Παναγιώτα Καψούλη

Παναγιώτα Καψούλη

Η κηδεία του Στέφανου Προδρόμου από την Επισκοπή θα γίνει το Σαββατο 19 Σεπτεμβρίου η ώρα 10.30 π.μ, από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Επισκοπής.

 

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνουν εισφορές για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Καλού Ποιμένος Χριστού.

Με πρώτιστο στόχο τη μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, αιτία των οποίων είναι στις πλείστες των περιπτώσεων ο ανθρώπινος παράγοντας και την απόκτηση οδικής συνείδησης, τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Οκτωβρίου οι αυξημένες ποινές για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

 

Ενδεικτικά, το πρόστιμο χωρίς ζώνη θα ανέρχεται πλέον στα €150, η οδήγηση «συνοδεία» κινητού και πάλι €150. Οδήγηση χωρίς κράνος θα τιμωρείται με πρόστιμο €200.

 

Ο Διευθυντής Τροχαίας Αρχηγείου, Γιαννάκης Γεωργίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το «75% των δυστυχημάτων οφείλονται στην απρόσεκτη οδήγηση ένεκα της χρήσης κινητού τηλεφώνου».

 

Οι ποινές για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από 1η Οκτωβρίου:

 

Ταχύτητα

Εξωδίκως

 • Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέχρι 30%: €2/χλμ πρόστιμο και 1-3 Βαθμοί Ποινής
 • Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέχρι 50%: €3/χλμ πρόστιμο και 2-4 Βαθμοί Ποινής
 • Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέχρι 75%: €5/χλμ πρόστιμο και 3–6 Βαθμοί Ποινής
 • Δικαστήριο
 • Συνδυασμοί
 • Καταδίκη για συνδυασμό: Ταχύτητα με αλκοόλη ή/και ναρκωτικά: 4 χρόνια φυλάκιση ή/και €15.000 χρηματική ποινή
 • Επανάληψη καταδίκης για συνδυασμό εντός 3 χρόνων: Διπλασιάζονται οι ποινές και στέρηση άδειας τουλάχιστον 2 μήνες

 

Αλκοόλ

Εξωδίκως

 • Αναλογία αλκοόλης εκπνοής 22-35μg/100ml: €125 πρόστιμο και 1-3 βαθμοί ποινής
 • Αναλογία αλκοόλης εκπνοής36-55μg/100ml: €250 πρόστιμο και 3-6 βαθμοί ποινής
 • Αναλογία αλκοόλης εκπνοής56-70μg/100ml: €500 πρόστιμο και 4-8 βαθμοί ποινής

 

Για νέους οδηγούς, επαγγελματίες και με 12 Βαθμούς ποινής τα όρια καθορίζονται ως εξής:

  9-22mg/100ml (ii) 23-35mg/100ml (iii) 36-55mg/100ml

 

*η εξώδικη ρύθμιση για την πιο πάνω κατηγορία εισάγεται για πρώτη φόρα.

Δικαστήριο

 •  22-35μg/100ml: μέχρι 1 μήνα φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 χρηματική ποινή και στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι 3 μήνες
 •  36-55μg/100ml: μέχρι 3 μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €3.000 χρηματική ποινή και στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι 3 μήνες
 •  56-70μg/100ml: μέχρι 8 μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €5.000 χρηματική ποινή ή/και στέρηση άδειας μέχρι 2 χρόνια
 •  >70μg/100ml: μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή/και μέχρι €10.000 χρηματική ποινή ή/και στέρηση άδειας μέχρι 2 χρόνια

 

Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός 3 χρόνων το δικαστήριο δύναται να επιβάλει διπλάσιες ποινες.

 >70mg/100ml: 5-10 βαθμοί ποινής

 

*Για νέους οδηγούς, επαγγελματίες και με 12 Βαθμούς ποινής τα όρια καθορίζονται ως εξής:

(i) 9-22μg/100ml (ii) 23-35μg/100ml (iii) 36-55μg/100ml (iv) >55μg/100ml

 

Άρνηση Παροχής Δείγματος: μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή μέχρι €10.000 χρηματική ποινή ή στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή λαμβάνει άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 χρόνια

 

Για άρνηση παροχής δείγματος εφαρμόζονται οι μέγιστες ποινές

Συνδυασμοί των πιο πάνω

 

Καταδίκη για συνδυασμό: Ταχύτητα με αλκοόλη ή/και ναρκωτικά: 4 χρόνια φυλάκιση ή/και €15.000 χρηματική ποινή

 

Επανάληψη καταδίκης για συνδυασμό εντός 3 χρόνων: Διπλασιάζονται οι ποινές και στέρηση άδειας τουλάχιστον 2 μήνες

 

Κράνος και Ζώνη
Εξωδίκως

Ζώνες ασφαλείας- παράλειψη

(α) εγκατάστασης
(β) χρήσης από οδηγούς
(γ) χρήσης από επιβάτες
(δ) χρήσης κατάλληλου παιδικού καθίσματος: €150 πρόστιμο και 3-6 βαθμοι ποινής

 

Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός 3 χρόνων η ποινή διπλασιάζεται

 • Μη χρήση κράνους: €200 πρόστιμο και 3-6 βαθμοι ποινής
 • Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός 3 χρόνων η ποινή διπλασιάζεται

 

Δικαστήριο

Ιδιοκτήτης ή κάτοχος μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή παραλείπει ή αμελεί να εγκαταστήσει ζώνες ασφαλείας: μέχρι 3 μήνες φυλάκιση και μέχρι €1.000 χρηματική ποινή

 

Υποχρέωση χρήση ζώνης από οδηγό και επιβάτες: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση και μέχρι €2.000 χρηματική ποινή

 

Οδηγός ανέχεται ή επιτρέπει σε παιδί να μην φέρει ζώνη ασφαλείας: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση και μέχρι €2.000 χρηματική ποινή

 

Οδήγηση

 • Οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο ευθύνης έναντι τρίτου: €200 πρόστιμο και 3-6 Βαθμοί Ποινής
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό τηλέφωνο): €150 πρόστιμο και 2-4 Βαθμοί Ποινής
 • Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός 3 χρόνων: η ποινή διπλασιάζεται
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (άλλο αντικείμενο): €85 πρόστιμο και 1-3 Βαθμοί Ποινής
 • Κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται από τον Έφορο στην άδεια οδήγησης ή οδήγηση με άδεια οδήγησης που έχει λήξει: €50 πρόστιμο
 • Οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας:
 • Για λεωφορεία ή φορτηγά μηχανοκίνητου οχήματος βαρέως τύπου: €300 πρόστιμο
 • Οποιουδήποτε άλλου οχήματος: €150 πρόστιμο
 • Οδήγηση ακινητοποιημένου οχήματος: €85

 

Δικαστήριο

 • Χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό, χωρίς να  βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου: φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000).
 • Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης μέσα σε περίοδο δύο ετών , φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και περαιτέρω το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης.
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό  τηλέφωνο): μέχρι 1 χρόνο φυλάκιση ή/και  μέχρι €3.000 χρηματική ποινή. Για επαγγελματίες οδηγούς ποινή μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή/και  μέχρι €6.000 ή/και στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι ένα (1) έτος για νέους οδηγούς, Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός τριών ετών το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει διπλάσιες ποινές απο τις προβλεπόμενες.

 

Χωρίς άδεια Οδήγησης

(α) Ο οδηγός δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης: μέχρι 1 έτος φυλάκισης ή/ και μέχρι €3.000 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης

(β) Ο οδηγός έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης: μέχρι 2 έτη φυλάκιση ‘η/και μέχρι €6.000 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης.

2. Ο οδηγός έχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου η οποία έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Περι άδειας Οδήγησης Νόμου: μέχρι 2 χρόνια φυλάκισης ή/και μέχρι €6.000 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης

3. Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται απο τον Έφορο (άρθρο 7): μέχρι 6  μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης

4. Πρόσωπο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, με άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου της οποίας η ισχύς έχει λήξει: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης.

5. Πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί ή αναθέτει, έναντι αμοιβής ή μη, σε άλλο πρόσωπο να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο χωρίς άδεια οδήγησης: μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση ή/ και μέχρι €10.000 πρόστιμο.

6. Πρόσωπο επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει στις  πιο πάνω περιπτώσεις, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή να έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο: μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση ή/και μέχρι €10.000 πρόστιμο

7. Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης θεωρείται ότι το πρόσωπο που έχει κατά τον ουσιώδη χρόνο την κηδεμονία ή την επίβλεψη του επέτρεψε ή ανέχθηκε να οδηγεί ή να έχει τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχτεί ότι το πρόσωπο αυτό είχε γνώση του γεγονότος.

 

Στάθμευση

Στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο: €100 πρόστιμο

 

Στάθμευση σε μικρή απόσταση από:

 • Συμβολή Δρόμων
 • Φωτεινό Σηματοδότη Τροχαίας: €100 πρόστιμο

 

Στάθμευση σε μικρή απόσταση από:

 • Διάβαση Πεζών
 • Στάση Λεωφορείου: €150 πρόστιμο

 

Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης ΑμεΑ: €300 πρόστιμο
Στάθμευση σε διπλή κίτρινη γραμμή: €100 πρόστιμο
Στάθμευση στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος: €100 πρόστιμο και 1-2 βαθμοί ποινής

 

Οδήγηση χωρίς ασφάλεια / ΜΟΤ / άδεια κυκλοφορίας

 • Οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο ευθύνης έναντι τρίτου: €200 πρόστιμο και 3-6 Βαθμοί Ποινής
 • Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός 3 χρόνων: η ποινή διπλασιάζεται
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (άλλο αντικείμενο): €85 πρόστιμο και 1-3 Βαθμοί Ποινής
 • Κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται από τον Έφορο στην άδεια οδήγησης ή οδήγηση με άδεια οδήγησης που έχει λήξει: €50 πρόστιμο

 

Οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας:

 • Για λεωφορεία ή φορτηγά μηχανοκίνητου οχήματος βαρέως τύπου: €300 πρόστιμο
 • Οποιουδήποτε άλλου οχήματος: €150 πρόστιμο
 • Οδήγηση ακινητοποιημένου οχήματος: €85

 

Δικαστήριο

 • Χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό, χωρίς να  βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου: φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης μέσα σε περίοδο δύο ετών , φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και σεχρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και περαιτέρω το
 • Δικαστήριο μπορεί να διατάξει στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια οδήγησης.
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό  τηλέφωνο): μέχρι 1 χρόνο φυλάκιση ή/και  μέχρι €3.000 χρηματική ποινή. Για επαγγελματίες οδηγούς ποινή μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή/και  μέχρι €6.000 ή/και στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι ένα (1) έτος για νέους οδηγούς, Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός τριών ετών το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει διπλάσιες ποινές απο τις προβλεπόμενες.

 

Χωρίς άδεια Οδήγησης

 • Ο οδηγός δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης: μέχρι 1 έτος φυλάκισης ή/ και μέχρι €3.000 πρόστιμο. Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης
 • Ο οδηγός έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης: μέχρι 2 έτη φυλάκιση ‘η/και μέχρι €6.000 πρόστιμο.Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης.
 • Ο οδηγός έχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου η οποία έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Περι άδειας Οδήγησης Νόμου: μέχρι 2 χρόνια φυλάκισης ή/και μέχρι €6.000 πρόστιμο.
 • Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης
 • Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται απο τον Έφορο (άρθρο 7): μέχρι 6  μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 πρόστιμο.
 • Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης
 • Πρόσωπο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, με άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου της οποίας η ισχύς έχει λήξει: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 πρόστιμο.
 • Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης.
 • Πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί ή αναθέτει, έναντι αμοιβής ή μη, σε άλλο πρόσωπο να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο χωρίς άδεια οδήγησης: μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση ή/ και μέχρι €10.000 πρόστιμο.
 • Πρόσωπο επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει στις  πιο πάνω περιπτώσεις, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή να έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο: μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση ή/και μέχρι €10.000 πρόστιμο
 • Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης θεωρείται ότι το πρόσωπο που έχει κατά τον ουσιώδη χρόνο την κηδεμονία ή την επίβλεψη του επέτρεψε ή ανέχθηκε να οδηγεί ή να έχει τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχτεί ότι το πρόσωπο αυτό είχε γνώση του γεγονότος.

 

Οδήγηση χωρίς άδεια οδηγού

 • Οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο ευθύνης έναντι τρίτου: €200 πρόστιμο και 3-6 Βαθμοί Ποινής
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό τηλέφωνο): €150 πρόστιμο και 2-4 Βαθμοί Ποινής
 • Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός 3 χρόνων: η ποινή διπλασιάζεται
 • Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (άλλο αντικείμενο): €85 πρόστιμο και 1-3 Βαθμοί Ποινής


Κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται από τον Έφορο στην άδεια οδήγησης ή οδήγηση με άδεια οδήγησης που έχει λήξει: €50 πρόστιμο

 

Οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας:

 • Για λεωφορεία ή φορτηγά μηχανοκίνητου οχήματος βαρέως τύπου: €300 πρόστιμο
 • Οποιουδήποτε άλλου οχήματος: €150 πρόστιμο
 • Οδήγηση ακινητοποιημένου οχήματος: €85

Χρήση μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό, χωρίς να  βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστήριο που αφορά ευθύνη έναντι τρίτου: φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή/και χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000). Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης μέσα σε περίοδο δύο ετών , φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και σε
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και περαιτέρω το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει στέρηση του δικαιώματος να κατέχει ή να αποκτά άδεια
οδήγησης.

Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό  τηλέφωνο): μέχρι 1 χρόνο φυλάκιση ή/και  μέχρι €3.000 χρηματική ποινή. Για επαγγελματίες οδηγούς ποινή μέχρι 2 χρόνια φυλάκιση ή/και  μέχρι €6.000 ή/και στέρηση άδειας οδήγησης μέχρι ένα (1) έτος για νέους οδηγούς, Σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός τριών ετών το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει διπλάσιες ποινές απο τις προβλεπόμενες.

 

Χωρίς άδεια Οδήγησης

(α) Ο οδηγός δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης: μέχρι 1 έτος φυλάκισης ή/ και μέχρι €3.000 πρόστιμο. Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης

(β) Ο οδηγός έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης: μέχρι 2 έτη φυλάκιση ‘η/και μέχρι €6.000 πρόστιμο. Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης.

2. Ο οδηγός έχει άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου η οποία έχει ανασταλεί ή ακυρωθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 του Περι άδειας Οδήγησης Νόμου: μέχρι 2 χρόνια φυλάκισης ή/και μέχρι €6.000 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης

3. Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται απο τον Έφορο (άρθρο 7): μέχρι 6  μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης

4. Πρόσωπο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή έχει τον έλεγχο τέτοιου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο, με άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης μαθητευομένου της οποίας η ισχύς έχει λήξει: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή/και μέχρι €1.500 πρόστιμο.
Αστυνομικός απαγορεύει τη συνέχιση της οδήγησης.

5. Πρόσωπο το οποίο εργοδοτεί ή αναθέτει, έναντι αμοιβής ή μη, σε άλλο πρόσωπο να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο χωρίς άδεια οδήγησης: μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση ή/ και μέχρι €10.000 πρόστιμο.

6. Πρόσωπο επιτρέπει ή ανέχεται οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εμπίπτει στις  πιο πάνω περιπτώσεις, να οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα ή να έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο: μέχρι 3 χρόνια φυλάκιση ή/και μέχρι €10.000 πρόστιμο

7. Σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο οδηγεί ή έχει τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος δεν έχει συμπληρώσει την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για την απόκτηση άδειας οδήγησης θεωρείται ότι το πρόσωπο που έχει κατά τον ουσιώδη χρόνο την κηδεμονία ή την επίβλεψη του επέτρεψε ή ανέχθηκε να οδηγεί ή να έχει τον έλεγχο του οχήματος, χωρίς να είναι αναγκαίο να αποδειχτεί ότι το πρόσωπο αυτό είχε γνώση του γεγονότος.

 

Μετακίνηση Οχήματος

 • Μετακίνηση μηχανοκίνητου οχήματος το οποίο είναι σταθμευμένο ή εγκαταλελειμμένο σε οποιαδήποτε οδό παράνομα ή/και επικίνδυνα ή κατά τρόπο που παρεμποδίζει την κυκλοφορία από τον ιδιοκτήτη κατόπιν οδηγίας μέλους της Αστυνομίας
 • Δυνατότητα μετακίνησης του οχήματος από αστυνομικό ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αστυνομικό πρόσωπο, σε κατάλληλο κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνομίας χώρο εάν ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να ανευρεθεί ή αρνείται να το μετακινήσει.
 • Καταβολή των πραγματικών εξόδων μετακίνησης πριν το όχημα παραληφθεί από τον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη ή αντιπρόσωπό τους
 • Εάν το όχημα δεν παραληφθεί εντός 2 μηνών αυτό διατίθεται ως αζήτητη περιουσία
 • Οποιοδήποτε πρόσωπο εμποδίζει μέλος της Αστυνομίας ή άλλο εξουσιοδοτημένο με βάση νόμο πρόσωπο να ασκήσουν τις χορηγούμενες εξουσίες είναι ένοχο αδικήματος

 

Πηγή: cyprustimes.com

Ο Δήμος Ύψωνα ανακοίνωσε πως λόγω των μέτρων για την προστασία του κοινού από την πανδημία που έχουν παραταθεί μέχρι τις 15/01/2021, οι επόμενες προγραμματισμένες πολιτιστικές δράσεις του δήμου δεν θα πραγματοποιηθούν.

 

Θα υπάρξει ενημέρωση για επερχόμενες εκδηλώσεις.

Στα γραφεία της εφημερίδας ΛΕΜΕΣΟΣ, βρέθηκε ο κοινοτάρχης Απαισιάς Λευτέρης Περικλή, όπου μας μίλησε για το έργο που αναμένεται να ξεκινήσει στο χωριό και δεν είναι άλλο από την ανάπλαση του πυρήνα.

 

«Οι εργασίες θα ξεκινήσουν προς το τέλος του τρέχοντος έτους ή με την έναρξη του νέου χρόνου. Το όλο έργο κοστίζει γύρω στο 1.5 εκατομμύριο και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες, με κονδύλι του κράτους και τη συνεισφορά της κοινότητάς μας γύρω στο 10%», ανέφερε ο κ. Περικλή, ενώ παράλληλα μας αποκάλυψε πως το Τμήμα Πολεοδομίας θα βγει σε προσφορά στις αρχές Οκτωβρίου.

Capture

Επιπρόσθετα, σημείωσε πως η ανάπλαση του πυρήνα, έχει σχεδιαστεί από το 2005, όταν έγινε η μελέτη για την βιωσιμότητα της Απαισιάς, όπου είχαν τεθεί κάποια έργα με προτεραιότητα, όπως η ανάπλαση του πυρήνα και η υδροδότηση της κοινότητας.

 

«Με την ανάπλαση θα σουλουπωθεί το χωριό, τα στενά δρομάκια θα αποκτήσουν την αίσθηση ενός παραδοσιακού χωριού κι έτσι θα βοηθηθεί οικονομικά η κοινότητά μας. Από τη στιγμή που θα δημιουργηθούν υποδομές και αξιοθέατα, η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί», κατέληξε ο κοινοτάρχης.

Κοινοτάρχης Φοινιού

1. Μιλήστε μας για το 2ο Παγκύπριο Πολιτιστικό Συνέδριου στο Φοινί.

Ξεκινήσαμε προσπάθεια για την καταγραφή της ιστορίας του χωριού. Πέρσι με μεγάλη επιτυχία ασχοληθήκαμε με το θέμα «Η Αγγειοπλαστική του χθες και του σήμερα». Φέτος θα καταπιαστούμε με το θέμα «Φοινί, η Ιστορική και Πολιτιστική Κληρονομιά του, από τα παλιά μέχρι σήμερα» και θα έχουμε σπουδαίους ομιλητές όπως ο Κώστας Κοκκινόφτας, ο Πέτρος Παπαπολυβίου, ο Γιάννης Βιολάρης και ο Μάκης Παπαμιχαήλ. Το συνέδριο είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, η ώρα 09:30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φοινιού.

2. Ποιους αφορά το συγκεκριμένο συνέδριο;

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθήσουν τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες που ποικίλουν και αφορούν την παράδοσή μας, την συμμετοχή των Φοινιωτών σε πολέμους καθώς επίσης θα μιλήσουμε και για τους «πήλινους γίγαντες» του χωριού, δηλαδή τα πιθάρια. Όνειρό μας είναι να αφήσουμε μια παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.

 

3. Ποια είναι η επόμενη σας κίνηση ώστε να προωθήσετε τον πολιτισμό;

Έχουμε ένα διάσημο λαογραφικό μουσείο που ονομάζετε «Πηλαβάκειο», αλλά τα τελευταία χρόνια είναι κλειστό. Έχουμε αρκετά σχέδια για το μέλλον, ώστε να επαναλειτουργήσει. Τα εκθέματά του ήταν εργαλεία από επαγγέλματα του παρελθόντος, όχι μόνο του Φοινιού αλλά και τις ευρύτερης περιοχής.

 

4. Ποια θεωρείτε τα 3 πιο σημαντικά στοιχεία που κάνει το Φοινί να ξεχωρίζει;

Η κορωνίδα του χωριού είναι φυσικά η αγγειοπλαστική. Αρκεί και μόνο να σας θυμίσω πως τα δέκα σεντ της λίρας είχαν ένα φοινιώτικο αγγείο. Στο παρελθόν υπήρχε η χρηστική αγγειοπλαστική, αφού τα πήλινα σκευάσματα χρησιμοποιούνταν ως πιάτο, ποτήρι, δοχείο για το νερό ή ακόμα και αποθηκευτικοί χώροι. Πλέον τα πήλινα αγγεία είναι ένα σημαντικό διακοσμητικό στοιχείο στο κυπριακό σπίτι.

Το δεύτερο στοιχείο είναι η εξαιρετική του φυσική ομορφιά. Δια μέσω του χωριού περνάει η μια «ρίζα» το ποταμού Διαρίζου, δημιουργώντας πανέμορφους καταρράκτες με πιο γνωστό αυτόν της Χαντάρας. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και 3 πανέμορφα ενετικά γεφύρια, της Ελιάς, του Επισκόπου και της Εκκλησίας.

Τέλος, θα αναφερθώ στην σπουδαία ιστορία του Φοινιού, για την οποία προσκαλώ τον κόσμο να έρθει στο συνέδριό μας για να την μάθει.

 

5. Επηρεάστηκε ο τουρισμός του χωριού λόγω των μέτρων του κορωνοϊού;

Σίγουρα επηρεάστηκε σε ένα βαθμό, αλλά ταυτόχρονα επωφελήθηκε από τον εσωτερικό τουρισμό. Πολλοί συμπατριώτες μας βρήκαν την ευκαιρία να επισκεφτούν για πρώτη φορά το Φοινί, αλλά και τους ξακουστούς μας καταρράκτες, από τους οποίους φεύγουν όλοι με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αναδημοσίευση Μ. Χατζηβασίλης / Φιλελεύθερος

 

Μειώνεται κατά το ήμισυ το ποσοστό ανοχής της Αστυνομίας στην παραβίαση του ορίου ταχύτητας στις πόλεις, σε μια προσπάθεια να μειωθούν τα σοβαρά και θανατηφόρα δυστυχήματα.

 

Μελέτη που ετοίμασε το Τμήμα Τροχαίας και θα παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, εισηγείται τη μείωση κατά 50% του ορίου ανοχής που επιδεικνύει η Αστυνομία κατά τον έλεγχο ταχύτητας. Σήμερα το όριο αυτό είναι στο 20% πάνω από το όριο ταχύτητας τόσο στους αστικούς όσο και στους υπεραστικούς δρόμους. Γι’ αυτό και οι καταγγελίες οδηγών για παραβίαση του ορίου ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους, αρχίζουν μετά τα 120 χιλιόμετρα, ασχέτως αν το εξώδικο εκδίδεται υπολογίζοντας το κανονικό όριο τα 100 χλμ/ώρα.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η ανοχή που δείχνει η Αστυνομία στους αυτοκινητόδρομους το πιο πιθανό θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με σήμερα, αφού δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με θανατηφόρες συγκρούσεις στους μεγάλους δρόμους. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στους δρόμους των πόλεων, αφού η Κύπρος έχει ένα από τα ψηλότερα ποσοστά θανάτων σε τροχαίες συγκρούσεις εντός κατοικημένων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό θανάτων στις πόλεις στην Κύπρο φτάνει το 70% περίπου, την ώρα που στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το αντίστοιχο φτάνει τα 35%.

 

Σήμερα, αν κάποιος παραβιάσει το όριο των 50 χλμ στις πόλεις, καταγγέλλεται όταν το ραντάρ δείξει 70 χλμ και άνω. Με τις νέες ρυθμίσεις θα καταγγέλλεται όταν θα πιαστεί να τρέχει 60 χλμ και άνω. Στην περίπτωση που το όριο είναι 65 χλμ, οι καταγγελίες θ’ αρχίζουν από τα 75 χλμ, αντί τα 82 που ισχύουν σήμερα.

 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ανοχής δόθηκε μετά που αμφισβητήθηκε δικαστικώς πριν χρόνια η αξιοπιστία των ραντάρ, αφού υπήρχε διεθνώς η παραδοχή για το ενδεχόμενο λάθους 2-3 χιλιομέτρων. Ωστόσο, τα νέα συστήματα ραντάρ έχουν βελτιωθεί και δεν τίθεται σε καμιά περίπτωση θέμα αξιοπιστίας τους. Επίσης, αναφέρεται ότι ανοχή δείχνουν όλες σχεδόν οι Αστυνομίες των ευρωπαϊκών χωρών ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση των καταγγελιών, ωστόσο η Κύπρος έχει ένα από τα πιο ψηλά ποσοστά στην Ευρώπη.

 

Παράλληλα, με την εγκατάσταση το 2021 των σταθερών καμερών για έλεγχο της τροχαίας κίνησης, θα δίνεται ένα ποσοστό ανοχής πολύ χαμηλότερο απ’ ό,τι στους οδηγούς που θα ελέγχονται από τα ραντάρ. Συγκεκριμένα, γίνονται σκέψεις για να δίνεται μόνο 5% περιθώριο στην υπέρβαση του ορίου στις πόλεις και ακολούθως να φωτογραφίζονται οι παραβάτες. Κι αυτό επειδή πρόκειται για σταθερές κάμερες τη θέση των οποίων θα γνωρίζουν εκ των προτέρων οι οδηγοί.

 

Πηγή: philenews.com

Ασθενής χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα, που υποχωρεί σταδιακά από αύριο, επηρεάζουν την περιοχή.


Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τις πρωινές ώρες δυνατό να παρατηρείται τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση ενώ μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, στα ορεινά ή και στο εσωτερικό. Στην ατμόσφαιρα δυνατό να παρατηρείται παροδικά αραιή σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα παράλια και γύρω στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς και στα προσήνεμα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό το απόγευμα. Την Κυριακή και τη Δευτέρα αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και στο εσωτερικό μετά το μεσημέρι, πιθανό να δώσουν την Κυριακή μεμονωμένες βροχές, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδα.

 


Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο, για να παραμείνει όμως πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Τη Δευτέρα δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.

Page 4 of 368

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top