Εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, όπου ραντεβού στο δημοτικό σχολείο δίνουν 7.500 πρωτάκια που θα διαβούν για πρώτη φορά φέτος, στις 13 Σεπτεμβρίου, την πύλη των σχολείων της Κύπρου, η επιστημονική διευθύντρια των Dyslexia Centers Γεωργία Θεοχάρους, μας δίνει όλες τις απαντήσεις που χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς.

 

 

Πώς προετοιμάζουμε το παιδί για το δημοτικό σχολείο; 
Η πρώτη φορά στο σχολείο είναι μια δύσκολη εμπειρία τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Από τη μια είναι ο αποχωρισμός και από την άλλη το νέο περιβάλλον στο οποίο μεταβαίνουν. Και ενώ «κάθε αρχή και δύσκολη», ο χρόνος προσαρμογής κάθε παιδιού στο σχολείο είναι διαφορετικός: από λίγες ώρες μέχρι λίγες εβδομάδες. 
Μερικές πρακτικές συμβουλές είναι οι ακόλουθες:
• Καταπολεμάμε τους δικούς μας φόβους και το άγχος του αποχωρισμού. Αν δει εμάς ανήσυχους θα θεωρήσει τον φόβο του δικαιολογημένο και δε θα κάνει καμία προσπάθεια να τον αντιμετωπίσει. 
• Αντιμετωπίζουμε το γεγονός της έναρξης του σχολείου με ενθουσιασμό και πηγαίνουμε μαζί να διαλέξουμε τα σχολικά είδη. 
• Συνοδεύουμε το παιδί την πρώτη ημέρα στο σχολείο, για να του δώσουμε θάρρος και να αισθανθεί άνετα. 
• Βεβαιώνουμε το παιδί με λόγια και πράξεις για την επιστροφή του στο σπίτι. 
Διατηρούμε συχνή επικοινωνία με το δάσκαλο – ειδικά τους πρώτους μήνες. Η συνεργασία γονιού - δασκάλου έχει τεράστια αξία!

 

 

Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς για την Α’ δημοτικού;
Για να θεωρηθεί ένα παιδί έτοιμο να ενταχθεί στην A’ δημοτικού, θα πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. Εκτός από τη χρονολογική του ηλικία – περίπου των 6,5 ετών–, χρειάζεται να έχει αποκτήσει την ωριμότητα που απαιτεί η ηλικία του σε ό,τι αφορά το σωματικό, νοητικό αλλά και συναισθηματικό τομέα.
Παράλληλα απαιτείται να έχει αναπτύξει το κίνητρο για μάθηση και να επικεντρώνει με επιτυχία την προσοχή του σε κάποια δραστηριότητα. Επίσης, να έχει την ικανότητα να μεταφράζει τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα σε σύμβολα, ώστε να τα καταλαβαίνει. Είναι ευνόητο ότι κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό και τις δικές του επιδόσεις.

 

 

Για το σχολικό διάβασμα τι γίνεται; 
Η μελέτη στο σπίτι, κυρίως στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού, πρέπει να είναι ελάχιστη.
• H ευθύνη της μελέτης πρέπει να αποτελεί υπόθεση του ίδιου του παιδιού, ενώ οι γονείς απλώς να ελέγχουν κάποια στιγμή αυτό που κάνει και να του δίνουν κατευθύνσεις. 
• Αν το παιδί δυσκολεύεται, ας παραμείνουν κοντά του όσο χρειαστεί προτρέποντάς το και ενθαρρύνοντας την προσπάθειά του. 
• Βασική μέριμνα πρέπει να είναι η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι. 


 
Πότε ανησυχούμε για πιθανές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες; Τι θα πρέπει να προσέξει ο γονιός;
Το παιδί που παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες έχει συνήθως νοημοσύνη μέσου όρου, ή πάνω από τον μέσο όρο. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο δυναμικό του ατόμου με βάση το επίπεδο νοημοσύνης του (τι θα μπορούσε δυνητικά να πετύχει), και στο τι πραγματικά πετυχαίνει στη ζωή του.


Συμπτώματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση
• Έλλειψη ευχέρειας στην ανάγνωση, όχι αρκετά γρήγορος ρυθμός.
• Το παιδί δείχνει με το δάχτυλο το σημείο που διαβάζει.
• Το παιδί κινεί το κεφάλι καθώς διαβάζει, για να μη χάσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται.
• Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω,τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα).
• Καθρεπτική ανάγνωση.
• Δυσκολία στην ανάγνωση και την προφορά ασυνήθιστων ή/και πολυσύλλαβων λέξεων.
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα).
• Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι).
• Λανθασμένη προφορά λέξεων (αστέρι/ασκέρι).
• Προβλήματα κατανόησης κειμένου.
• Παραλείπει, επαναλαμβάνει ή προσθέτει λέξεις στο κείμενο όταν διαβάζει.
• Δεν αναγνωρίζει γνωστές λέξεις.
• Πηδάει σειρές, διαβάζει την ίδια σειρά δύο φορές.
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση
• Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη (ξήνω/ψήνω,τρέεχω/τρέχω, πάτνα/πάντα).
• Καθρεπτική γραφή γραμμάτων ή λέξεων (ε/3).
• Αντικατάσταση φθόγγων (ε/α, χ/θ, μ/ν).
• Παράλειψη φθόγγων σε απλές λέξεις (πόρτα/πότα).
• Παράλειψη συλλαβών (καράβι/κάβι).
• Παράληψη καταλήξεων (-ς).
• Η αυθόρμητη γραφή είναι δυσανάγνωστη.
• Προσπάθεια αποφυγής του γραψίματος.
• Ακαταστασία στο φύλλο και γενικότερα στο τετράδιο.
• Χρήση κεφαλαίων γραμμάτων ανάμεσα στα μικρά (πΑράΘυρο).
• Ανορθογραφία
• Άσχημος γραφικός χαρακτήρας.
Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά


Παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες:
• Σε δραστηριότητες, που αφορούν την αντίληψη ποσότητας, ομαδοποιήσεις, σειροθετήσεις, ταξινομήσεις, διάκριση των αριθμών, γνώση της σειράς των αριθμών, αρίθμηση-μέτρηση αντικειμένων.
• Αριθμητικά δεδομένα, χρήσιμα σε πολλές αριθμητικές διαδικασίες, αγνοούνται ή υπάρχει ελλιπής και λανθασμένη χρήση τους. Έτσι είναι δύσκολη η χρήση της αυτοματοποιημένης για άλλους διαδικασίας του ανεβαίνω δύο-δύο, πέντε-πέντε, δέκα-δέκα κλπ., καθώς και η κατανόηση της ποσότητας μηδέν.
• Στις πράξεις πρόσθεσης στο επίπεδο υπέρβασης της δεκάδας.
• Στις πράξεις πολλαπλασιασμού και διαίρεσης, ανυπέρβλητες δυσκολίες προκαλούν τόσο η ελλιπής γνώση της προπαίδειας, όσο και τα ελλείμματα στις πράξεις της πρόσθεσης και αφαίρεσης.
• Δυσκολία στην κατανόηση συνολικά του προβλήματος. 
• Προβλήματα μνήμης όταν δεν μπορούν να ανακαλέσουν γρήγορα και αυτόματα αριθμητικές πράξεις.
 


Πότε κάποιος γονέας μπορεί να το ψάξει;
Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στη σωστή αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα) σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες εντοπίζει τη συγκεκριμένη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος. Ειδικευμένοι ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί ή λογοθεραπευτές ή  εργοθεραπευτές καταρτίζουν ατομική βοήθεια καθώς και ολοκληρωμένα προγράμματα για τη σωστή αντιμετώπιση της μαθησιακής δυσκολίας. Μια επίσκεψη στους ειδικούς θα μπορέσουν να ενημερώσουν την οικογένεια για το παιδί. Το κέντρο μας παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας γονέας για να ενημερωθεί σωστά και κατάλληλα για το παιδί του.

 

 

Υπάρχουν γονείς οι οποίοι δεν αποδέχονται ότι το παιδί τους έχει μαθησιακές δυσκολίες; Πώς το αντιμετωπίζετε; Θέλουν εκπαίδευση και οι γονείς;
Υπάρχουν πολλά συναισθήματα που βιώνουν οι γονείς όταν συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους μπορεί να έχει μαθησιακές δυσκολίες. Πολλές συνεντεύξεις που διεξάγονται με γονείς, περιλαμβάνουν πλούσιες συναισθηματικές περιγραφές – σοκ, άρνηση, ενοχή, οργή και θλίψη. Επίσης παρατηρούνται συναισθήματα απελπισίας, απογοήτευσης και ανησυχίας, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι γονείς νιώθουν αποδοχή, ελπίδα και στο τέλος ανακούφιση που γνωρίζουν το πρόβλημα.
Όταν οι γονείς αντιδρούν αρνητικά στη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών, δε βοηθούν ούτε το παιδί τους, αλλά ούτε και τον εαυτό τους. Το παιδί μπορεί να νιώσει ενοχή, απόρριψη, αυξημένο άγχος και αποθάρρυνση. Μπορεί να παραιτηθεί από κάθε σχολική προσπάθεια για πρόοδο και βελτίωση και να αποσυρθεί τελείως από το κοινωνικό του περιβάλλον καθώς να επηρεάσει την εξέλιξη της ζωής του.

 

 

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;
• Ζητήστε βοήθεια από ειδικούς και άλλους γονείς.
• Συζητήστε με το σύντροφό σας και την οικογένειά σας.
• Μάθετε τι είναι οι μαθησιακές δυσκολίες αναζητώντας όσες πιο πολλές πληροφορίες μπορείτε.
• Εκφράστε τα συναισθήματά σας και μάθετε να διαχειρίζεστε τα αρνητικά συναισθήματα.
• Διατηρήστε θετική στάση απέναντι στη δυσκολία αλλά και γενικότερα.
• Αποδεχτείτε την πραγματικότητα και δημιουργήστε ρεαλιστικές προσδοκίες.

 

 

Συμβουλές σε γονείς
• Μην αφήνετε να περνούν απαρατήρητες και ασχολίαστες οι καλές στιγμές του παιδιού. Επιβραβεύστε το με λόγια και με αγκαλιές.
• Δώστε προσοχή όταν το παιδί θέλει να σας μιλήσει. Μην το διακόπτετε και προσπαθήστε να καταλάβετε τι προσπαθεί να σας πει.
• Εάν υπάρχουν και άλλα παιδιά στην οικογένεια, αποφύγετε τις συγκρίσεις. Το ίδιο ισχύει και αν είναι μοναχοπαίδι. 
• Ενθαρρύνετε το παιδί να παίρνει πρωτοβουλίες. 
• Εστιάστε στα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού και αναδείξτε τα.
• Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Αν κάτι για σας φαντάζει εύκολο, για το παιδί σας δεν είναι. Να το στηρίζετε κάθε φορά που προσπαθεί, και ειδικά όταν αποτυγχάνει.
• Να αποφεύγετε απειλές του τύπου «αν δεν το κάνεις, θα ...»
Με λίγη βοήθεια, κάθε παιδί μπορεί να αναπτύξει υγιή αυτοεκτίμηση και να έχει μια πιο ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη ζωή.

 

 

Διαβάστηκε 336 φορές

Leave a comment

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα της Κύπρου! Η εφημερίδα «Λεμεσός» είναι η μεγαλύτερη τοπική εφημερίδα όχι μόνο της πόλης και επαρχίας Λεμεσού αλλά και παγκύπρια. Κυκλοφορεί κάθε Παρασκευή σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται δωρεάν... [περισσότερα]

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: P & E Publishers & Advertising Ltd
Διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 67,
EVIS COURT, ΓΡ.1, 3052, ΛΕΜΕΣΟΣ
Email: elemesos@cytanet.com.cy
Τηλ: 25877464, 25877465, 99348555
Fax: 25565325

Top