MegaWatt peak power), και του Φρενάρους, με συνολική ισχύ 4.4 MWp (εκτιμάται ότι θα εξοικονομεί περίπου 5.500 τόνους CO2 για κάθε χρόνο λειτουργίας, που ισοδυναμεί με απορρόφηση αυτής της ποσότητας CO2 από 1.100.000 δέντρα).

 

Επιπρόσθετα, φωτοβολταϊκα έχουν εγκατασταθεί και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου «Απόλλων», χάρη στην ερευνητική μονάδα «ΦΩΣ», με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Η εγκατάσταση αυτών των φωτοβολταϊκών πάρκων παρέχει πολλαπλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Η στροφή προς την «πράσινη» παραγόμενη ενέργεια ανοίγει επιπλέον θέσεις εργασίας στο νησί και συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

fgfhgjkjl.jpg

 

likeioagiasfylas.jpg

 

Η δράση της Κύπρου όσον αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα, φαίνεται στις πιο πάνω γραφικές παραστάσεις. Από το 2005-2015 η μέση τιμή των εγκατεστημένων φωτοβολταικών συστημάτων βρισκόταν στα 186, ενώ τα επόμενα χρόνια ο αριθμός των νέων εγκατεστημένων συστημάτων μειώθηκε κατακόρυφα, δηλαδή το 2016 ο αριθμός τους ανήλθε μόλις στα 4 συστήματα, ενώ το 2017 στα 14. Το 2005-2015 η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 227.931.810 kWh, το 2016 βρισκόταν στα 93.330.500 kWh και το 2017 αυξήθηκε κατά 17,9%, στα 109.990.883 kWh. Η εγκατεστημένη ισχύς το 2005-2015 ήταν 49694 kW, το 2016 προστέθηκαν ακόμη 3320 kW και το 2017 προστέθηκαν 20869 kW.

 

Ας σημειωθεί, ότι μεταξύ Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 2017 η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) προχώρησε σε μαζική έγκριση αδειών για εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων, με συνολική ισχύ να ανέρχεται στα 48 MW, μειώνοντας περίπου κατά το ήμισυ τις σχετικές αιτήσεις που εκκρεμούσαν για καιρό. Τον ίδιο χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο στήριξης για τις ΑΠΕ με σκοπό την τελική κατάληξη σχεδόν όλων των τεχνολογιών που αφορούν ΑΠΕ (ανάμεσά τους τα φωτοβολταϊκά) στην ανταγωνιστική αγορά. Το 2017, 5 φωτοβολταϊκά πάρκα με παραγωγή 394 kWh και με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 251 110 kW έχουν ήδη εγκατασταθεί με στόχο την ένταξή τους στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού. Σε δημόσια κτήρια, σχολεία και στρατόπεδα, υπάρχουν συνολικά εγκατεστημένα 58 φωτοβολταϊκά συστήματα, συνολικής ισχύος 764 kW και παραγωγής 8.219.623 kWh, που έχουν καταγραφεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2018.

 

Το σχέδιο έστρεψε το ενδιαφέρον υφιστάμενων και επίδοξων παραγωγών ηλεκτρισμού κυρίως προς τα φωτοβολταϊκά και προβλέπει την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 120 MW. Τα προαναφερθέντα νέα φωτοβολταϊκά πάρκα, των οποίων προβλέπεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση με την αδειοδότηση ΡΑΕΚ, θα μπορούν να ενταχθούν στο σχέδιο, έτσι ώστε, όταν λειτουργήσει η ανταγωνιστική αγορά τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τον κρατικό σχεδιασμό, να λειτουργήσουν σε ανταγωνιστικό καθεστώς, δηλαδή χωρίς το κόστος αποφυγής (κόστος που αποφεύγεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πετρέλαιο) που σήμερα είναι γύρω στα 8,5 σεντ ανά κιλοβατώρα.

 

 

Διαδικτυογραφία

 

Παναγή Φωτεινή (2018) “Ενεργειακό Παράδειγμα η Ερευνητική Μονάδα «ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου”, Γραφείο Επικοινωνίας, Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Ανακτήθηκε στις 18-12-2017 από τον ιστότοπο http://www.ucy.ac.cy/research/documents/Research_Innovation_/articles/2018/Foss6.2.18.pdf

 

Energypress (2017) “Κύπρος: Με Φωτοβολταϊκά Πάρκα συμβάλλει η ΑΗΚ στις ΑΠΕ”.
Ανακτήθηκε στις 21-12-2017 από τον ιστότοπο https://energypress.gr/news/kypros-me-fotovoltaika-parka-symvallei-i-aik-stis-ape

 

Μανώλη Χρύσανθος (2017) “Νέες άδειες για φωτοβολταϊκά – Μαζική έγκριση παλαιών αιτήσεων από ΡΑΕΚ”, Εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ.
Ανακτήθηκε στις 18-12-2017 από τον ιστότοπο http://politis.com.cy/article/nees-adies-gia-fotovoltaika---maziki-egkrisi-palion-etiseon-apo-raek

 

Energy News (2017) “Σχέδιο στήριξης ΑΠΕ ισχύος 212MW αποφάσισε το Υπουργικό”, www.energynews.com.cy.
Ανακτήθηκε στις 28-12-2017 από τον ιστότοπο http://energy.reporter.com.cy/electricity/article/79461/schedio-stirixis-ape-ischyos

 

GDL Green Energy Group (2017) “Το πάρκο Φρέναρος”.
Ανακτήθηκε στις 21-12-2017 από τον ιστότοπο http://www.geg.com.cy/the-companies/cypv-energy/the-parks/frenaros/

 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (2014) “Φωτοβολταϊκό Πάρκο Τσερίου”.

 

Ανακτήθηκε στις 28-12-2017 από τον ιστότοπο https://www.eac.com.cy/EL/EAC/RenewableEnergySources/Pages/photovoltaicparktseri.aspx

 

Lanitis Energy (2017).
Ανακτήθηκε στις 21-12-2017 από τον ιστότοπο http://www.lanitisenergy.com/en/

 

Ioannou Alternative Energy (2017).
Ανακτήθηκε 21-12-2017 από τον ιστότοπο http://ioannoualternative.com/?gclid=EAIaIQobChMI2bHjz6rJ2QIVgzgbCh1cOQYoEAAYASAAEgKG9_D_BwE

 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2017) “Διεθνείς Συμφωνίες για το Κλίμα”.
Ανακτήθηκε 17-01-2018 από τον ιστότοπο http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/international-agreements-climate-action/

 

Η εργασία αυτή έγινε στα πλαίσια του προγράμματος "Νέοι Δημοσιογράφοι για το περιβάλλον 2017-2018" από τις μαθήτριες Άσπρου Γεωργία, Ευστρατίου Χριστίνα και Ιακώβου Αγγελίνα του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσού.

 

Read 1075 times Last modified on Thursday, 19 April 2018 08:31

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οι γονείς της Λεμεσού κάνουν την Ετήσια τους Γενική Συνέλευση

Οι γονείς της Λεμεσού κάνουν την Ετήσια τους Γενική Συνέλευση

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Πόλης και Επαρχίας Λεμεσού γνωστοποιεί, ότι θα πραγματοποιήσει τις εργασίες...

#lemesolians No.39 Μέμνια Θεοδώρου

#lemesolians No.39 Μέμνια Θεοδώρου

Μέμνια Θεοδώρου, οδοντίατρος, Λάρνακα «Ζούσα για αρκετά χρόνια στο Λονδίνο και αποφάσισα να επιστρέψω πίσω στην Κύπρο. Παρόλο που ζω...

Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ: Επιτυχής  η συνεστίαση για την οικονομική ενίσχυσή του

Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ: Επιτυχής η συνεστίαση για την οικονομική ενίσχυσή του

Πραγματοποιήθηκε η ετήσια καθιερωμένη συνεστίαση, που οργανώνουν για την οικονομική στήριξή του, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Προσωπικό και οι Φίλοι...