Με στόχο την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων που αφορούν τα θαλάσσια προβλήματα και την κυματική διαταραχή στο Βασιλικό, το ΤΕΠΑΚ συνεργάζεται με την εταιρεία τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης πετρελαιοειδών, VTT Vasiliko Ltd (VTTV), η οποία έχει ήδη επενδύσει πέραν των 45 χιλιάδων ευρώ για την αγορά και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.


 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, η συμφωνία συνεργασίας της ερευνητική ομάδας EMERGE του Πανεπιστημίου, μαζί με τη VTTV,  εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και της προσήλωσης της στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης μέσω συνεργειών με ακαδημαϊκά ιδρύματα σε θέματα έρευνας και καινοτομίας."Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης δεδομένων για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας και επιτελεστικότητας  της θαλάσσιας προβλήτας (Jetty) και της κυματικής διαταραχής στο Βασιλικό", αναφέρεται και προστίθεται ότι, το γεγονός ότι η VTTV διαθέτει ιδιόκτητη προβλήτα στο τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Βασιλικό, την καθιστά ιδανική επιλογή για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας.


 
Εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, την έρευνα έχουν αναλάβει ο Λέκτορας Υπεράκτιας Μηχανικής/Κατασκευών, Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, η Καθηγήτρια Αξιοπιστίας και Διαχείρισης Υποδομών, Δρ. Τούλα Ονουφρίου και ο Επίκουρος Καθηγητής σε Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Δρ Παύλος Χριστοδουλίδης.


 
Πρόκειται, συνεχίζει η ανακοίνωση, για ένα μακροπρόθεσμο ερευνητικό πρόγραμμα, στο οποίο θα συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, καθώς επίσης μεταδιδακτορικοί ερευνητές και εξειδικευμένο προσωπικό της VTTV.


 
Σημειώνεται ακόμη πως, μέχρι στιγμής και στο πλαίσιο της συνεργασίας, η VTTV επένδυσε πέραν των €45,000 για την αγορά και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού, που περιλαμβάνει σταθμό παρακολούθησης κυμάτων, υπερσύγχρονο σύστημα παρακολούθησης καιρού και λογισμικό για την επεξεργασία δεδομένων, αλλά και απεικόνιση των αποτελεσμάτων που θα παρέχουν τα συστήματα αυτά.


 
"Σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη και τον μετρητικό εξοπλισμό που έχει προσφέρει η Ερευνητική Ομάδα του EMERGE του ΤΕΠΑΚ καθώς και τα υπολογιστικά και μαθηματικά μοντέλα που αναπτύσσει, ο εξοπλισμός θα παρέχει μετρήσεις, με στόχο την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα επιτρέπει στην VTTV να βελτιώσει τις πρακτικές διαχείρισης των παράκτιων και υπεράκτιων εγκαταστάσεων και υποδομών της και την αποτελεσματικότητα της συντήρησης τους, με στόχο την επίτευξη ασφάλειας στο μέγιστο δυνατό", προστίθεται.
 


Επίσης, οι μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη αριθμητικού μοντέλου πρόγνωσης κυματικής διαταραχής της περιοχής, υποστηρίζοντας έτσι τις δραστηριότητες της VTTV και άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ενεργειακό κέντρο του Βασιλικού.
 


Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί εντός Σεπτεμβρίου 2019.

 


Πηγή: ΚΥΠΕ
 

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Με το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), πιστοποιήθηκαν δυο κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κάτι που το καθιστά το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο που εξασφαλίζει τη συγκεκριμένη πιστοποίηση.


 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΕΠΑΚ, η πιστοποίηση με αυτό το "σημαντικό εργαλείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, επιβεβαιώνει επίσημα την ιδιαίτερή του μέριμνα για την Προστασία του Περιβάλλοντος".


 
"Η εξέλιξη αυτή καθιστά το Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο στις ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής και δίνει το ορθό παράδειγμα στη κοινωνία για τρόπους προστασίας των μελλοντικών γενεών και ταυτόχρονα του Περιβάλλοντος", προστίθεται.Σημειώνεται ακόμη πως η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μίας "άψογης συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας με τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος".


 
 Το τελευταίο, αναφέρει η ανακοίνωση, έδωσε σημαντικό έναυσμα στη διαδικασία αυτή με τη διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως βάση και αναπτύχθηκε κατάλληλα από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα, για δύο κτήρια του Πανεπιστημίου.Υπενθυμίζεται ότι, το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

 

 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε Κύπριους τελειόφοιτους μαθητές για εισδοχή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με κριτήριο διεθνείς εξετάσεις.

 

Σε ανακοίνωσή του το ΤΕΠΑΚ αναφέρει πως τυχόν αδιάθετες θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, θα διατεθούν σε υποψήφιους που  έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις.

 

(Baccalaureate, GCE O Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

-Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
-Είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20
-Έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες εξετάσεις.
-Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE Α’ Level ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) στα μαθήματα που απαιτούνται για τα προγράμματα σπουδών που ενδιαφέρονται
-Δεν έχουν παρακαθίσει σε Παγκύπριες ή Πανελλήνιες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

 

Για την υποβολή αίτησης, προστίθεται, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα πιστοποιητικά:

-Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις IGCSE/GCE/IB στα Νέα Ελληνικά ή άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της Νέας Ελληνικής γλώσσας
-Πιστοποιητικά επιτυχίας στα μαθήματα GCE A’ Level ή άλλες ισοδύναμες εξετάσεις ανάλογα με τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα της επιλογής τους
-Απολυτήριο Λυκείου ή πιστοποιητικό αποφοίτησης από αναγνωρισμένη Σχολή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα)
-Βεβαίωση αναμενόμενης απόλυσης από την Εθνική Φρουρά (αφορά άρρενες υποψήφιους)
-Υπεύθυνη δήλωση πως δεν έχουν παρακαθίσει στις παγκύπριες ή πανελλήνιες εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα 19 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 23 Αυγούστου, ενώ τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 

Κάθε αιτητής θα μπορεί να ενημερωθεί για την έκβαση της αίτησής του και μέσα από το φοιτητικό portal, σημειώνει η ανακοίνωση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας , τηλ.: +357 25002710, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

πηγή: ΚΥΠΕ

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Sustainable Urban Governance through Augmented Reality (SUGAR - sugar.cyprusinteractionlab.com) αντιπροσωπεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο του Harvard στις ΗΠΑ από τις 19 μέχρι τις 25 Ιουλίου 2019. Στην αποστολή συμμετείχαν εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ ο συντονιστής του έργου Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής και ο Αντρέας Παπαλλάς, Ερευνητικός Συνεργάτης.

 

Η ομάδα του έργου πραγματοποίησε εργαστήριο Σχεδιαστικής Σκέψης στα πρότυπα του Design Sprint της Google με συμμετέχοντες ερευνητές από το διεθνούς φήμης Zofnass Program for Sustainability, εταίρους στο έργο. Το εργαστήριο είχε στόχο την δημιουργία πρωτοτύπου που εφαρμόζει τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας για να ενθαρρύνει την συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων που αφορούν την ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος της πόλης.

 

Το πρωτότυπο που έχει δημιουργηθεί, θα αναπτυχθεί περαιτέρω με στόχο να χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρι συμμετοχικού σχεδιασμού με το κοινό που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Κύπρο. Το εργαστήρι θα έχει ως αντικείμενο εφαρμογής την επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας προς την Αθαλάσσα. Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει εκφράσει την υποστήριξη του ως προς του στόχους του έργου και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάπτυξη της εφαρμογής.

 

 

Επιπρόσθετα η ομάδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο του MIT όπου είχε την ευκαιρία ξενάγησης/περιήγησης του εργαστηρίου Media Lab και συμμετείχε σε συνάντηση για ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων.

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπό τον τίτλο «Η Οδική Ασφάλεια στη Λεμεσό Ιούλιος, 2019», πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, εκδήλωση/διάλεξη από το Τμήμα Τροχαίας Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού σε συνεργασία με τους Εθελοντές Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού (Τμήμα Τροχαίας Λεμεσού, Ίδρυμα Οδικής Ασφάλειας Γιώργος Μαυρίκιος, Σύλλογος Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, Ίδρυμα Δρ. Γιώτα Δημητρίου The Dancing Queen Foundation, Εθελοντές Οδικής Ασφάλειας Λεμε- σού, ΟΔ.Υ.ΚΥ. AUTO ASSISTANCE και PSALTIS – ENEOS & COMLINE RALLY TEAM).

 

mesa

 

Στόχος η μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων


Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται για μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στην πόλη και επαρχία Λεμεσού και σε αυτή παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Νίκος Νικολαΐδης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου κ. Γιαννάκης Γεωργίου, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού κ. Μιχάλης Κατσουνωτός, ο Υπεύθυνος Τροχαίας Λεμεσού κ. Μιχάλης Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι και προσωπικό του Δήμου Λεμεσού, οικογένειες, γονείς και παιδιά μελών των Εθελοντών Οδικής Ασφάλειας Τροχαίας Λεμεσού, μέλη του EGOPHOBIA JUNIOR, νέοι από 17-24 ετών των τεσσάρων σχολών που παρακολούθησαν με επιτυχία την σειρά μαθημάτων, μέλη της Λέσχης Αυτοκινήτου Λεμεσού, μέλη του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκινήτων Οχημάτων Λεμεσού, καθώς και συμπολίτες μας.


Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά «θέλω να συγχαρώ την Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού γιατί μέσα από τον θεσμό των εθελοντών κάνει ένα μεγάλο βήμα για να αλλάξουν κάποιες νοοτροπίες, που ακούγονται απλές αλλά στην πράξη είναι δύσκολο να τις υιοθετήσουμε».

 

mesa1

 

 

Δείτε ΕΔΩ όλες τις φωτογραφίες στη σελίδα μας στο facebook

 

Στο χώρο της εκδήλωσης μεταφέρθηκαν μοτοσικλέτες μελών του Συλλόγου Μοτοσικλετιστών Λεμεσού EGOPHOBIA, και από την ΟΔ.Υ.ΚΥ. AUTO ASSISTANCE και την PSALTIS – ENEOS & COMLINE RALLY TEAM το αγωνιστικό αυτοκίνητο του Πανίκου Πολυκάρπου, Πρεσβευτή Οδικής Ασφάλειας της FIA Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου.

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγχαίρει θερμά όλους τους επιτυχόντες στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019, οι οποίοι εξασφάλισαν θέση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και όσοι αρίστευσαν με υψηλές επιδόσεις.


Καλωσορίζοντας τους νεοεισερχόμενους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης ανέφερε: «Ευχόμαστε καλή αρχή στις σπουδές όσων εξασφάλισαν θέση σε Σχολές και Τμήματα του  ΤΕΠΑΚ. Το Πανεπιστήμιό μας, ως το νεαρότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, μεριμνεί για την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης, έχοντας στο επίκεντρο την καινοτόμα σκέψη και την πολύπλευρη ανάπτυξη των νέων ανθρώπων.Το προσωπικό του πανεπιστημίου, ακαδημαϊκό και διοικητικό, είναι έτοιμο να στηρίξει τους νέους φοιτητές σε αυτό το σημαντικό ξεκίνημα των σπουδών τους».


Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Διόφαντος Χατζημιτσής, σημείωσε: «Είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε οποιαδήποτε βοήθεια σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές, για τα προγράμματα σπουδών, τις διαδικασίες της κράτησης θέσης αλλά και για βελτίωση της θέσης που εξασφάλισαν μέσω της Δεύτερης και Τρίτης Κατανομής και των Ειδικών Κριτηρίων, όπως επίσης και για εξασφάλιση στέγης και άλλων φοιτητικών παροχών».

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο με λιγότερο από 11 χρόνια λειτουργίας έχει καταφέρει να αναπτυχθεί και να επεκταθεί στο κέντρο της πόλης, αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της. Το ΤΕΠΑΚ τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης σε διεθνείς λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, ενώ έχει καταλάβει υψηλές θέσεις σε αυτές. Συγκεκριμένα, στα Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ) 2017-18, το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στις θέσεις 351-400 παγκοσμίως και πρώτο ανάμεσα στα κυπριακά πανεπιστήμια.
Σήμερα ωστόσο, εγείρονται διάφορα ερωτήματα σε σχέση με τον σχεδιασμό του, την ανάπτυξή του, το περιεχόμενο των σχολών του και για το μέλλον του. Η ανάπτυξη στο κέντρο της πόλης και η προσέλκυση μεγάλου αριθμού φοιτητών σε αυτό, καθώς επίσης ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο των σχολών του πανεπιστημίου, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να επανεξετασθούν σε βάθος χρόνου. Στην εφημερίδα ΛΕΜΕΣΟΣ βρέθηκαν οι βουλευτές Λεμεσού, Γιώργος Τ. Γεωργίου του ΑΚΕΛ και Ευθύμιος Δίπλαρος του ΔΗΣΥ, οι οποίοι τοποθετούνται περί αυτών.

 

1. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τη δημιουργία μιας τεράστιας πανεπιστημιούπολης, στις παρυφές της Λεμεσού;

2. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στη πρόταση για μετονομασία του ΤΕΠΑΚ σε Πανεπιστήμιο Λεμεσού, έτσι ώστε να μπορέσει να επεκταθεί και να φιλοξενήσει νέες σχολές;

 

 

Πιο κάτω ο Γιώργος Τ. Γεωργίου, Επαρχιακός Γραμματέας & Βουλευτής ΑΚΕΛ Λεμεσού απάντησε τα πιο πάνω ερωτήματα:

1. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, υπάρχει ένα πανεπιστημιακό μοντέλο για το ΤΕΠΑΚ, το οποίο ως βάση του, έχει την πόλη.

Αυτό συμπεριλαμβάνει την διοικούσα, τη γραμματεία και τον ευρύτερο σχεδιασμό των διαφόρων σχολών που έχουν αναπτυχθεί στο ΤΕΠΑΚ.

Υπάρχει ο επόμενος σχεδιασμός που αφορά τον δεύτερο πόλο, ο οποίος πρέπει να προωθηθεί άμεσα σε συνδυασμό με τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει σε ότι αφορά την προώθηση των φοιτητικών εστιών και των αθλητικών χώρων στην περιοχή Βερεγγάρια.

 

2. Είναι λάθος να μετονομάσουμε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο Λεμεσού, γιατί είναι όπως γνωρίζετε ένα κρατικό ίδρυμα που τυγχάνει εκτίμησης, αγάπης και στοργής από όλη την Κύπρο και έτσι πρέπει να το διατηρήσουμε.

Σε καμία περίπτωση, ειδικά στον τομέα της παιδείας και στην προκειμένη περίπτωση της Ανώτατης εκπαίδευσης δεν πρέπει το ΤΕΠΑΚ να αποτελέσει αντικείμενο σύγκρουσης τοπικών συναισθημάτων ή άλλων ενδεχομένως επιδιώξεων.

Αντιθέτως, το κράτος οφείλει να αγκαλιάσει με στοργή και τα δύο μεγάλα πανεπιστήμια.

 

 

Πιο κάτω ο Ευθύμιος Δίπλαρος, Επαρχιακός Γραμματέας & Βουλευτής ΑΚΕΛ Λεμεσού απάντησε τα πιο πάνω ερωτήματα:

Αυτό, θα μπορούσε να γίνει μέσα από μία μελέτη για τα επόμενα 20-30 χρόνια. Θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιος και σωστός. Το ΤΕΠΑΚ έγινε στο κέντρο της Λεμεσού παρόλο που κάποιοι από εμάς είχαμε και διαφορετικές απόψεις, για να αναπτυχθεί το κέντρο της πόλης και να προσελκύσουμε κόσμο σε αυτό.

Δυστυχώς, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, δεν είμαστε «προμηθείς» για να μπορούμε να προβλέψουμε ότι κάποια στιγμή θα αναπτυσσόταν τόσο πολύ το ΤΕΠΑΚ και θα δημιουργείτο το πρόβλημα με τα ενοίκια και με χίλια δυο άλλα πράγματα.

Εάν υπάρξει μια μελέτη η οποία θα καταδείξει ότι είναι προς το συμφέρον της πόλης, είτε σχολές να μετακινηθούν είτε ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα, εμείς δεν θα αντιδράσουμε αρνητικά αρκεί, να μην είναι κάτι που θα αποφέρει ένα δυσάρεστο αποτέλεσμα για το κέντρο. Δεν θα θέλαμε να δούμε τον μαρασμό του κέντρου της πόλης.

 

2. Απέναντι σε αυτό το ζήτημα είμαστε υπέρ, έτσι ώστε να μπορέσει το πανεπιστήμιο να αναπτυχθεί. Με την μετονομασία του, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν περισσότερες σχολές που είναι ευχής έργο και όλοι το ζητάμε.

Είναι κάτι που δεν αφορά μόνο τη Λεμεσό, αλλά όλη την πατρίδα και τους φοιτητές μας, έτσι ίσως αναπόφευκτα υπάρξει και μετακίνηση σχολών και η δημιουργία πανεπιστημιούπολης την οποία όλοι θέλουμε. Σίγουρα όμως κάτι πρέπει να γίνει.

Published in ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Page 1 of 9

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top