Lemesolian

Lemesolian

Ανοίγουν σήμερα οι οργανωμένες παραλίες με σαφή μέτρα ασφαλείας και οδηγίες προς λουόμενους και επιχειρήσεις.


Οι ιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εξέδωσαν χθες κατευθυντήριες οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης για τη λειτουργία των παραλιών στα οποία ορίζεται στα 4 μέτρα η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών στις παραλίες. Η ελάχιστη απόσταση στις ξαπλώστρες ορίζεται στα 2 μέτρα.
 
Αναφέρεται ότι θα πρέπει το προσωπικό που ασχολείται με την οργάνωση, παροχή υπηρεσιών και ελέγχου παραλιών, να εκπαιδευτεί και να του δοθούν γραπτές οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2), να είναι σε θέση να γνωρίζει τα συμπτώματα του ιού και να τα αναγνωρίζει έγκαιρα.
 
Ακόμη, αναφέρεται πως προσωπικό που παρουσιάζει  συμπτώματα θα πρέπει να απέχει από την  εργασία του και να απευθυνθεί άμεσα τηλεφωνικά στον προσωπικό το ιατρό. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται ότι το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα σε περιπτώσεις στενής επαφής με το κοινό.
 
Για τη χωροθέτηση εξοπλισμού και τη ρύθμιση  δραστηριοτήτων στην παραλία, αναφέρεται ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των αξόνων των ομπρελών ορίζεται στα 4 μέτρα, ενώ ορίζεται και ελάχιστη απόσταση 1 μέτρου μεταξύ της περιμέτρου του σκιάστρου δύο ομπρελών. Επίσης, η ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε δύο ξαπλώστρες που βρίσκονται σε διαφορετικές ομπρέλες ορίζεται στα 2 μέτρα. Στην ξαπλώστρα τοποθετείται υποχρεωτικά πετσέτα, με ευθύνη του λουόμενου. Η άθληση θα ρυθμίζεται από τις εκάστοτε ειδικές οδηγίες και τα διατάγματα που αφορούν το εν λόγω θέμα.
 
Ακόμη, το προσωπικό των παραλιών υποχρεούται να απολυμαίνει τις ξαπλώστρες – καρέκλες μετά από τη χρήση κάθε πελάτη. Απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση (π.χ λαχεία, παιχνίδια θαλάσσης), σύμφωνα με τα διατάγματα όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται. Προκρίνεται επίσης μείωση, στο βαθμό που είναι εφικτό, των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών. Μέχρι περαιτέρω αποκλιμάκωση των μέτρων, απαγορεύεται η χρήση αποδυτηρίων και ντους που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους.
 
Όσον αφορά τη διάθεση τροφίμων και ποτών στην παραλία, ζητείται εφαρμογή των μέτρων ατομικής προστασίας που αφορούν το προσωπικό με βάση τα Διατάγματα και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η λειτουργία υποστατικών διάθεσης τροφίμων και η τυχόν τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων διέπεται από τις σχετικές οδηγίες και τα διατάγματα που ρυθμίζουν τους χώρους εστίασης, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται, προστίθεται. Αναφέρεται επίσης ότι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πελατών που περιμένουν να εξυπηρετηθούν ορίζεται στα 2 μέτρα.
 
Επίσης, απαγορεύεται η πλανοδιοπώληση τροφίμων στην παραλία (π.χ χυμοί, νερό, γλυκά κ.α.) σύμφωνα με τα διατάγματα όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται και προκρίνονται στο βαθμό που είναι εφικτό, η μείωση των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών.
 
Το προσωπικό παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων αθλημάτων/σπορ υποχρεούται να καθαρίζει και να απολυμαίνει  σε τακτά χρονικά διαστήματα τις επιφάνειες που συνήθως αγγίζουν με τα χέρια τους οι πελάτες στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τη χρήση των υπηρεσιών θαλάσσιων σπορ (π.χ. μέρη εξοπλισμού εξομοίωσης,  κουπαστή αποβάθρας που χρησιμοποιείται για την  προσέγγιση των πλωτών μέσων) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, και διάλυμα  οικιακής χρήσης χλωρίνη ή αλκοολούχο αντισηπτικό, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Υπουργείου Υγείας.
 
Σημειώνεται επίσης ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών. Το προσωπικό παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων σπορ υποχρεούται να απολυμαίνει τα μέρη του εξοπλισμού με τα οποία έρχεται σε επαφή ο πελάτης  μετά το πέρας της παροχής των υπηρεσιών/μετά από κάθε πελάτη. Ακόμη, το προσωπικό παροχής υπηρεσιών θαλάσσιων σπορ υποχρεούται να απολυμαίνει τον ρουχισμό που έχει χρησιμοποιηθεί από τον κάθε πελάτη μετά το πέρας της παροχής των υπηρεσιών, με κατάλληλα απολυμαντικά ή και πλύσιμο σε ψηλές θερμοκρασίες ανάλογα με τη φύση των υλικών ύφανσης του ρουχισμού.
 
Σε κάθε ξεχωριστό πλωτό ή εναέριο μέσο υπηρεσιών θαλάσσιων σπορ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο μέλη της ίδιας οικογένειας ή άτομα που θα τηρούν αυστηρά την απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους. Ζητείται επίσης μείωση στο βαθμό που είναι εφικτό των συναλλαγών σε μετρητά και αντί αυτού προώθηση των ανέπαφων συναλλαγών.
 
Όσον αφορά τους χώρους υγιεινής (αποχωρητήρια, ντους εξωτερικού χώρου) ζητείται συχνή και σωστή απολύμανση με βάση τα Διατάγματα και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Αναφέρεται ότι το προσωπικό, υποχρεούται να απολυμαίνει τακτικά τις εγκαταστάσεις υγιεινής, αναρτώντας σχετικό πρόγραμμα το οποίο και θα επιδεικνύεται σε περίπτωση ελέγχου. Επίσης αναφέρεται ότι χρειάζεται επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης.
 
Ακόμη αναφέρεται ότι πρέπει να εφοδιάζονται τα αποχωρητήρια με υγρό σαπούνι, χαρτοπετσέτες μιας χρήσης, (οι οποίες θα απορρίπτονται σε ποδοκίνητους κάδους πλησίον των νιπτήρων), και αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα (περιεκτικότητας 70% σε αλκοόλη). Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τον συστηματικό, επαρκή και συνεχή φυσικό  αερισμό των αποχωρητηρίων.
 
Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού των αποχωρητηρίων, αναφέρεται ότι χρειάζεται συχνός καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. πόμολα, χερούλια, διακόπτες, βρύσες, κλπ) με κοινά καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 3% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 30 μέρη νερό) ή αλκοολούχο αντισηπτικό. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών και στολή εργασίας.
 
Τέλος αναφέρεται ότι οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους πρέπει να απορρίπτονται αμέσως στις πλαστικές σακούλες των κάδων απορριμμάτων και να μη γίνονται προσπάθειες καθαρισμού τους, π.χ. πλύσιμο των γαντιών μιας χρήσης και επαναχρησιμοποίησή τους, καταλήγουν οι κατευθυντήριες οδηγίες.


(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΗΦ)

Συναντήσαμε έναν πολυτάλαντο συμπολίτη μας (ζωγράφος, ποιητής, εικαστικός) που εδώ και τέσσερα χρόνια ασχολείται με την στιχουργία. Ο λόγος για τον 36χρονο Κυριάκο Μέφερη από την Λεμεσό. Παρόλο που ίδιος είναι απόφοιτος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα του, τα τελευταία δέκα χρόνια ασχολείται ερασιτεχνικά με τα καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης άλλωτε ως δημιουργός και άλλωτε ως συμμετέχων (μέλος της ομάδας νοηματικής γλώσσας Ταξίδι στη Σιωπή, πρώην μέλος Χορωδιών Άρης Λεμεσού και Γερμασόγειας).

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου αποτυπώνω συναισθήματα στο χαρτί και δημιουργώ τις δικές μου ιστορίες, καθώς και κάποια από τα βιώματά μου μέσα στους στίχους», σημειώνει στην εφημερίδα της πόλης μας.


Τα τραγούδια που τον ενδιαφέρουν
«Τραγούδια που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες ή αγγίζουν την πλειοψηφία των συνανθρώπων μας, αλλά και ότι μπορεί να τους ευαισθητοποιήσει και να μιλήσει απευθείας στην ψυχή τους. Τραγούδια που μπορούν εύκολα να ανάψουν σπινθήρες στην καρδιά τους, συνοδευόμενα με στίχους που θα τους κάνει να προβληματιστούν. Ακούσματα ικανά να ξυπνήσουν το αύριο του κόσμου με αισιοδοξία». 
Η έμπνευση του
«Για μένα η έμπνευση είναι κάτι σαν αστραπή. Καταπιάνομαι εύκολα με διάφορα γεγονότα, πράξεις και συμπεριφορές που συμβαίνουν γύρω μου. Από διάφορα ερεθίσματα από το κοινωνικό περιβάλλον, μέχρι και μία έντονη εικόνα, μια λέξη, καθώς και ένα περιστατικό που μπορεί να βιώσω εγώ ή κάποιο δικό μου άτομο. Αμέσως όλα αυτά, σκέψεις και συναισθήματα, αποτυπώνονται σε στίχους. Τα αφουγκράζομαι και τα καταγράφω με έναν δικό μου τρόπο.

Η στιχουργική για μένα είναι τρόπος έκφρασης αλλά και ένα εργαλείο που με βοηθά να δημιουργήσω κάτι στο ελληνικό τραγούδι και να μεταφέρω αυτά που σκέφτομαι. Μέσω του τραγουδιού μου δίνω έμφαση στο να περάσω τα μηνύματα μου στον κόσμο που τα ακούει. Το γεγονός επίσης ότι ζω σε μία κυπριακή κοινωνία με κάνει να εμπνέομαι από τις ιστορίες ανθρώπων γύρω μου, τις συνήθειες τους, τον τρόπο έκφρασής τους. Έτσι σεβόμενος την κυπριακή παράδοση ένα νέο εγχείρημα και μία νέα προσπάθεια μου ήταν η δημιουργία ενός τραγουδιού σε στίχους στην κυπριακή διάλεκτο.

Θεωρώ πως η νέα γενιά αφουγκράζεται πολύ καλά το νόημα που έχουν αυτά τα τραγούδια, την αυθεντικότητα τους και τα αναζητούν ολοένα και περισσότερο. Ήταν κάτι που έλειπε από τη συλλογή μου γι’ αυτό και ήρθε να δώσει φωνή και τέρψη στις καρδιές του λαού. Πρώτη φορά έχω εντάξει την κυπριακή ντοπιολαλιά στους στίχους μου και ήταν μία αγαστή συνεργασία που δεν θα μπορούσε να ευοδωθεί χωρίς τον καταξιωμένο συνθέτη Λεόντιο Γεωργίου σε μουσική και ερμηνεία του τραγουδιού μας «Αμμα’ χάσες καρτούλλα μου».

Πως γράφεις ένα τραγούδι χωρίς να ξέρεις την μουσική και τον ρυθμό 
«Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για τον στιχουργό δεν είναι προαπαιτούμενο να γνωρίζει το ρυθμό ή τη μουσική. Απαιτείται όμως εστίαση στο να δημιουργηθεί με σωστή δομή μία ολοκληρωμένη ιστορία ή εικόνα μέσα από τους στίχους για το τελικό τραγούδι. Ο ρυθμός και η μουσική ακολουθούνται μετά, αφού πρώτα ο εκάστοτε συνεργάτης μουσικοσύνθετης μελοποιεί τους στίχους ντύνοντας τους με την κατάλληλη μουσική. Είναι ο πλέον ειδικός για να δώσει το σωστό ηχητικό συνδυασμό, ηχοχρώματα δηλαδή, στο τραγούδι».

Πως βίωσε τον εγκλεισμό 
«Ήταν μία πολύ δύσκολη για όλο τον κόσμο συγκυρία. Αναγκαστήκαμε να βάλουμε τους ρυθμούς της ζωής μας σε μία παύση. Ωστόσο προσπάθησα να την αξιοποιήσω εποικοδομητικά. Εκμεταλλεύτηκα αυτό τον ελεύθερο χρόνο, πειραματίστηκα με καινούργιους στίχους, οι οποίοι μελοποιήθηκαν επιτυχώς αυτό το διάστημα. Συγκεκριμένα τρία νέα τραγούδια κυκλοφόρησαν το διάστημα αυτό με τίτλους «Κοροναίε-Κοροναιέ», «ΑΜΜΑ' ΧΑΣΕΣ ΚΑΡΤΟΥΛΛΑ ΜΟΥ», «ΗΛΙΟΣ ΣΟΥ ΕΓΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΦΩΣ ΣΤΗ ΜΕΡΑ ΣΟΥ ΝΑ ΔΙΝΩ». Το τραγούδι «Κοροναίε-Κοροναιέ» δημιουργήθηκε με αφορμή την πανδημία και μπορώ να το χαρακτηρίσω ως ένα δώρο έκπληξη προς τους ακροατές μας. Γενικότερα προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε θετικά το lockdown στέλνοντας μηνύματα ελπίδας στον κόσμο που πέρασε και περνά ακόμα δύσκολα. Θέλω να πιστεύω πως θα περάσει το μήνυμα ότι όλο αυτό θα περάσει σύντομα!»

Πώς είναι η συνεργασία με την αδελφή του Νεκταρία 
«Αισθάνομαι καταρχάς ασφάλεια. Ξέρω πολύ καλά ότι αναζητά κι αυτή, όπως κι εγώ, πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η αλήθεια όμως δεν είναι κάτι δύσκολο και απαιτητικό. Αντίθετα είναι κάτι πολύ ευχάριστο για μένα, αλλά και για εκείνην. Καταπιανόμαστε συνήθως από κοινά ερεθίσματα, τα οποία και αναλύουμε στην πορεία. Από κοινού τριγυρίζουν στο μυαλό μας κοινοί στόχοι, κοινές σκέψεις  και από κει και πέρα αλληλοσυμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον στους στίχους και έτσι απλά δημιουργούμε. Είμαστε σαν οδηγός και συνοδηγός σε αυτό το όμορφο ταξίδι. Στην αρχή ξεκίνησα μόνος μου αυτό το μονοπάτι, όμως στην πορεία κατάλαβα ότι και η αδερφή μου έχει την ίδια αγάπη και έτσι την μύησα στον στιχουργικό κόσμο. Μαζί γράψαμε σχεδόν τα μισά από τα 14 τραγούδια που έχω στη συλλογή μου. Φυσικά δεν συνεργάζομαι μόνο με την αδερφή μου. Στο ταξίδι αυτό έχω και τη συνεργάτιδα μου Φανή Αναστασίου, καθηγήτρια νοηματικής γλώσσας, όπου μαζί έχουμε γράψει ένα τραγούδι με κοινωνικό μήνυμα το «ΗΛΙΕ ΜΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΑ».  Υπάρχουν φυσικά και άλλες στιχουργικές συνεργασίες, οι οποίες σύντομα θα δρομολογηθούν».

981825692513701862034745278987188762050560n

Ποιο το επόμενο του βήμα
«Περιμένουμε με ανυπομονησία την υλοποίηση νέων συνεργασιών στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως μια νέα συνεργασία έκπληξη με την συνθέτρια και μουσικό Αντιγόνη Κυριακίδου που θα μελοποιήσει τους στίχους μας. Εκτός από αυτό απώτερος μου στόχος είναι να συμπεριλάβω όλα μας τα τραγούδια σε έναν δίσκο. Νιώθω μεγάλη χαρά για αυτόν τον κύκλο τραγουδιών. Η ονομασία του δίσκου θα είναι «ΠΕΤΑΛΑ ΑΓΑΠΗΣ». Για την επίτευξη του δουλεύουμε όλοι πάρα πολύ σκληρά για να βγει ένα όμορφο αποτέλεσμα και να το αγκαλιάσει ο κόσμος. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εφημερίδα Λεμεσός για την ευκαιρία που μας δίνεται να μεταφέρουμε στους αναγνώστες σας την αγάπη και το ζήλο που έχουμε για το κομμάτι αυτό που αγαπάμε να κάνουμε».

 

 

Δεκάδες ήταν οι καταγγελίες οδηγών στη διάρκεια εκστρατείας για πρόληψη των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στη Λεμεσό.  Αρκετά και τα αυτοκίνητα και οι μοτοσικλέτες που κατασχέθηκαν.  Τρία άτομα συνελήφθηκαν καθώς φέρονται να επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που διενεργούσαν τους ελέγχους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εκστρατεία άρχισε από τις έξι το απόγευμα χθες και ολοκληρώθηκε στις  πέντε το πρωί σήμερα και είχε ως επίκεντρο το κέντρο της πόλης.  Καταγγέλθηκαν συνολικά 78 οδηγοί με την πλειοψηφία των αδικημάτων να αφορά την παράβαση σημάτων τροχαίας, παράνομη στάθμευσης, τροποποιημένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες και οδήγηση χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Στη διάρκεια της εκστρατείας κατασχέθηκαν επίσης, τέσσερα αυτοκίνητα, δέκα μοτοσικλέτες, τρία μοτοποδήλατα και μια τετράτροχη μοτοσικλέτα.

Οι τρεις πολίτες συνελήφθηκαν λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυκτα, όταν ενώ τα περίπολα βρίσκονταν για έλεγχους στην περιοχή Εναερίου, αντιλήφθηκαν τροποποιημένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες. Στην προσπάθεια τους να τα ανακόψουν για έλεγχο, δέχθηκαν επίθεση από τους ιδιοκτήτες τους.  Οι τρεις νεαροί συνελήφθηκαν ενώ τα οχήματα τους κατασχέθηκαν. Οι τρεις τέθηκαν υπό κράτηση και θα αφεθούν στη συνέχεια ελεύθεροι, αφού κατηγορηθούν.


(ΚΥΠΕ/ΜΚ/ΗΦ)

Γιορτάζοντας τα εφτά χρόνια από τη μέρα που ο Απόλλωνας κέρδιζε το έβδομο του κύπελλο ο Σύνδεσμός φιλάθλων, Δυτικών Προαστίων, γιόρτασε αυτό το γεγονός στο παραθαλάσσιο πάρκο του Μόλου. Ο Απόλλωνας Λεμεσού το 2013 στέφθηκε κυπελλούχος νικώντας στο τελικό την συμπολίτισσα ομάδα της ΑΕΛ.

 

Τα σχέδια για την κατεδάφιση ενός κενού κυβερνητικού κτιρίου στο Οσλο που είναι διακοσμημένο με δύο τοιχογραφίες του Πάμπλο Πικάσο προσέλκυσαν την προσοχή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA), το οποίο παρενέβη σε μια προσπάθεια διάσωσης του οικοδομήματος.

Οι υπεύθυνοι του Μουσείου, σύμφωνα με την art newspaper, απέστειλαν επιστολή στην Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Έρνα Σόλμπεργκ, την οποία καλούν να «επανεξετάσει την απόφαση για την κατεδάφιση» του κτιρίου γραφείων, το οποίο είναι γνωστό ως "Y-block" και υπέστη ζημιές σε τρομοκρατικό χτύπημα το 2011.

Το κτίριο του 1969 έργο του Νορβηγού μοντερνιστή αρχιτέκτονα Erling Viksjo, θεωρείται ευρέως ένα κόσμημα του μπρουταλισμού στο αστικό τοπίο του Oσλο. Οι μνημειώδεις τοιχογραφίες του Πικάσο, The Fisherman (Ο Ψαράς) στην πρόσοψη και The Seagull (Ο Γλάρος) στον προθάλαμο υλοποιήθηκαν από τον στενό συνεργάτη του Ισπανού καλλιτέχνη, τον Νορβηγό Carl Nesjar που μετέφερε σε έργα τεράστιων διαστάσεων τα σχέδια του Ισπανού ζωγράφου.

Ένα παρακείμενο κτίριο το "H-block" φιλοξενεί άλλες τρεις μικρές τοιχογραφίες των Πικάσο και Nesjar στο εσωτερικό του. Στα κυβερνητικά σχέδια κατεδάφισης του κτιρίου προβλέπεται αφαίρεση και μετεγκατάσταση των τοιχογραφιών του Πικάσο, ωστόσο η απόφαση εξακολουθεί να προκαλεί την οργή, συντηρητών έργων τέχνης, αρχιτεκτόνων και πολιτιστικών οργανισμών, όπως η Europa Nostra, που έχει συμπεριλάβει τις τοιχογραφίες στη λίστα με τα έργα τέχνης που κινδυνεύουν περισσότερο στην Ευρώπη.

«Το κτίριο ήταν περιφραγμένο πριν από δέκα ημέρες, και η τοιχογραφία "Ο Ψαράς" ήταν καλυμμένη», είπε η Gro Nesjar Greve, κόρη του Nesjar.

«Η τέχνη είναι ο τοίχος» πρόσθεσε. «Σας γράφουμε για να εκφράσουμε τη σοβαρή ανησυχία μας σχετικά με την κατεδάφιση του κυβερνητικού κτιρίου Y-block», αναφέρεται στην επιστολή των υπεύθυνων του MoMA προς την Πρωθυπουργό της Νορβηγίας και τον υπουργό Περιβάλλοντος Sveinung Rotevatn σύμφωνα με δημοσίευμα της νορβηγικής εφημερίδας, VG.

«Η κατεδάφιση του κτιριακού συγκροτήματος θα αποτελούσε σημαντική απώλεια για τη νορβηγική αρχιτεκτονική κληρονομιά» σημειώνεται στην επιστολή. Το κτίριο εξηγούν οι υπεύθυνοι του MoMa «είναι ένα σημαντικό παράδειγμα του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού ρεύματος του μπρουταλισμού που σχεδιάστηκε από τον διάσημο Νορβηγό αρχιτέκτονα Erling Viksjo, ενώ οι τοιχογραφίες σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο στην καριέρα του Πικάσο».


(KYΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΚΧΡ/ΗΦ)

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό καταδίκασε σήμερα τις "απαράδεκτες" επιθέσεις εναντίον Καναδών ασιατικής καταγωγής, που έχουν ενταθεί τους τελευταίους μήνες λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Ο Τριντό εξέφρασε τη λύπη του για τη "σημαντική αύξηση των ρατσιστικών ενεργειών σε βάρος Καναδών ασιατικής καταγωγής", κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί. "Τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες, αγάλματα, κτίρια έχουν βανδαλιστεί.

Άνθρωποι έχουν δεχθεί επιθέσεις, φραστικές και σωματικές, είναι απαράδεκτο", υπογράμμισε. "Το μίσος και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στον Καναδά", τόνισε ο Τριντό. Στο Βανκούβερ (δυτικά), αγάλματα που αναπαριστούν λέοντες στο Μιλένιουμ Γκέιτ, στην είσοδο ακριβώς της κινεζικής συνοικίας, βανδαλίστηκαν και καλύφθηκαν από γκράφιτι στις αρχές της εβδομάδας. Η αστυνομία του Βανκούβερ διαπιστώνει "αύξηση του αριθμού των περιστατικών και των εγκληματικών ενεργειών μίσους εναντίον πολιτών ασιατικής καταγωγής", σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε στις αρχές Μαΐου.

Είκοσι επιθέσεις εναντίον Ασιατών έχουν καταγραφεί από την αστυνομία από τις αρχές του έτους, εκ των οποίων 15 τον Απρίλιο, έναντι 12 το 2019. Στις αρχές Μαΐου, ο τραγουδιστής Μπράιαν Ανταμς ζήτησε συγγνώμη μετά τον σάλο που προκάλεσαν δηλώσεις του στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και κατηγορίες ότι τροφοδοτεί τον αντικινεζικό ρατσισμό.
(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP/ΑΧΡ)

Ο Υπουργός Υγείας με νέο διάταγμα, βάσει του περί λοιμοκαθάρσεως νόμου, επιτρέπει τη διενέργεια πτήσεων για τις 19 χώρες που καθορίστηκαν βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων από τις 9 Ιουνίου και σε δύο φάσεις, καθώς και το άνοιγμα των ξενοδοχείων από την 1η Ιουνίου.


Επίσης επιτρέπει, με άμεση ισχύ, την προπόνηση, σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές  εγκαταστάσεις, αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο  της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού.

Επιτρέπεται επίσης η προπόνηση αθλητών και αθλητριών της Παραολυμπιακής Ομάδας που διεκδικούν πρόκριση με βάση τον κατάλογο της Παραολυμπιακής Επιτροπής, των αθλητών και αθλητριών μελών των Εθνικών Ομάδων Στίβου στις κατηγορίες Εφήβων/ Νεανίδων, Ανδρών/ Γυναικών, Εθνικής Ενόπλων, και τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για τις σχολές Φυσικής Αγωγής και έχουν  επιλέξει  το  μάθημα παγκύπριων εξετάσεων «Πρακτική  Δοκιμασία», προκειμένου  να προετοιμασθούν για την εξέταση.
 

 

Ακόμη με το διάταγμα από τις 06:00 το πρωί της 25ης Μαΐου, τερματίζεται η παραμονή  των προσώπων που βρίσκονται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης  (καραντίνα) και τα εν λόγω  πρόσωπα οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς αυτοπεριορισμού.

 
ΚΥΠΕ

 

Page 9 of 171

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top