A+ R A-
17 July 2018

Tuesday, 25 July 2017 09:26

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένα από τα σημαντικότερα Μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Κύπρου 2014-2020 είναι το Καθεστώς 4.1 "Επενδύσεις που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων" το οποίο καταλαμβάνει το 21% του προϋπολογισμού του Προγράμματος.

 

Για το Καθεστώς 4.1, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες μας με αποτέλεσμα να παραληφθεί μεγάλος αριθμός αιτήσεων. Συγκεκριμένα, έχουν παραληφθεί 604 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ύψος επενδύσεων σχεδόν €160.000.000. Το ύψος της επιδότησης που συνολικά απαιτείται για την ικανοποίηση όλων των αιτητών, υπολογίζεται να υπερβαίνει τα €80.000.000. Το μεγάλο ενδιαφέρον των αγροτών υποδηλώνει την μεγάλη ανάγκη για επενδύσεις που υπάρχει στους πλείστους κλάδους της Γεωργίας/Κτηνοτροφίας, αλλά και την επιτυχία της ενημερωτικής εκστρατείας που πραγματοποιήθηκε πριν και κατά τη διάρκεια της προκήρυξης του Καθεστώτος, μέσω της οποίας ενημερώθηκαν όλοι οι πιθανοί δικαιούχοι για τις πρόνοιες του Καθεστώτος.

 

Η μεγάλη απήχηση που υπήρξε για το Καθεστώς 4.1 έχει καταδείξει ότι ο προϋπολογισμός του Καθεστώτος και ειδικότερα της παρούσας προκήρυξης είναι πολύ μικρός, αφού σύμφωνα με την προκήρυξη το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες της Α΄ προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1 ανέρχεται σε € 20 εκ. εκ των οποίων, € 4 εκ. θα διατεθούν για την Α΄ Κατηγορία, € 15 εκ. για την Β΄ Κατηγορία και € 1 για τον εκσυγχρονισμό υποδομών για επεξεργασία και διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων (από το σύνολο των €15 εκ. της Β΄ Κατηγορίας, ποσό 7 εκ. θα διατεθεί σε επενδύσεις στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας). Ο ΚΟΑΠ αντιλαμβανόμενος από νωρίς το μέγεθος της ανεπάρκειας των διαθέσιμων κονδυλίων και έχοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής με την ενίσχυση ενός τόσο νευραλγικού κλάδου μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην Αγροτική Ανάπτυξη συμβάλλοντας παράλληλα στην προσπάθεια για επανεκκίνηση της οικονομίας μας, είχε προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της πρώτης προκήρυξης του Καθεστώτος 4.1. Ως αποτέλεσμα αυτού, μόλις πρόσφατα έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, στο οποίο υπάγεται η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, η διάθεση επιπλέον κονδυλίων ύψους € 30 εκ. για τις ανάγκες της πρώτης προκήρυξης. Τα επιπλέον αυτά κονδύλια μαζί με τα αρχικά € 20 εκ., θα διατεθούν προς τους αιτητές, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια της προκήρυξης.

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι παρά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τον αυξημένο όγκο εργασίας που υπήρξε στα Επαρχιακά Γραφεία του ΚΟΑΠ, η διαδικασία της παραλαβής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς την οποιαδήποτε ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων. Ως νέο στοιχείο στην διαδικασία της συμπλήρωσης και παραλαβής των αιτήσεων ήταν το γεγονός ότι ο ΚΟΑΠ δεν προχώρησε στην εκτύπωση εντύπων των αιτήσεων αλλά, αντί αυτού διάθεσε προς τους διαπιστευμένους φορείς τις ηλεκτρονικές μορφές των αιτήσεων τις οποίες μπορούσαν είτε να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν χειρόγραφα, είτε να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και μετά να εκτυπώσουν.

 

Η ολοκλήρωση των ελέγχων επί των αιτήσεων και η αποστολή των προκαταρκτικών εγκρίσεων προς τους αιτητές, έχει προγραμματιστεί να γίνει εντός του τρέχοντος έτους και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα απ’ ότι γινόταν στο παρελθόν. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν λάβουμε υπόψη μας ότι ο ΚΟΑΠ έχει για πρώτη φορά στην ιστορία του προχωρήσει στην εφαρμογή του εν λόγω Καθεστώτος μόνος του, μετά και την απόφαση που έλαβε για άρση των αναδοχών.

 

Read 350 times

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Η Integrated Casino Resorts Cyprus χαιρετίζει τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού

Η Integrated Casino Resorts Cyprus χαιρετίζει τη δημιουργία Υφυπουργείου Τουρισμού

Η Κοινοπραξία Integrated Casino Resorts Cyprus Limited («ICRC»), αποτελούμενη από τις εταιρείες Melco International Development Limited και The Cyprus Phassouri...

Εκποιήσεις εξπρές - Στο «σφυρί» χιλιάδες ακίνητα

Εκποιήσεις εξπρές - Στο «σφυρί» χιλιάδες ακίνητα

Εκποιήσεις εξπρές μέσω ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ύστερα από τη μέρα ψήφιση των νομοσχεδίων. Συγκεκριμένα, 5.373 ακίνητα για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες...

Τμήμα Φορολογίας: Αρχίζει πολύ σύντομα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α.

Τμήμα Φορολογίας: Αρχίζει πολύ σύντομα η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α.

Το Τμήμα Φορολογίας, με σημερινή ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι πολύ σύντομα θα αρχίσει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής επιστροφών Φ.Π.Α.,...