Παναγιώτα Καψούλη

Παναγιώτα Καψούλη

Aναδημοσίευση Α. Νικολάου / Φιλελεύθερος

 

Την ερχόμενη Τρίτη επανεξετάζεται από την Περιβαλλοντική Αρχή το αίτημα για κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου και τουριστικών επαύλεων, της εταιρείας Parnitha Develoment Ltd, στην κοινότητα Πέρα Πεδί, της επαρχίας Λεμεσού. Πρόκειται, ουσιαστικά, για αναθεωρημένη μελέτη που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2019, στην οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές του αναθεωρημένου αιτήματος σε σχέση με την ανάπτυξη, όπως προτάθηκε αρχικά και δεν εγκρίθηκε. Το έργο απορρίφθηκε για καθαρά περιβαλλοντικούς λόγους, κυρίως λόγω του κινδύνου υποβάθμισης του φράγματος του Κούρη, ωστόσο τότε το θέμα πήρε και πολιτικές προεκτάσεις από τη στιγμή που η προτεινόμενη γη προς ανάπτυξη γειτνίαζε με χωράφι του Προέδρου Αναστασιάδη.


Σημειώνεται ότι με την κατάθεση της νέας αίτησης για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας, ζητήθηκε από τον ιδιοκτήτη του έργου όπως η πρώτη πολεοδομική άδεια αποσυρθεί. Η κατάθεση δεύτερης αίτησης έχει να κάνει με τη μετακίνηση των κτηρίων και υποδομών της προτεινόμενης ξενοδοχειακής ανάπτυξης. 


Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται στα €55 εκατ., ενώ αναμένεται το ξενοδοχείο και οι υποστηρικτικές υποδομές ότι θα παρέχουν σταθερή και μόνιμη εργοδότηση σε 175 άτομα από τα 300 άτομα που ήταν αρχικά.


Μεταξύ άλλων η έκταση του τεμαχίου στο οποίο θα αναπτυχθεί το προτεινόμενο έργο είναι κατά περίπου 20% μικρότερο, σε σχέση με το συνολικό εμβαδόν τεμαχίου που αναφέρεται στην πρώτη κατάθεση για την εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας. Επιπλέον, αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ξενοδοχείο τριών αστέρων και spa, αντί πέντε αστέρων και παράλληλα να μειωθεί ο αριθμός των κλινών από 168 σε 96. 


Στις σημαντικότερες αλλαγές των δύο πολεοδομικών αιτήσεων, επισημαίνεται ότι πλέον το προτεινόμενο έργο δεν θα χωροθετείται εξ ολοκλήρου εντός της Κοντινής Ζώνης Προστασίας του ποταμού Κρυού. Επομένως, όλες οι κύριες ξενοδοχειακές και εμπλουτιστικές μονάδες, ο βιολογικός σταθμός, μηχανοστάσια, αντλιοστάσια, δεξαμενές κ.τλ., χωροθετούνται στην Ευρύτερη Ζώνη Προστασίας.  


Εντός των ορίων της ΚΖΠ, εμπίπτουν μια τουριστική έπαυλη, καθώς και τα κτήρια εξυπηρέτησης των τουριστικών επαύλεων όπως είναι η κλειστή πισίνα και γυμναστήριο και η ταβέρνα.
 

Όσον παράξενο και αν ακούγεται μεταξύ των δύο μελετών υπάρχει και διαφορά στον συνολικό αριθμό δέντρων στο τεμάχιο. Στην πρώτη περίπτωση ο αριθμός των δέντρων ήταν 4.198 και στη δεύτερη 2.752. Υπολογίστηκε ότι τώρα θα αποκοπούν 1.611 δέντρα, από 2.114 που υπολογίστηκε με την πρώτη κατάθεση της πολεοδομικής αίτησης. Σημειώνεται, ότι αριθμός 362 δέντρων θα αφαιρεθούν ώστε να αναπτυχθούν αντιπυρικές ζώνες, αποτελούμενες από οπωροφόρα δέντρα και αμπελώνες.


Παράλληλα, αναφέρεται ότι προβλέπεται να φυτευτούν 1.700 τ.μ. γρασίδι και 8.500 τ.μ. με διακοσμητικούς θάμνους, φυτά και δέντρα στους κήπους που περιλαμβάνονται οι τοπιοτεχνημένες οροφές του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου. Υπολογίζεται ακόμα να φυτευτούν μεταξύ 1.800 – 2.000 φυτά αμπελώνων γηγενών ποικιλιών σε δόμες και πρανή. 
Προτείνεται ακόμα να φυτευτούν 344 νέα οπωροφόρα δέντρα και 1.120 ενδημικά δένδρα. Σύμφωνα με τον μελετητή, στη δεύτερη κατάθεση του masterplan επιτυγχάνεται οδική πρόσβαση μέσω το ιδιωτικού οδικού δικτύου, στη δυτική και στην ανατολική πλευρά του τεμαχίου. Σημειώνεται ότι στην πρώτη αίτηση, προδιαγραφόταν πρόσβαση μόνο στη δυτική πλευρά του τεμαχίου.Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι κύριες λειτουργικές δραστηριότητες θα διεξάγονται στη δυτική πλευρά του τεμαχίου, σε μεγαλύτερη απόσταση από το κρατικό δάσος και το φράγμα Πέρα Πεδίου. 
Στα συμπεράσματα της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σε σχέση με την εκτίμηση των επιπτώσεων στα είδη πανίδας που διαβιούν στην περιοχή μελέτης, σημειώνεται ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα είδη πανίδας στην περιοχή μελέτης αναμένεται ότι θα είναι η απομάκρυνση κάποιων ειδών, εξαιτίας εργασιών που ενδέχεται να προκαλούν οχληρία. Τονίζεται, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη επίπτωση δεν αναμένεται ότι θα είναι σημαντική.  


Η βασική επιδίωξη των μελετητών στο έργο, ήταν να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα επιμόλυνσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην περιοχή ενδιαφέροντος, με τον εκ των προτέρων καθορισμό τεχνικών μέτρων, α) στη συλλογή, καθαρισμό και διαχείριση των πιθανώς ρυπασμένων ρευμάτων όμβριων υδάτων, όπως αναφέρεται στην υδρολογική και υδραυλική μελέτη και β) στη συλλογή και επεξεργασία των οικιακών υγρών αποβλήτων. 


Δημόσια διαβούλευση και παρουσίαση
 
Προτού κατατεθούν τα νέα συμπληρωματικά στοιχεία και η δεύτερη περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής, διενεργήθηκε δημόσια παρουσίαση και διαβούλευση στο Πέρα Πεδί. Εκπρόσωποι της κοινοτικής αρχής έθεσαν προβληματισμούς σε σχέση με την κατανάλωση νερού, για την εργοδότηση και ενασχόληση ντόπιου πληθυσμού, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και τη λειτουργία, αλλά και για τη συντήρηση και επισκευή του οδικού δικτύου. 
 
Κατά την παρουσίαση του έργου ενημερώθηκαν οι παρευρεθέντες για το masterplan, έγινε παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ αναφορά έγινε και για τις κύριες αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου, σε σχέση με την αρχική αίτηση. Περαιτέρω, έγινε ενημέρωση για τα μέτρα που λήφθηκαν για αποτροπή αλλοίωσης της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων. Πρόκειται για πρόνοιες που διασφαλίζουν ότι δεν υφίσταται περιθώριο ανεξέλεγκτης απόρριψης είτε διαρροής επεξεργασμένου νερού, είτε υγρών αποβλήτων στα αργάκια, είτε στον ποταμό Κρυό. Τονίζεται ότι βασική προτεραιότητα της ομάδας μελετητών, ήταν η εξάλειψη της πιθανότητας πρόκλησης οποιασδήποτε επιβάρυνσης, στα υπόγεια ύδατα και στην ποιότητα νερού η οποία καταλήγει στο φράγμα του Κούρη.


Πηγή: www.philenews.com

 

Η Κυβέρνηση έχει θέσει τολμηρούς και φιλόδοξους στόχους, σκοπεύοντας να καταστήσει την Κύπρο μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, ωθούμενη από την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα, ανέφερε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.


 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης χαιρέτησε, στην παρουσία ευρωπαίων διπλωματών, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΝΑΣΑ και ξένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την επίσημη τελετή έναρξης του έργου "Excelsior: Eratosthenes: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring Of the Environment", το οποίο αφορά πρωτοποριακές εφαρμογές της γεωπληροφορικής, στο πλαίσιο της B’ φάσης του Προγράμματος "Teaming Horizon 2020" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


 
Στην ομιλία του, ο ΠτΔ ανέφερε πως, παρά την εξαιρετικά ανταγωνιστική διαδικασία, το έργο Excelsior έχει επιτυχώς διασφαλίσει τη χρηματοδότηση του από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Horizon 2020" και εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι αυτήν την απόφαση, επιπρόσθετα από την απόφαση για χρηματοδότηση άλλων πέντε Κέντρων Αριστείας στην Κύπρο.


 
"Αυτό αποτελεί περαιτέρω απόδειξη για την ανταγωνιστικότητα που η Κύπρος χαίρει στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο", ανέφερε και διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση στοχεύει να στηρίξει δυναμικά και να αναπτύξει περαιτέρω τους δυο αυτούς τομείς, μέσα από μια συντονισμένη προσπάθεια, στο πλαίσιο της νέας εθνικής στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία 2019-2023.

Δείτε όλες τις φωτογραφίες τις εκδήλωσης ΕΔΩ


 
Παράλληλα, υπέδειξε,  η Κυπριακή Δημοκρατία θα ενισχύσει έξι Κέντρα Αριστείας με 15 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, καλύπτοντας μια περίοδο 15 χρόνων, "μια χρηματοδότηση που θα επιτρέψει στη χώρα μας να αναβαθμίσει τις προοπτικές για καινοτόμες έρευνες και επιχειρηματικότητα, ενώ την ίδια ώρα θα δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργοδότησης για υψηλού επιπέδου επιστήμονες και ερευνητές".


 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε πως "η Κυβέρνηση έχει θέσει τολμηρούς και φιλόδοξους στόχους, σκοπεύοντας να καταστήσει την Κύπρο μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία, ωθούμενη από την έρευνα, την επιστημονική αριστεία, την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και την επιχειρηματικότητα".


 
Επιπρόσθετα, είπε ότι, η απόφαση για ίδρυση Εθνικής Επιτροπής για την Έρευνα και Καινοτομία ως  κύριο συμβουλευτικό σώμα, ως επίσης και η ανάθεση του νέου ρόλου του θεσμού του Επικεφαλής Επιστήμονα, να οδηγήσει την έρευνα και την καινοτομία προς τα εμπρός, "είναι μερικά από τα πιο σημαντικά βήματα που έλαβε η Κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, τον τελευταίο χρόνο".


 
Ανέφερε δε ότι, η προγραμματισμένη δημιουργία Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, σηματοδοτεί μια νέα εποχή γι αυτό το θεμελιώδη τομέα στην Κύπρο και θα ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διακυβέρνησης.


 
Στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι όλες οι αρμόδιες αρχές,  θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια, ώστε να μετατραπεί το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης σε ένα παγκοσμίου κλάσης κέντρο έρευνας και καινοτομίας για την παρατήρηση της γης, ένα σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική.  Είπε, ακόμη, πως, η Κυβέρνηση θεωρεί το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης ως ένα εργαλείο μεταμόρφωσης της Κύπρου σε περιφερειακό κέντρο έρευνας και καινοτομίας.


 
Συνεχάρη το ΤΕΠΑΚ, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και τους τρεις παγκοσμίου φήμης εταίρους και εξέφρασε τη βαθιά εκτίμηση του για την αποφασιστικότητα και τις προσπάθειες που κατέβαλαν για επιχορήγηση του σημαντικού αυτού έργου.


 
Σημειώνεται πως το πρόγραμμα άνοιξε επίσημα την  αυλαία  του  την 1η Οκτωβρίου 2019, με το ΤΕΠΑΚ να λειτουργεί ως συντονιστής, με εταίρους το Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής και Διαστήματος, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Γερμανικό Οργανισμό Αεροναυτικής και Διαστήματος, το Γερμανικό Ινστιτούτο για  μελέτη της Τροπόσφαιρας στη  Λειψία και το  Τμήμα  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών  και  Έργων .


 
 Το  έργο  έχει  λάβει χρηματοδότηση  38 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα  15 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας  επτά  ετών, από την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, 15 εκατομμυρίων ευρώ,  διάρκειας δεκαπέντε ετών, από την Κυπριακή Δημοκρατία   και  χρηματοδότηση  ύψους  8 εκατομμυρίων ευρώ, διάρκειας δεκαπέντε ετών, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.


 
Στόχος, είναι η διεξαγωγή υψηλού επιπέδου βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς  που  σχετίζονται  με  την  παρατήρηση της Γης μέσω  της  συνδυαστικής  χρήσης  τεχνολογιών  διαστήματος και τηλεπισκόπησης για τη συστηματική, ολοκληρωμένη και σε βάθος παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των διεργασιών σε αυτό.


 

Πηγή: ΚΥΠΕ
 

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήµερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασµένος, από µέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς µέχρι µέτριοι, 3 µε 4 µποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγµένη. Η θερµοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθµούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 14 βαθµούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα παραµείνει κυρίως συννεφιασµένος, από µέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά µέχρι µέτριοι, 3 µε 4 µποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεµη µέχρι λίγο ταραγµένη, εκτός από τα ανατολικά παράλια που θα παραµείνει λίγο ταραγµένη. Η θερµοκρασία θα πέσει γύρω στους 10 βαθµούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθµούς στα ψηλότερα ορεινά.Την Κυριακή και τη ∆ευτέρα, ο καιρός θα είναι µερικώς συννεφιασµένος, από µέσες και ψηλές νεφώσεις.Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασµένος και αναµένονται τοπικά βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες.Η θερµοκρασία δεν αναµένεται να σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή την Κυριακή και τη ∆ευτέρα, ενώ την Τρίτη αναµένεται να σηµειώσει πτώση, για να κυµανθεί λίγο πιο κάτω από τις µέσες κλιµατολογικές τιµές.

Ο Γιάννης Παπαναστασίου είναι ο άνθρωπος που «πέρασε» από τον φωτογραφικό του φακό ολόκληρη η πόλη και επαρχία Λεμεσού. Από νωρίς το πρωί ως χειμερινός κολυμβητής μέχρι και αργά το βράδυ ως φωτογράφος, «οργώνει» την πόλη και αποτυπώνει όμορφες στιγμές, ενώ κανείς δεν τον είδε ποτέ κατσουφιασμένο και κουρασμένο. Οι περισσότεροι Λεμεσιανοί έχουμε ως φωτογραφία προφίλ ένα όμορφο στιγμιότυπο που ο κ. Γιαννάκης «ξέκλεψε» από μια σημαντική στιγμή μας.

 

Πώς ασχοληθήκατε με την φωτογραφία;

Mε τη φωτογραφία άρχισα να ασχολούμαι όταν ήμουν περίπου 14 χρονών. Το καλοκαίρι του 1971, αξιοποίησα το πρώτο μου χαρτζιλίκι ως μαθητής, αγοράζοντας μια μικρή φωτογραφική μηχανή μάρκας HALINA. Ήμουν ο φωτογράφος της οικογένειας και της τάξης μου, με ελάχιστες όμως φωτογραφικές λήψεις, αφού η αγορά και εμφάνιση των φιλμ κόστιζε αρκετά. Τα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισα να φωτογραφίζω κυρίως οικογενειακά στιγμιότυπα. Στο μεταξύ παντρεύτηκα και με τον ερχομό των πέντε παιδιών μας, το αγαπημένο μου χόμπι πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Βλέπετε το ανάγιωμα πολυμελούς οικογένειας χρειάζεται και κάποιες «θυσίες», γλυκές θυσίες. Η συστηματική μου ενασχόληση με τη φωτογραφία άρχισε όταν λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας που είχα, το οποίο ονομάζεται πολιομυελιδικό σύνδρομο, σταμάτησα να εργάζομαι ως μηχανικός αυτοκινήτων. Τότε, πήρα πρόωρη σύνταξη και από τον Φεβράρη του 2002 μπήκα σε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής. Κατόπιν συστάσεων των γιατρών άρχισα και συνεχίζω μέχρι και σήμερα να γυμνάζομαι τέσσερις φορές τη βδομάδα σε γυμναστήριο και να κολυμπώ καθημερινά δυο φορές την ημέρα, καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Η συχνή μου επαφή με τη θάλασσα, η πάντα ιδαίτερη ανατολή της Λεμεσού, καθώς και η μαγεία της κυπριακής φύσης, σταδιακά με οδήγησαν στην συστηματική φωτογράφιση, αφού με τις συγχρονες digital φωτογραφικές μηχανές μου δόθηκε η ευκαιρία να φωτογραφίζω χιλιάδες φορές, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

 

Είστε αυτοδίδακτος;

Ναι, εν μέρει είμαι αυτοδίδακτος. Από μικρός ζωγράφιζα αυτά που έβλεπα, με σχετικά καλά αποτελέσματα και μου άρεσε πολύ να βλέπω εικόνες σε βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, αλλά και στην καθημερινότητά μου ήθελα συνεχώς να παρατηρώ τη φύση, τα ζώα, τους ανθρώπους. Όλα αυτά, εκ των υστέρων, αντιλήφθηκα ότι με βοήθησαν πολύ στο να αποκτήσω το «φωτογραφικό μάτι». Βέβαίως, τα τελευταία χρόνια παρακολούθησα μια σειρά μαθημάτων στο Ανοικτό Σχολείο Αγίου Αθανασίου, όπου με βοήθησαν πάρα πολύ στην επαναφορά ξεχασμένων γνώσεων και στην εκπαίδευση επεξεργασίας φωτογραφιών. Επίσης, εμβάθυνα ακόμη περισσότερο στην τέχνη της φωτογραφίας με μια σειρά μαθημάτων από το φωτογραφικό μου σωματείο ΟΡΑΣΙΣ, του οποίου τυγχάνει να είμαι Αντιπρόεδρος.

 

Tι πρέπει να ξέρει κάποιος για να τραβήξει μια καλή φωτογραφία;

Εκτός από το φωτογραφικό μάτι που είπαμε πιο πάνω, είναι απαραίτητη και η γνώση των βασικών ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής για μια σωστή φωτογραφία, ανάλογα του τι φωτογραφίζουμε, π.χ. τοπίο, πορτραίτο, νυχτερινή λήψη, μάκρο, κίνηση κλπ. Με λίγα λόγια αξιοποιώντας το τρίπτυχο κλείστρο – διάφραγμα – ISO θα έχουμε όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα.

giannakis

Στο παρελθόν ήσασταν μηχανικός αυτοκινήτων. Είναι αντικρουόμενος αυτός ο χώρος με την φωτογραφία που θεωρείται πιο καλλιτεχνικός;

Δεν μπορώ νας πω ότι αντικρούονται η μηχανική τέχνη με την φωτογραφική τέχνη, γιατί είναι και οι δυο τέχνες! Βέβαια η μηχανική ήταν το επάγγελμά μου και η φωτογραφία ήταν το χόμπι που με ξεκούραζε, που με βοηθούσε να ξεφύγω από το άγχος της δουλειάς.   

                                          

Ποιο είναι το αγαπημένο σας φωτογραφικό θέμα;

Έχω πολλά αγαπημένα θέματα όμως αυτό που με μαγεύει περισσότερο είναι η φωτογράφιση ανθρώπων (φιγούρων) σε κίνηση ή και πορτραίτων τις ώρες του λυκαυγούς και της ανατολής.

 

Ποιο είναι το πιο φωτογενές σημείο στη Λεμεσό;

Η Λεμεσός έχει αρκετά μέρη με φωτογένεια όπως το Παλιό Λιμάνι, η αποβάθρα εναερίου, η παλιά πόλη, ο υδατόπυργος κλπ. Έμενα το σημείο που μ’ αρέσει να φωτογραφίζω είναι το μεταλλικό γλυπτό «Αποκρυσταλλωμένο Κύμα» ή όπως καθιερώθηκε στο ευρύ κοινό «Ο Κύκλος της Ζωής» του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου Επίχωσης.

giannakis-4

 

Ποιον θεωρείτε τον σπουδαιότερο Λεμεσιανό φωτογράφο;

Η Λεμεσός έχει την τύχη να έχει σπουδαίους φωτογράφους με παγκόσμια εμβέλεια, έτσι όπως είναι φυσικό μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω κάποιον. Προσωπικά χαίρομαι, γιατί έχω την τιμή να έχω γνωρίσει φωτογράφους που θαυμάζω ιδιαίτερα την δουλειά τους, όπως είναι ο Ρόμπερτ, ο Ρώμος, ο Παντελής, ο Ρίκος, η Ερατώ, ο Μάριος, ο Δώρος, ο Σπύρος, ο Δημήτρης, η Αλίκη, ο Ανδρέας, ο Νίκος, ο Γιάννης, ο Κυριάκος και πολλοί άλλοι ακόμη που δεν μου έρχονται στο νου αυτή τη στιγμή.  

 

Tι ξεχωρίζει τους Λεμεσιανούς από τους υπόλοιπους συμπατριώτες μας;

Οι Λεμεσιανοί είναι «έξω καρδιά» όπως λέμε, θεωρώ ότι είναι κάτι που κάνει τον Λεμεσιανό να ξεχωρίζει.

 

Eκτός από τη φωτογραφία με τι άλλο ασχολείστε;

Παλαιότερα ασχολούμουν με πολλά πράγματα, με πρώτο και καλύτερο το διάβασμα. Σήμερα εκτός από τα εγγονάκια μου, η κύρια ενασχόληση μου είναι με την εφημερίδα μας, την οποία δεν θεωρώ ως εργασία αλλά ως ένα κομμάτι του εαυτού μου. Η ενασχόληση μου στην εφημερίδα κυριολεκτικά μου άλλαξε τη ζωή κατά 180ο, μου πρόσφερε ευκαιρίες, φιλίες, γνώσεις, όμορφες και ενδιαφέρουσες φωτογραφίσεις που ποτέ δεν είχα φανταστεί. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον μ. Πανίκο, ιδρυτή της εφημερίδας, τον Σάκη και την Εύη που μου έδωσαν την χαρά και την τιμή να αποτελώ μέρος αυτής της όμορφης οικογένειας που λέγεται Εφημερίδα Λεμεσός.

giannakis-3

 

Πώς καταφέρατε να γίνετε τόσο αγαπητός στη Λεμεσό;

Η απάντηση είναι απλή, «Εφημερίδα Λεμεσός».

 

Παρόλο που έχετε κάποια μορφή αναπηρίας, είστε πολύ δραστήριος και πάντα χαμογελαστός. Ποιο είναι το μυστικό σας;

Τα μυστικά μου είναι:

 α) πιστεύω στον Θεό και στον εαυτό μου,

β) αγαπώ τη ζωή,

γ) προσαρμόζομαι πολύ εύκολα με τις εκάστοτε συνθήκες,

δ) τηρώ με «θρησκευτική ευλάβεια» τις εντολές των γιατρών μου και

ε) η ΑΚΤΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ: η παραλία με τα 1000+1 φωτογραφικά θέματα και όχι μόνο... 

giannakis-5

Λεπτομέρειες προέκυψαν για την εσωτερική διαδικασία επιλογής που χρησιμοποιεί ο κυπριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CyBC για τη Eurovision του 2020. Αυτό περιλάμβανε και την είδηση ​​ότι η Κύπρος αναζητούσε έναν άνδρα τραγουδιστή για το Ρότερνταμ. Και τώρα έχει προκύψει ένα όνομα - Sandro Nicolas .


Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός CyBC βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Ελληνογερμανό καλλιτέχνη για να είναι ο άνθρωπος της Κύπρου στο Ρότερνταμ.


Ο Sandro λέγεται ότι ήταν επίσης στη λίστα επιθυμιών του Γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού NDR να είναι μέρος της διαδικασίας επιλογής τους για την Eurovision του 2020. Όμως ένας καλλιτέχνης μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο μία χώρα και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι ο Sandro θα πάει με την Κύπρο.


Ο Sandro Nicolas, γεννημένος στη Γερμανία ως Alessandro Rütten, από Αμερικανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα. Μιλάει Γερμανικά, Αγγλικά και Ελληνικά. Η μουσική αποτελεί μέρος της ζωής του από νεαρή ηλικία. Το 2015, πέρασε από της οντισιόν για το Supertalent - τη γερμανική έκδοση του Got Talent χωρίς να φτάσει μακριά στον διαγωνισμό. 


Το 2018, συμμετείχε στο the Voice της Γερμανίας όπου εντυπωσίασε τους μέντορες και το παρευρισκομενο κοινό με την ερμηνεία του αλλά στην συνέχεια του διαγωνισμού αποκλείστηκε στα sings-offs αφήνοντας όμως τις καλύτερες εντυπώσεις από την συμμετοχή του.


Το 2019, συμμετείχε στο New wave festival ως εκπρόσωπος της Αμερικής, κάνοντας το πρώτο του ντεμπούτο με το καλλιτεχνικό όνομα Sandro Nicolas. Κατά την εβδομάδα του φεστιβάλ ενθουσίασε το πάνελ των κριτών όπου κατατάσσεται στην 6η θέση με 243 βαθμούς.


Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η εκπομπή "Έλα να δεις" το ΡΙΚ έχει ήδη εγκρίνει την συμμετοχή του Sandros Nicolas και οι τίτλοι των τριών υποψηφίων τραγουδιών είναι οι εξής:

  • Mucho Calor (λάτιν τραγούδι)
  • Can’t Look Away (ποπ τραγούδι)
  • Never Let You Down (τέμπο τραγούδι)


Αναμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση του ΡΙΚ αλλά ο ίδιος ο τραγουδοποιός όπως μας ενημερώνει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram sandromusic_official, προετοιμάζει μια μεγάλη έκπληξη για το 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SANDRO (@sandromusic_official) on

Πηγή: www.ogaecyprus.com

 

 

 

Friday, 22 November 2019 10:56

#lemesolians No.86 Έρμα Φιλίππου

Έρμα Φιλίππου, 31 ετών, Ιδιωτική Υπάλληλος, Κολόσσι

Στην Κύπρο όλοι οι εργοδότες προσλαμβάνουν μόνο όσους έχουν αρκετά χρόνια εμπειρίας στο κλάδο τους. Θεωρώ πως είναι αδιανόητο, αφού με το που ολοκληρώσουν οι νέοι μας τον κύκλο των σπουδών τους πρέπει να τους δοθεί η ευκαιρία για να εργαστούν και να αποκτήσουν την εμπειρία που χρειάζεται, πάντα με αξιοπρεπείς συνθήκες. Οπότε οι επιλογές τους είναι δύο: είτε θα βρουν μια δουλεία στον τομέα τους με μηδαμινό μισθό για να αποκτήσουν εμπειρία άρα δεν θα βγάζουν τα προς το ζην, είτε θα αναγκαστούν να βρουν μια δουλειά άσχετη με τον τομέα τους άρα ποτέ δεν θα αποκτήσουν εμπειρία.

Πρόεδρος Ομίλου Γυναικών Ύψωνα Αλέκα Στυλιανού

 

1. Με τι ασχολείται ο Όμιλος Γυναικών Ύψωνα;

Ο Όμιλος Γυναικών Ύψωνα ιδρύθηκε το 2012. Είναι ένα μη κερδοσκοπικό και μη κομματικό σωματείο. Σήμερα είναι ένα από τα πλέον δραστήρια σωματεία της Δυτικής Λεμεσού, με πέραν των 300 ενεργών μελών. Ανάμεσα στις δράσεις του περιλαμβάνονται η αναβάθμιση του ρόλου της γυναίκας στην τοπική κοινωνία και η συμμετοχή τους στα κοινά, σε συνδυασμό με την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.

 

2. Για ακόμη μια χρονιά διοργανώνετε φιλανθρωπικό fashion show. Τι θα περιμένουμε για φέτος;

Φώτα, λάμψη, μόδα, ομορφιά! Την Κυριακή 24 Νοεμβρίου η ώρα 18.00 στο Γυμνάσιο Ύψωνα, με σύνθημα, «Όταν η μόδα συναντά την ελπίδα» διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά το φιλανθρωπικό Fashion Show του Ομίλου Γυναικών Ύψωνα που πλέον αποτελεί θεσμική εκδήλωση για την Δυτική Λεμεσό. Στην φιλανθρωπική εκδήλωση μόδας θα λάβουν μέρος πέραν των 240 παιδιών που θα παρουσιάσουν τις νέες τάσεις μόδας, ενώ αναμένεται να την παρακολουθήσουν γύρω στα 800 άτομα.

 

3. Ποιο μήνυμα θέλετε να στείλετε με αυτή την ενέργεια σας;

Μέσα από την πιο πάνω εκδήλωση του Όμιλου Γυναικών Ύψωνα τα παιδιά αποκτούν αίσθημα προσφοράς, αλληλεγγύης, αγάπης και αποδοχής της διαφορετικότητας ενώ παράλληλα στηρίζεται οικονομικά ένα νεοσύστατο ίδρυμα στήριξης παιδιών με αυτισμό.

 

4. Κάθε χρόνο αφιερώνετε τη δράση σας σε κάποιο φιλανθρωπικό οργανισμό. Φέτος που θα δωρίσετε τα έσοδα σας;

Όλα τα έσοδα του φετινού φιλανθρωπικού Fashion Show θα δοθούν στο «Ιωάννειο Ίδρυμα στήριξης παιδιών με αυτισμό και οικογένεια».

 

5. Ποιες είναι οι επόμενες σας δράσεις;

Πέραν της πιο πάνω φιλανθρωπικής εκδήλωσης, άλλες καθιερωμένες εκδηλώσεις του Ομίλου Γυναικών Ύψωνα είναι η εκδήλωση προς τιμήτης Ημέρας της Γυναίκας κάθε Μάρτιο και η Ημέρα του Παιδιού στις αρχές Ιουνίου. Παράλληλα στηρίζουμε ενεργά δράσεις άλλων σωματείων ενώ πρόσφατα έχει δημιουργηθεί Τμήμα Νεολαίας του Ομίλου Γυναικών Ύψωνα, όπου με την νέα χρονιά αναμένεται η πραγματοποίηση άλλων δράσεων.

Page 8 of 153

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top