Ραφαηλία Μενελάου

Ραφαηλία Μενελάου

Η 1η Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10/02/2019 και ώρα 10:30 π.μ., εις μνήμην του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΡΙΚΟΥ στο σύλλογο ' ΕΡΜΗΣ' Κ.Πολεμιδιών έναντι εκκλησίας Αγίου Νικολάου Κ.Πολεμιδιών.


Όσοι από εσάς είστε πρόθυμοι να συμβάλλετε στην αιμοδοσία παρακαλείστε όπως δηλώσετε συμμετοχή μέσω προσωπικού μηνύματος στη σελίδα μας ή τηλεφωνικώς στο 99-216523.


Η αιμοδοσία διοργανώνουν:
Η οικογένεια- Ιωάννης Περίκκος,Ευανθία Αγιομαμιτου, Μύρια Περίκου, Χρύσω Περίκου,
ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου Κ. Πολεμιδιών και ο αθλητικός σύλλογος "Ερμής" Κ. Πολεμιδιών.
 

Ο Δήμος Γερμασόγειας συμμετέχει σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα κομποστοποίησης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου BIOWASTE.

 

Μέσα από το BIOWASTE ο δήμος θα αναπτύξει νέα συστήματα διαχείρισης και διαχωρισμού στην πηγή των οργανικών αποβλήτων, θα γίνει αποδοτικότερος από τον περιορισμό των καυσίμων που καταναλώνουν για τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων και  γενικά του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.

 

Θα εγκατασταθούν τρεις αυτόνομοι μηχανικοί κομποστοποιητές (ΑΜΚ) σε τρία πάρκα της περιοχής Κολούμπια (στο πάρκο επί της οδού Διαμέσου παραπλεύρως του Β’ Δημοτικού Ποταμού Γερμασόγειας, στο πάρκο επί της οδού Παρνασσού και Θερμοπυλών και στο πάρκο επί της οδού Κυκλάδων). Οι μονάδες αυτές δεν βγάζουν οσμές, και δεν στάζουν υγρά.

 

Οι δημότες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα μεταφέρουν οι ίδιοι στους ΑΜΚ τα διαλεγμένα οργανικά τους  απόβλητα, με τη συχνότητα που επιθυμούν και σε ειδικές κομποστοποιήσιμες σακούλες που θα τους παραχωρηθούν. Η τοποθέτηση στους ΑΜΚ θα γίνεται με  τη χρήση ειδικής κάρτας. Τα βιοαπόβλητα θα επεξεργάζονται μέσα στον κομποστοποιητή και θα παράγεται εδαφοβελτιωτικό υλικό (κομπόστ,) που θα δίνεται στους συμμετέχοντες για χρήση στους κήπους τους, μειώνοντας έτσι την χρήση χημικών λιπασμάτων.

 

Παράλληλα, θα διαχωρίζουν και θα τοποθετούν όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά τους στο πεζοδρόμιο για ανακύκλωση. Τα υπόλοιπα απόβλητα (υπολείμματα) θα τα τοποθετούν στις σκυβαλαποθήκες/σκυβαλοδοχεία και θα μαζεύονται από το δήμο δύο φορές τη βδομάδα.

 

Στους δημότες που θα συμμετάσχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα και θα εφαρμόζουν τα πιο πάνω, θα παραχωρηθεί 20% μείωση στη ετήσια φορολογία σκυβάλων, για το/α έτος/η της εφαρμογής του.

 

Αν είστε κάτοικος της περιοχής όπου θα τοποθετηθούν οι τρεις ΑΜΚ, ή ευρύτερα δημότης της Γερμασόγειας και επιθυμείτε να συμμετάσχετε εθελοντικά στο πρόγραμμα BIOWASTE παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ: +35799959025, Κούλλα Πάζουρου, Ειδικός Συνεργάτης για το BIOWASTE.

 

 

tsouloftas

Του Γιάννη Τσουλόφτα, Επιστημονικός Συνεργάτης

 

Ολοκληρώθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2019 ο τελευταίος κύκλος δημόσιων διαβουλεύσεων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού (ΣΒΑΚ.)

 

Το ΣΒΑΚ Λεμεσού βασίστηκε σε μια ενδελεχή και πολύ ακριβή μελέτη, βασικός σκοπός της οποίας ήταν η διερεύνηση και αξιολόγηση, μέσω κυκλοφοριακού μοντέλου, διάφορων σεναρίων που θα περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, πολιτικών, έργων και δράσεων για να γίνει η Λεμεσός βιώσιμη πόλη από άποψη κινητικότητας.

 

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Δημοτικό Μέγαρο, με έντονες και συναισθηματικά φορτισμένες τοποθετήσεις, απλοί κάτοικοι της Λεμεσού, αλλά και οργανωμένοι φορείς, άκουσαν τις προτεινόμενες από τη μελέτη λύσεις και εξέφρασαν τις τελικές τους απόψεις για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λεμεσού, με στόχο να επιλεγεί το βέλτιστο σενάριο κινητικότητας για τη Λεμεσό. Η μελέτη πραγματεύτηκε έξι διαφορετικά σενάρια, από τα οποία επιλέγηκε τελικά ένα για υλοποίηση.

 

 

SUMP4LIMASSOL3

 

 

Τι σημαίνει όμως Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα;

 • Παροχή εύκολης πρόσβαση και συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες σε όλους ανεξαιρέτως ανεξαρτήτως είτε έχουν ΙΧ είτε όχι.
 • Περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του φαινομένου Θερμοκηπίου, των επιπέδων θορύβου.
 • Περιορισμός του κινδύνου εμπλοκής σε ατύχημα.
 • Μείωση των επιπτώσεων από τα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας.
 • Αύξηση του αστικού χώρου απαλλαγμένου από τον θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση χωρίς κίνδυνο από την ανάπτυξη οχημάτων που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.
 • Επανάκτηση του δημόσιου χώρου από τους πεζούς αντί του ΙΧ, επανάκτηση χώρου για την ελεύθερη κίνηση των παιδιών.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό της πόλης.

 

Για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω στόχοι, η μελέτη εισηγείται μια σειρά από μέτρα, πολιτικές, έργα και δράσεις, τα οποία θα συνοδευτούν με σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ως πιο κάτω:

 

Μέτρα για την επίτευξη Βιώσιμης Κινητικότητας:

 • Βελτιώσεις στη διάρθρωση του δικτύου Δημοσίων Συγκοινωνιών (ΔΣ) ούτως ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μετακίνησης – προώθηση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των συστημάτων μεταφορών.
 • Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις ΔΣ.
 • Επηρεασμός του κόστους μετακίνησης με ΔΣ.
 • Ανάπτυξη ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας στο κέντρο της πόλης και άλλες ευαίσθητες περιοχές.
 • Αποθάρρυνση της χρήσης του ΙΧ σε επιλεγμένες (περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή συμφορημένες) οικιστικές περιοχές. Παράλληλα, εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας γύρω από αυτές τις περιοχές με ταυτόχρονη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης από τις ΔΣ.

 

 

Η κατάσταση με το κυκλοφοριακό στο κέντρο της Λεμεσού έχει φθάσει σε οριακά επίπεδα και όλοι συμφωνούν ότι η λήψη άμεσων μέτρων στη βάση ενός καλά σχεδιασμένου μάστερπλαν είναι πλέον αδήριτη αναγκαιότητα. Ας ελπίσουμε ότι το ΣΒΑΚ Λεμεσού θα υλοποιηθεί άμεσα και θα επιφέρει τις αναμενόμενες λύσεις και βελτιώσεις στην καθημερινότητα μας.

 

 

Τι περιλαμβάνει το ΣΒΑΚ Λεμεσού;

• Δημόσιες συγκοινωνίες

• Κυκλοφοριακή διαχείριση

• Αναδιανομή του υφιστάμενου οδικού χώρου προς όφελος βιώσιμων μέσων/ τρόπων διακίνησης

• Δίκτυα ποδηλατοδρόμων

• Δίκτυα πεζόδρομων

• Προσβασιμότητα ατόμων που ανήκουν σε ειδικές ομάδες

• Ολοκληρωμένες πολιτικές για στάθμευση

• Αστικές εμπορευματικές μεταφορές

• Οδική ασφάλεια

• Ευφυή συστήματα μεταφορών

• Χρήσεις γης / Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού / Σχέδιο Περιοχής Κέντρου

• Θεσμικές πρόνοιες για υλοποίηση του Σχεδίου

 

 

Καταγγέλθηκε στις 25 Ιανουαρίου, 2019 στην Αστυνομία από 71χρονο ότι, μεταξύ των μηνών Αυγούστου και Οκτωβρίου, 2018 είχε δώσει συνολικά το χρηματικό ποσό των €16,200 σε 32χρονο από την επαρχία Λεμεσού, για την αγορά αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 32χρονος πήρε σε διάφορα χρονικά διαστήματα το πιο πάνω ποσό από τον παραπονούμενο, αφού προηγουμένως φέρεται να τον έπειθε ότι θα του έφερνε αυτοκίνητα από το εξωτερικό, είτε ότι θα του αγόραζε αυτοκίνητα από δημοπρασία στην Κύπρο, είτε και ότι θα του αγόραζε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με σκοπό την μεταπώλησή τους.

 

Ο συλληφθείς φέρεται μέχρι τώρα να μην τήρησε καμία από τις συμφωνίες που είχε με τον 71χρονο, ούτε και να του επέστρεψε τα χρήματα που του είχε ζητήσει ο παραπονούμενος.

 

Εναντίον του 32χρονου είχε εκδοθεί δικαστικό ένταλμα σύλληψης από τις 25 Ιανουαρίου, 2019 και έκτοτε καταζητείτο όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη γύρω στις 8.30 χθες βράδυ και τέθηκε υπό κράτηση.

 

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

 

Ασθενής χαµηλή πίεση και ασταθής αέρια µάζα επηρεάζουν την περιοχή. Σήµερα στην ατµόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, η οποία αναµένεται να υποχωρήσει αργά το απόγευµα.
 


Σήµερα, διαστήµατα µε ηλιοφάνεια θα εναλλάσσονται µε συννεφιά και αναµένονται τοπικές βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα πέσουν χιόνια, ενώ σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεµοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς µέχρι µέτριοι, 3 µε 4 µποφόρ αλλά σε καταιγίδα πιθανό να µεταβάλλονται και να ενισχύονται στα 5 µε 6 µποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγµένη και στα προσήνεµα µέχρι ταραγµένη.

 

Η θερµοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθµούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 7 βαθµούς στα ψηλότερα ορεινά.Απόψε, διαστήµατα µε κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται µε συννεφιά και αναµένεται να σηµειωθούν τοπικές βροχές ή και µεµονωµένες καταιγίδες, κυρίως κοντά στα παράλια. Οι άνεµοι θα καταστούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς µέχρι µέτριοι, 3 µε 4 µποφόρ και παροδικά, στα δυτικά και τα βόρεια, µέτριοι µέχρι ισχυροί, 4 µε 5 µποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγµένη και στα προσήνεµα µέχρι ταραγµένη. Η θερµοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθµούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 10 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στον 1 βαθµό στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναµένεται να σχηµατιστεί παγετός.Το Σάββατο, διαστήµατα µε ηλιοφάνεια θα εναλλάσσονται µε συννεφιά και αναµένονται τοπικές βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναµένεται να πέσουν χιόνια. Η θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή πτώση, για να παραµείνει όµως κοντά στις µέσες κλιµατολογικές τιµές.Την Κυριακή, διαστήµατα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται µε συννεφιά, ενώ αναµένονται τοπικές βροχές ή µεµονωµένες καταιγίδες και στα ψηλότερα ορεινά χιονόπτωση. Η θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή, για να παραµείνει κοντά στις µέσες κλιµατολογικές τιµές.Τη ∆ευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά θα παρατηρούνται αυξηµένες νεφώσεις, το µεσηµέρι και το απόγευµα. Η θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή άνοδο, για να κυµανθεί, τουλάχιστον στο εσωτερικό και τα ορεινά, λίγο πάνω από τις µέσες κλιµατολογικές τιµές.Το ύψος του χιονιού, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, στην Πλατεία Τροόδους, ήταν 47 εκατοστά.


 

Ανοικτή συζήτηση πραγματοποίησε η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ Λεμεσού με θέμα «Γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και ο ρόλος της Κύπρου ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 

Ομιλητές ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Διδάκτωρ και πολιτικός αναλυτής με εξειδίκευση στα θέματα ανατολικής Μεσογείου Δρ. Ηλίας Κουσκουβέλης, ο οποίος μάλιστα ήρθε από την Ελλάδα αποκλειστικά για την συγκεκριμένη εκδήλωση.

 

Δείτε ΕΔΩ όλες τις φωτογραφίες στη σελίδα μας στο facebook

 

Πλήθος κόσμου και πολιτικών προσώπων βρέθηκε στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Alasia, για να ενημερωθεί γι’ αυτό το ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα.

 

Την βραδιά άνοιξε με χαιρετισμό ο Επαρχιακός Γραμματέας ΟΝΕ ΔΗΣΥ Λεμεσού Γιώργος Διογένους, καθώς επίσης και ο Πρόεδρος ΟΝΕ ΔΗΣΥ Μάριος Πελεκάνος. Ακολούθως οι δυο ομιλητές πήραν τον λόγο, κάνοντας εκτενής αναφορές στο θέμα της συζητήσης, ενώ η βραδιά συνεχίστηκε με ανοικτό διάλογο με τους προσκεκλημένους και το κοινό και με ερωτήσεις προς τους ομιλητές.

 

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με αγιασμό και κοπή βασιλόπιτας, ενώ στο τέλος οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν ένα χαλαρό κοκτέιλ πάρτυ.

 

Page 9 of 55

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top