Lemesolian

Lemesolian

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ανακοινώνει ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των
πιο κάτω θέσεων:
2 Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Πρώτου Διορισμού)
Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: Συνδυασμένες Κλίμακες Α2, Α5, Α7* (*επεκτεινόμενη κατά δύο προσαυξήσεις). Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Επιτυχία στην ενδιάμεση (Intermediate) εξέταση στη Λογιστική του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξέταση που θα εγκρίνεται ως ισότιμη από τον Υπουργό Οικονομικών.
2 Θέσεις Τεχνικού Μηχανικού (Πρώτου Διορισμού).
Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: Συνδυασμένες Κλίμακες Α5 (2η 
βαθμίδα) – Α7 – Α8* (*επεκτεινόμενη κατά μία προσαύξηση). Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
(1) Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στην
Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Τοπογραφία, Χωρομετρία.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου και να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού” ή “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Τεχνικού Μηχανικού” αντίστοιχα, στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στο Ισόγειο των Γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ, 66, 3602 Λεμεσός ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, όχι αργότερα της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 2μμ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα www.wbl.com.cy. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συμβουλίου στα τηλέφωνα 25830158, 25830157 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Οινοποιείου Βλασίδης, συλλέξτε πληροφορίες και απαντήστε σωστά στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, για να διεκδικήσετε κρασιά περιορισμένης έκδοσης του.


Η κλήρωση θα αναδείξει 10 τυχερούς οινόφιλους. Ο καθένας θα κερδίσει ένα κιβώτιο των 6, το οποίο θα περιλαμβάνει 3 φιάλες από τη σειρά Δοκιμές, 1 Opus Artis, 1 Oroman και 1 Alates, αξίας περίπου €75!


Υποβάλετε τις απαντήσεις σας και κοινοποιήστε το ερωτηματολόγιο στους φίλους σας. 

Για να λάβετε μέρος ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Δηλώσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό μέχρι και τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, 2020. 

 

 

Δάνεια και όχι κονδύλια, ζητούν να δίδονται από το υπό συζήτηση Ταμείο για την Ανάκαμψη, οι "frugal four" - οι τέσσερις ολιγαρκείς -  Αυστρία, Δανία, Ολλανδία και Σουηδία - σύμφωνα με "non paper" που με τις διαπραγματευτικές τους θέσεις που διέρρευσε στον Τύπο στις Βρυξέλλες, ενόψει της παρουσίασης της πρότασης της Κομισιόν στις 27 Μαΐου και σε συνέχεια της γαλλογερμανικής πρότασης για το ίδιο θέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις χώρες εκτιμούν ότι η κρίση της νόσου COVID-19 πλήττει σκληρά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κοινωνικά και οικονομικά και είναι προς το συμφέρον όλων να αποκατασταθεί η ανάπτυξη στις οικονομίες των κρατών μελών το συντομότερο δυνατό και πως αυτό απαιτεί ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και κοινή στρατηγική ανάκαμψης.

Συνεπώς οι τέσσερις προτείνουν τη δημιουργία ενός προσωρινού, εφάπαξ Ταμείου Έκτακτης Ανάγκης για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και της ανθεκτικότητας των τομέων της υγείας μας σε πιθανά μελλοντικά κύματα. Αυτό θα συνοδεύεται από ένα εκσυγχρονισμένο ΠΔΠ και ως συμπλήρωμα του πακέτου των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει ήδη συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και τις άλλες εκτεταμένες και πρωτοφανείς πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. «Αυτό που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ωστόσο, είναι οποιαδήποτε μέσα ή μέτρα που οδηγούν στην αμοιβαιοποίηση χρέους ή σε σημαντικές αυξήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ», αναφέρουν.

Σημειώνουν δε ότι οι εαρινές προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι όλα τα κράτη μέλη θα υποφέρουν από μια άνευ προηγουμένου οικονομική συρρίκνωση το 2020, με μόνο μερική ανάκαμψη το 2021. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να αφιερώσουν ένα μεγαλύτερο μέρος των εθνικών τους πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ τη στιγμή τα εθνικά δημόσια οικονομικά υφίστανται ήδη έντονη πίεση. Πρόσθετα κονδύλια για την ΕΕ, ανεξάρτητα από το πώς χρηματοδοτούνται, θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τους εθνικούς προϋπολογισμούς, υποστηρίζουν οι τέσσερις.

Σημειώνουν δε ότι τα κεφάλαια πρέπει επομένως να κατευθύνονται σε δραστηριότητες που συμβάλλουν περισσότερο στην ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και στη μελλοντική ανθεκτικότητα. Αυτές πρέπει να είναι προσπάθειες για την υποστήριξη των εθνικών μεταρρυθμίσεων και για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, η ανταπόκριση της ΕΕ πρέπει να έχει σαφή προστιθέμενη αξία στις εθνικές προσπάθειες.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προσπάθειες για την υποστήριξη της αποτελεσματικής και βιώσιμης ανάκαμψης πρέπει να βασίζονται σε:

- Εκσυγχρονισμένο προϋπολογισμό της ΕΕ ως σημείο εκκίνησης.
- Το χρηματοδοτικό πεδίο για δαπάνες που σχετίζονται με τη νόσο COVID-19 μπορεί να παρασχεθεί μέσω εξοικονόμησης πόρων
- ΠΔΠ με εκ νέου ιεράρχηση σε τομείς που είναι λιγότερο πιθανό να συμβάλουν στην ανάκαμψη.-
- Προκαταβολές / προσωρινή κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται με την COVID-19 για να ξεκινήσει η οικονομία και την επιτάχυνση της ανάκαμψης.
- Να μπει ως στόχος ένας ισχυρός, οικονομικά υγιής και βιώσιμος προϋπολογισμό, με συνολικό επίπεδο και σύνθεση των δαπανών ανάλογη με τις στρατηγικές προτεραιότητες.

Οι τέσσερις τονίζουν ότι η θέση τους για το ΠΔΠ είναι αμετάβλητη. Συνεχίζουν να ζητούμε οι εθνικές συνεισφορές να είναι περιορισμένες.

Πέρα από ένα εκσυγχρονισμένο ΠΔΠ, προτείνουν ένα Ταμείο Ανάκαμψης Έκτακτης Ανάγκης βασισμένο σε μια προσέγγιση «δάνεια για δάνεια», η οποία είναι σύμφωνη με τις θεμελιώδεις αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις ακόλουθες γραμμές:

- Μια διεξοδική αξιολόγηση των αναγκών σε τομείς και τμήματα που πλήττονται περισσότερο.
- Η υποστήριξη ανάκαμψης θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα για την επόμενη κρίση. Η ισχυρή δέσμευση για μεταρρυθμίσεις και το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι απαραίτητη για την προώθηση της δυνητικής ανάπτυξης.
- Στόχευση προς δραστηριότητες που συμβάλλουν περισσότερο στην ανάκαμψη, όπως η έρευνα και η καινοτομία, η αυξημένη ανθεκτικότητα στον τομέα της υγείας και η εξασφάλιση μιας πράσινης μετάβασης που υποστηρίζει το φιλόδοξο κλίμα, την ανάπτυξη και τις ψηφιακές ατζέντες της ΕΕ.
- Προσωρινή, εφάπαξ φύση με ρητή ρήτρα λήξης μετά από 2 χρόνια.
- Να μην οδηγεί σε αμοιβαιοποίηση χρέους.
- Δανεισμός με ευνοϊκούς όρους προς όφελος του κράτους μέλους που το έχει ανάγκη, ενώ περιορίζει
τον κίνδυνο για όλα τα κράτη μέλη και την παροχή υγιών κινήτρων.
- Η τήρηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η προστασία των δαπανών από απάτη με
ισχυρή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της OLAF και της EPPO.

Οι τέσσερις τονίζουν ακόμα ότι στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάκαμψης, πρέπει να αποκαταστήσουμε και να εμβαθύνουμε την Ενιαία Αγορά έχοντας μια κοινή καινοτομία και βιομηχανική πολιτική, θέτοντας μια κοινή ατζέντα δράσης πριν το 2021 και ολοκληρώνοντας την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Στόχος είναι μια προσωρινή, αποκλειστική χρηματοδότηση μέσω του ΠΔΠ και ευνοϊκά δάνεια σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση.


(ΚΥΠΕ/ΘΑ/ΗΦ)

Τις τελευταίες ημέρες, λόγω του καύσωνα έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά οξείας νεφρικής ανεπάρκειας κυρίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, σύμφωνα με τον Διευθυντή της Νεφρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου δρ Λάκη Γιουκκά, προσθέτοντας πως ήδη έχουν εισαχθεί επτά περιστατικά στο κρατικό νοσηλευτήριο της πόλης τα οποία νοσηλεύονται στο διάστημα μόλις των δύο ημερών .

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Γιουκκάς, χαρακτήρισε σπάνιο σε δύο ημέρες να υπάρχει  αυτός ο αριθμός περιστατικών και ανέφερε πως αιτία της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας  είναι η θερμοπληξία  και η αφυδάτωση που συνοδεύεται με πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Συγκεκριμένα ο κ. Γιουκκάς ανέφερε πως συνίσταται η κατανάλωση άφθονων υγρών, η διαμονή των ηλικιωμένων ασθενών σε δροσερό μέρος για να αποφύγουν την θερμοπληξία, αλλά και ο καθημερινός έλεγχος της αρτηριακής πίεσης κυρίως για τους ηλικιωμένους ασθενείς .

Κάλεσε μάλιστα σε περίπτωση χαμηλής αρτηριακής πίεσης όπως οι ασθενείς ή οι συγγενείς τους επικοινωνούν με το γιατρό τους και να τον επισκεφτούν άμεσα ειδάλλως υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστούν αιμοκάθαρση .

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον ίδιο ασθενής του Νεφρολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου που ήταν θετικός στον covid- 19 και έκανε αιμοκάθαρση στου Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει αρνητικοποιηθεί και επιστρέφει στην Μονάδα Αιμοκάθαρσης του Νοσοκομείου Πάφου. 

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο δρα  Γιουκκάς ανέφερε πως ο συγκεκριμένος ασθενής εντοπίστηκε θετικός πριν ένα μήνα και μεταφέρθηκε στο ΓΝ Λευκωσίας για την συνέχιση της αιμοκάθαρσης σε ειδικό χώρο. 

Είπε ακόμη, πως κατά την διάρκεια της διμηνίας του κορωνοϊού έχουν ενταχθεί νέοι ασθενείς στην Μονάδα Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. 

Πρόσθεσε πως μέχρι στιγμής όλα τα τεστ στα οποία έχουν υποβληθεί ασθενείς της Μονάδας Αιμοκάθαρσης είναι αρνητικά. 

Όπως σημείωσε ο κ. Γιουκκάς την Μονάδα Αιμοκάθαρσης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου στελεχώνουν τρεις γιατροί και δεκαπέντε νοσηλεύτριες. 

Ο Διευθυντής της Νεφρολογικής Κλινικής του ΓΝ Πάφου έστειλε το μήνυμα στους ασθενείς της Μονάδας Αιμοκάθαρσης να συνεχίσουν με το ίδιο τρόπο και με τα ίδια μέτρα προστασίας , όπως να κρατούν τις αποστάσεις, να αποφεύγουν την πολυκοσμία , να περνούν από θερμομέτρηση πριν εισέλθουν στην Μονάδα Αιμοκάθαρσης και να ακούν με προσοχή τις συμβουλές του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Επιπρόσθετα, ανέφερε πως οι ασθενείς τηρούν με ευλάβεια τις οδηγίες και συνήθισαν πλέον, όπως είπε, να ζουν στην εποχή της νόσου Covid- 19, με την χρήση μασκών και γαντιών. 


(ΚΥΠΕ/ΚΠ/ΗΦ)  
 

Τα δύο κρούσματα από χώρο εστίασης, που δεν έχει επαναλειτουργήσει, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες εντοπίστηκαν στο εστιατόριο Zachariades Kalamies Beach Restaurant στον Πρωταρά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας.

Σε σημερινή ανακοίνωση του Υπουργείου με βάση την ενημέρωση από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, τα δύο κρούσματα εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο εστιατόριο και η ανακοίνωση του ονόματος γίνεται στη βάση του διατάγματος περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για την παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) (Αρ.16) για οποιαδήποτε επιχείρηση και/ή στο δημόσιο και/ή ευρύτερο δημόσιο τομέα και/ή στις Ανεξάρτητες Υπηρεσίες και/ή στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου εντοπιστεί κρούσμα μόλυνσης από τον κορωνοϊό (COVID-19) και την ανακοίνωση αυτού εντός 24 ωρών, για σκοπούς δημόσιας υγείας.

Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι το υποστατικό ήταν κλειστό και δεν είχε επαναλειτουργήσει στο πλαίσιο της άρσης των περιοριστικών μέτρων. Η διεύθυνση του υποστατικού ενημερώθηκε από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρηση για τον εντοπισμό κρουσμάτων ανάμεσα στο προσωπικό της επιχείρησης και έγιναν ενέργειες για απομάκρυνση των ατόμων που εντοπίστηκαν θετικά στον ιό και των ατόμων που δηλώθηκαν ως στενές επαφές, όπως αναφέρεται.

Παράλληλα, έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για απολύμανση του χώρου και δόθηκε άδεια για επαναλειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.


(ΚΥΠΕ/ΡΠΑ/ΗΦ)

Ένοχη για απάτη δήλωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός Λόρι Λάφλιν, στο πλαίσιο του μεγάλου σκανδάλου δωροδοκίας από εύπορους, συχνά διάσημους γονείς, με σκοπό την εισαγωγή των παιδιών τους σε γνωστά πανεπιστήμια.

Κατά την ακροαματική διαδικασία που έγινε με βιντεοδιάσκεψη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστόνης, η 55χρονη ηθοποιός και ο σύζυγός της, Μόσιμο Τζιανούλι, τήρησαν στωικά τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί χθες από τον εισαγγελέα: δήλωσαν ένοχοι για μια κατηγορία δόλιας μεταφοράς χρημάτων μέσω τραπέζης.

Με βάση αυτή τη συμφωνία, οι εισαγγελικές αρχές έβαλαν στο αρχείο τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζε το ζεύγος και θα εισηγηθούν να επιβληθεί ποινή φυλάκισης 2 μηνών στην ηθοποιό και 5 μηνών στον σύζυγό της. Επίσης, θα τους επιβληθούν πρόστιμα 150.000 και 250.000 δολαρίων αντίστοιχα. Και οι δύο, εδώ και μήνες, αρνούνταν κατηγορηματικά ότι εμπλέκονταν με οποιονδήποτε τρόπο στην απάτη.

Χωρίς συμφωνία, και με τη δίκη τους να έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, κινδύνευαν να καταδικαστούν σε πολυετή κάθειρξη. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς κατηγορούσαν τη Λάφλιν και τον σύζυγό της ότι κατέβαλαν 500.000 δολάρια σε έναν μεσάζοντα για να διασφαλίσουν ότι οι δύο κόρες τους θα εισάγονταν στο Πανεπιστήμιο Νότιας Καλιφόρνιας (USC).

Με τη μεσολάβηση του "εγκεφάλου" της απάτης, του Ουίλιαμ Σίνγκερ, τα δύο κορίτσια εμφανίστηκαν ως αξιόλογες αθλήτριες, κατάλληλες για την ομάδα κωπηλασίας του πανεπιστημίου, ενώ στην πραγματικότητα δεν είχαν καμία σχέση με το άθλημα.

Η οργάνωση του Σίνγκερ έλαβε συνολικά 25 εκατομμύρια δολάρια από γονείς που ήθελαν να δουν τα παιδιά τους να εισάγονται σε πανεπιστήμια όπως το Γέιλ, το Στάνφορντ ή το Τζόρτζταουν.

Οι περισσότεροι από τους γονείς που εμπλέκονται στο σκάνδαλο έχουν ήδη δηλώσει ένοχοι. Μεταξύ αυτών ήταν και η ηθοποιός Φελίσιτι Χάφμαν ("Νοικοκυρές σε απόγνωση") που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο εβδομάδων και έμεινε στη φυλακή για 11 ημέρες, τον περασμένο Οκτώβριο.

Η ποινή της Λάφλιν και του Τζιανούλι θα ανακοινωθεί επισήμως στις 21 Αυγούστου.


(ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP/ΚΧΡ/ΗΦ)

Η Δρ. Γιολάντα Ηροδότου Πολίτη Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, με μετεκπαίδευση στις Διαταραχές του Ύπνου, ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας του ιατρείου της, στο πλαίσιο του ΓΕΣΥ.

Το ιατρείο βρίσκεται στη διεύθυνση Βασιλέως Κωνσταντίνου Α' 152, τ.κ 3080, στην περιοχή Τσιρείου Σταδίου.

Για ραντεβού: 25255745
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
www.drherodotou.com 

Page 8 of 171

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top