Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται με τη συνεργασία του ‘Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου’ και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) και σε αυτόν, μπορούν να συμμετάσχουν τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες φωτογράφοι, που αποδέχονται και τηρούν τους πιο κάτω όρους συμμετοχής.


Στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Φωτογραφίας, ο οποίος διοργανώνεται με τη συνεργασία του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου’ και της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου (Τμήμα Λεμεσού) με τίτλο ‘Παράθυρο με θέα’ σας προσκαλούν να δημιουργήσετε, μια και το θέμα είναι ευρύ, καλλιτεχνικό, περιέχει συναίσθημα και φαντασία. Κοιτάζοντας μέσα από το ανοικτό στον κόσμο παράθυρο, σαν μια τεράστια κορνίζα, έχουμε το διέξοδο προς το φως, τη ζωή, τη φύση, με εικόνες από την καθημερινότητα, τον πλατύ ορίζοντα και νοερές αποδράσεις.

Από την άλλη, βλέποντας από έξω, μέσα από ένα παράθυρο, έχουμε και την ενδοσκόπηση, τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου που απεικονίζεται με την διακόσμηση του χώρου, τα αντικείμενα αλλά και τις ανθρώπινες στιγμές.

 

Οι υποβληθείσες φωτογραφίες, μπορούν να είναι παρμένες από όλο τον κόσμο.

Θα δοθούν τρία βραβεία ως εξής: € 300 για το 1ο βραβείο, € 200 για το δεύτερο βραβείο και € 100 για το τρίτο βραβείο καθώς και 5 (πέντε) έπαινοι, οι οποίοι θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα καθώς και βιβλία, εκδόσεις του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου.

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή.

Λήξη: 21/10/2020

 

Όροι συμμετοχής: 

1. Ο φωτογράφος θα πρέπει να είναι ο πνευματικός δημιουργός των φωτογραφιών που θα υποβάλει και θα φέρει την ευθύνη για πρόσωπα που θα απεικονίζονται σε αυτές. Με τη συμμετοχή του, δηλώνει πως, οι φωτογραφίες που αποστέλλει, δεν παραβαίνουν τη νομοθεσία και δεν προσβάλλουν τα δικαιώματα τρίτων.

2. Υποβολή συμμετοχής:

2.1 Οι διαγωνιζόμενοι, μπορούν να υποβάλουν μέχρι 10 έγχρωμες φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή, σε ένα ψηφιακό δίσκο (CD) ή σε USB, στο οποίο θα είναι περασμένες οι φωτογραφίες αυτές, σε αρχείο τύπου (JPG). Μπορούν, επίσης, να τις στείλουν, με email ή με την δωρεάν ηλεκτρονική αποστολή ‘we transfer’, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.2 Κάθε φωτογραφία, θα πρέπει να φέρει τον κωδικό αριθμό, τον αύξοντα αριθμό και τον τίτλο της. Για καθαρά τεχνικούς λόγους, η ονομασία του αρχείου, θα πρέπει να γράφεται με λατινικούς χαρακτήρες. (Για παράδειγμα, η 3η στη σειρά φωτογραφία του συμμετέχοντα με Κωδικό Αριθμό 22555, με τίτλο «Παράθυρο», θα πρέπει να γράφεται ως ακολούθως: 22555-3-parathiro. Στο δελτίο συμμετοχής, οι τίτλοι των φωτογραφιών, να γράφονται είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Παρακαλούμε να αποφεύγονται τίτλοι όπως, άτιτλο, ονομασία που είναι η ίδια σε περισσότερες από μία φωτογραφίες ή τον ίδιο τίτλο με αύξοντα αριθμό όπως, Παράθυρο 1, Παράθυρο 2 κοκ. Σε τέτοια περίπτωση, η συμμετοχή θα απορρίπτεται. Ο τίτλος των φωτογραφιών, δε, να είναι σύντομος και περιεκτικός.

Πάνω στη φωτογραφία, δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε διακριτικό όπως, υδατογράφημα (watermark), αρχικά, ημερομηνία, σύμβολα κλπ.

Ηλεκτρονική επεξεργασία φωτογραφιών με λογισμικά προγράμματα επιτρέπεται ΜΟΝΟ για διορθώσεις τονισμού, (φωτεινότητα και κοντράστ) και κορεσμού χρωμάτων (ο οποίος, όμως, δεν πρέπει να υπερβαίνει την αληθοφάνεια της εικόνας).

2.3 Το δικαίωμα συμμετοχής, στο φωτογραφικό διαγωνισμό, είναι € 5 για τα μέλη της ΦΕΚ, που έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους καθώς και για φοιτητές, στρατιώτες και μαθητές. Για μη μέλη, το δικαίωμα συμμετοχής, είναι € 10.

Στην περίπτωση αποστολής της συμμετοχής μέσω email ή we transfer, η πληρωμή του δικαιώματος συμμετοχής, μπορεί να γίνει μέσω τράπεζας στον λογαριασμό:

 

photo-1

Στο τετραγωνάκι με τις λεπτομέρειες, αναγράψατε τον ίδιο κωδικό με τη συμμετοχή σας.

Ο διαγωνιζόμενος που θα επιλέξει να συμμετάσχει αποστέλλοντας την συμμετοχή του ηλεκτρονικά μέσω We Transfer, παρακαλείται να επισυνάπτει και αντίγραφο της τραπεζικής μεταφοράς.

 

2.4 Ο κάθε διαγωνιζόμενος, πρέπει να παραδίδει μέσα σε κλειστό φάκελο, το συμπληρωμένο Δελτίο Συμμετοχής, μαζί με το CD του. Αν φέρει τις φωτογραφίες του σε USB, αυτό, θα του επιστρέφεται αμέσως, μετά την λήψη των φωτογραφικών του αρχείων. Το δικαίωμα συμμετοχής να παραδίδεται την ώρα της υποβολής της συμμετοχής, στον υπεύθυνο παραλαβής της ΦΕΚ (Τμήμα Λεμεσού).

2.5 Η τελευταία ημερομηνία υποβολής συμμετοχών, είναι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 2020 και αυτές, μπορούν να παραδίδονται στο Οίκημα της ΦΕΚ Λεμεσού, στην οδό Αγκύρας 120, 1ο όροφο, κάθε Τετάρτη και Σάββατο από τις 4.00 μμ. μέχρι τις 8.00μμ. (Τηλ.: 25384381) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΕ ΘΕΑ» Παγκύπριος Διαγωνισμός Φωτογραφίας Μέλος της FIAP Τμήμα Λεμεσού Όνομα Λογαριασμού Phot Society of Limassol Lsol Br Αρ. Λογαριασμού 241-01-111900-01 ΙΒΑΝ CY60 0050 0241 0002 4101 1119 0001 SWIFT HEBACY2N 3 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ… 

2.6 Φωτογραφίες που υποβλήθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και έτυχαν βράβευσης ή ανάρτησης σε έκθεση ή φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν θα γίνονται αποδεκτές.

2.7 Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από ανεξάρτητους φωτογράφους ή/ και άλλους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και από εκπροσώπους των Διοργανωτών ως επιτηρητές. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής, είναι οριστική και αμετάκλητη, εκτός και αν προκύψει σοβαρός λόγος, για ανάκληση της απόφασης αυτής. Οι διοργανωτές και/ ή κριτές, διατηρούν το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία της κριτικής των υποβληθέντων έργων, να μην απονείμουν κάποιο βραβείο ή/ και έπαινο, αν κρίνουν ότι, τα υποβληθέντα έργα, δεν ανταποκρίνονται στους κανονισμούς του διαγωνισμού και κατ’ επέκταση στο θέμα και στο επίπεδό του.

2.8 Μετά την κριτική, οι φωτογράφοι, των οποίων θα επιλεγούν φωτογραφίες, θα ενημερωθούν, για να τυπώσουν τις επιλεγμένες φωτογραφίες τους, για την έκθεση. Ο μέγιστος αριθμός επιλεγμένων φωτογραφιών, για την έκθεση, ανά συμμετέχοντα, θα μπορεί να είναι μέχρι 6 (έξι).

2.9 Οι Διοργανωτές, θα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν στις ιστοσελίδες τους ή αλλού, οποιεσδήποτε από τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, αναφέροντας πάντα το όνομα του φωτογράφου.

2.10 Οι Διοργανωτές, θα κρατήσουν τις τυπωμένες βραβευμένες φωτογραφίες από το διαγωνισμό, για το αρχείο τους καθώς και ηλεκτρονικό αρχείο όλων των φωτογραφιών που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό. Όπου χρησιμοποιούνται οι φωτογραφίες, θα γίνεται αναφορά του ονόματος του φωτογράφου.

2.11 Οι υπόλοιπες φωτογραφίες, θα επιστραφούν στους δικαιούχους, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης.

 

3. ΒΡΑΒΕΙΑ & ΕΚΘΕΣΗ:

3.1 Θα δοθούν τρία βραβεία ως εξής: Για το πρώτο βραβείο, θα δοθεί χρηματικό ποσό € 300 για το δεύτερο, € 200 και για το τρίτο € 100 καθώς και 5 (πέντε) έπαινοι, οι οποίοι θα λάβουν τιμητικό δίπλωμα καθώς και βιβλία, εκδόσεις του Συνδέσμου Μικρασιατών Κύπρου.

3.2 Τα εγκαίνια της έκθεσης και η βράβευση των νικητών, θα γίνουν σε ημερομηνία και χώρο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

3.3 Οι Διοργανωτές, διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν το διαγωνισμό, να αλλάξουν τα δώρα βράβευσης καθώς και το χώρο, την ημερομηνία και την πραγματοποίηση ή μη της έκθεσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για κάποιο σοβαρό λόγο. Η υποβολή φωτογραφιών στο διαγωνισμό, σημαίνει την αποδοχή των πιο πάνω όρων. Μη συμμόρφωση σε οποιονδήποτε από τους πιο πάνω κανονισμούς, συνεπάγεται τον αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. Θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μη χαθεί ή καταστραφεί οποιαδήποτε φωτογραφία. Σε περίπτωση όμως καταστροφής, απώλειας ή ακόμα αντιγραφής ή κλοπής φωτογραφιών, οι Διοργανωτές, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στην ιστοσελίδα της ΦΕΚ www.cps.com.cy 
 

Διαβάστηκε 200 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top