A+ R A-
22 May 2018

Monday, 19 June 2017 17:01

Τεράστια η οικονομική προοπτική της λύσης…

Σε ταυτόχρονη αποκλειστική συνέντευξή του στην «Αλήθεια» και στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Havadis» ο διευθυντής της Παγκόσμιας Τράπεζας για τα κράτη της νότιας Ευρώπης Dirk Reinermann αναλύει τις τεράστιες οικονομικές προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή κοινότητα σε περίπτωση επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Να σημειωθεί πως στα τέλη του 2015, οι ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη, ζήτησαν τεχνική βοήθεια από την Παγκόσμια Τράπεζα για την οικονομική πτυχή των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων.

 

Η βοήθεια που παρασχέθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα περιλαμβάνει μια εις βάθος ανάλυση των οικονομικών επιπτώσεων της επανένωσης της Κύπρου. Με βάση τις εκτιμήσεις οικονομολόγων της Παγκόσμιας Τράπεζας και με βάση μελέτες που έχουν γίνει, το εσωτερικό εμπόριο μεταξύ των δυο κοινοτήτων αναμένεται τα υπερτριπλασιαστεί, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και σημαντικές επενδύσεις τα πρώτα δυο με τρία χρόνια ώστε να διασυνδεθούν καλύτερα οι υποδομές μεταξύ των δυο πλευρών, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τομείς των συγκοινωνιών, της ενέργειας και του νερού. Υπολογίζεται πως οι επενδύσεις στους πιο πάνω τομείς θα φτάσουν τα 1,1 δις ευρώ.

 

Ο κ. Reinermann σημειώνει παράλληλα πως με καλή διαχείριση η επανένωση θα αυξήσει την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, όχι μόνο εντός του νησιού αλλά και στην ΕΕ, την Τουρκία και τον υπόλοιπο κόσμο. Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα των κατεχομένων ο κ. Reinermann είναι καθησυχαστικός καθώς όπως αναφέρει η ενσωμάτωση του τουρκοκυπριακή τραπεζικού τομέα είναι αδύνατον να αυξήσει τα συστημικά ρίσκα στην επανενωμένη Κύπρο και αυτό γιατί η μεγαλύτερη τουρκοκυπριακή τράπεζα που αντιστοιχεί στο 20% του τουρκοκυπριακού τραπεζικού τομέα αναλογεί σε λιγότερο του 2% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ελληνοκυπριακή πλευρά. Ολόκληρη η συνέντευξη του κ. Reinermann πιο κάτω:

 

Ερ. Έχει υπολογίσει η Παγκόσμια Τράπεζα το οικονομικό κόστος μιας πιθανής λύσης του προβλήματος, και τα σενάρια υπό τα οποία αυτό το κόστος μπορεί να αλλάξει; Μπορείτε να είστε συγκεκριμένοι;

 

- Σε τελική ανάλυση, το όφελος υπερτερεί του κόστους, καθώς θα κερδίσει ολόκληρο το νησί από την επανένωση.

 

Πρώτο, η επανενωμένη Κύπρος θα μπορούσε να καταστεί ένα «νησί σταθερότητας» σε μια δυστυχώς αυξανόμενα ασταθή περιοχή, και θα επωφελείτο από τους πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς αιώνων με όλους τους γείτονες της Ανατολικής Μεσογείου και παραπέρα.

 

Δεύτερο, το στάτους κβο μιας ήδη μικρής οικονομίας που είναι μοιρασμένη σε δύο μικρότερες οικονομίες ενισχύει τις προκλήσεις – και πιθανόν να ενισχύει την αυξημένη διαφορά στο κατά κεφαλή εισόδημα μεταξύ της ΕΚ και των ψηλών εισοδηματικών οικονομιών της ΕΕ.

 

Τρίτο, αν γίνει σωστή διαχείριση της επανένωσης, τα οφέλη από μια μεγαλύτερη οικονομία, από αυξημένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, και αυξημένο εγχώριο και διεθνές εμπόριο, μπορούν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας στο σύνολο του νησιού. Η ενισχυμένη εσωτερική διασύνδεση στην ενέργεια, τις συγκοινωνίες και το νερό μπορεί να δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες αξίας περίπου €1.1 δις στα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα υπάρξει εισοδηματική σύγκλιση εντός του νησιού και θα καλυφθεί η διαφορά με τις ανεπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ. H εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών προς το παρόν δυσχεραίνεται από τη διαίρεση του νησιού και τις διάφορες οικονομικές στρεβλώσεις, αβεβαιότητες, και κόστη που αυτή επιβάλλει στο νησί.

 

Η συνέχιση του στάτους κβο στοιχίζει στην Κύπρο. Η επανένωση, από την άλλη, θα παρήγαγε σημαντικά οφέλη για την οικονομία – εφόσον συνοδευτεί με ορθή πολιτική και θεσμικές αποφάσεις, αποτελεσματική υλοποίηση, και προσεκτική διαχείριση του περιουσιακού ζητήματος.

 

Ερ. Πόσο πιστεύετε θα μπορούσε να αυξηθεί το δικοινοτικό εμπόριο στα χρόνια μετά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος; Και κατά την άποψή σας ποιοί παράγοντες είναι αναγκαίοι για την προώθηση του εμπορίου και την προσέλκυση επενδύσεων εντός του νησιού;

 

- Το αυξημένο εμπόριο, πρωτίστως με την υπόλοιπη ΕΕ και την Τουρκία, θα επέτρεπε στις κυπριακές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας και να γίνουν μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό θα παρέχει ευκαιρίες σε εγχώριους επενδυτές, και η προκύπτουσα ανάπτυξη θα δημιουργούσε περισσότερες θέσεις εργασίας σε όλο το νησί. Η εμπειρία οικονομιών που εντάχθηκαν στην ΕΕ δείχνει ότι αυτοί που επωφελήθηκαν περισσότερο από την ενσωμάτωση των οικονομιών τους ήταν αυτοί που αγκάλιασαν την ενσωμάτωση.

 

Με καλή διαχείριση, η επανένωση αναμένεται να αυξήσει την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, όχι μόνο εντός του νησιού αλλά και στην ΕΕ, την Τουρκία, και τον υπόλοιπο κόσμο. Με το στάτους κβο, οι πωλήσεις δια μέσω της Πράσινης Γραμμής είναι σημαντικά κατώτερες των δυνητικών, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των φορολογικών συστημάτων και των διαφορετικών προτύπων προϊόντων. Εντούτοις, τα εναρμονισμένα φορολογικά συστήματα και πρότυπα προϊόντων μετά την επανένωση θα επέτρεπαν αυξημένο εσωτερικό εμπόριο. Θα οδηγούσαν επίσης σε καλύτερο επιχειρηματικό κλίμα, δυνατότερο χρηματοπιστωτικό τομέα και σταθερό μακροοικονομικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Οι προσομοιώσεις μας δείχνουν ότι το εσωτερικό εμπόριο μπορεί να υπερτριπλασιαστεί.

 

Ερ. Οι Ελληνοκύπριοι φοβούνται ότι η οικονομική τους ευμάρεια θα μειωθεί αν υπάρξει λύση του προβλήματος, αφού θα υπάρξει πίεση προς τα κάτω (π.χ. μέσω μισθών) για σύγκλιση με τους Τουρκοκύπριους. Τι πιστεύετε γι’αυτό;

 

- Καθώς το κατά κεφαλή εισόδημα είναι διαφορετικό εντός του νησιού με το στάτους κβο, υπάρχει ήδη το κίνητρο για εργατική μετακίνηση διά μέσου της Πράσινης Γραμμής. Μετά την επανένωση, αναμένουμε αυτή τη διαφορά να καλυφθεί και το κατα κεφαλή εισόδημα για ολόκληρο το νησί να αυξηθεί καθώς η κυπριακή οικονομία θα ενσωματώνεται καλύτερα στην υπόλοιπη ΕΕ και τον κόσμο. Επομένως, η οποιαδήποτε αύξηση εσωτερικής εργατικής μετακίνησης θα είναι προσωρινή και θα επιφέρει θετικό καθαρό αποτέλεσμα.. Μετά από κάποια αναπροσαρμογή, τα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικής προστασίας στην Κύπρο θα έχουν την ικανότητα να προστατεύσουν τον δομικό μετασχηματισμό που πιθανόν να επέλθει σε ολόκληρη την κυπριακή οικονομία. Με την προϋπόθεση της καλής διαχείρισης του μερίσματος της ειρήνης, η επανένωση θα οδηγήσει σε «μεγαλύτερη πίτα» για διαμοιρασμό από τις δύο πλευρές.

 

Ερ. Σε ποιά κατάσταση βρίσκεται ο τραπεζικός τομέας της βόρειας πλευράς του νησιού; Έχετε κάνει οποιαδήποτε τεστ αντοχής σε αυτό το ζήτημα ή ακόμα; Αν ναι, ποιό είναι το αποτέλεσμα; Πιστεύετε ότι οι τουρκοκυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια στο τέλος, και πόσα; Ποιά είναι τα δυνατά σημεία των τουρκοκυπριακών τραπεζών και ποιές οι αδυναμίες τους;

 

- Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εστιάσει στο νομικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, και τις χρηματοπιστωτικές υποδομές του τουρκοκυπριακού τραπεζικού τομέα σε μια προσπάθεια στήριξης της σύγκλισής του με τις αρχές και τα πρότυπα που απαιτεί η ΕΕ και εφαρμόζονται στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Η επανένωση του νησιού θα απαιτούσε ανασκόπηση του τουρκοκυπριακού τραπεζικού τομέα για τη διασφάλιση της ικανοποίησης των απαιτήσεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου και της Ευρωζώνης, που αναμένεται να πάρει κάποιο χρόνο και συντονισμένη προσπάθεια. Η ενσωμάτωση του τουρκοκυπριακού τραπεζικού τομέα είναι απίθανο να αυξήσει τα συστημικά ρίσκα σε μια επανενωμένη Κύπρο λόγω του μεγέθους και της δομής του: η μεγαλύτερη τουρκοκυπριακή τράπεζα, που αντιστοιχεί στο 20% του τουρκοκυπριακού τραπεζικού τομέα, αναλογεί σε λιγότερο από 2% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ελληνοκυπριακής πλευράς.

 

Ο ελληνοκυπριακός τραπεζικός τομέας έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον δρόμο για ανάκαμψη μετά την οικονομική κρίση. Ωστόσο, συνεχιζόμενα υψηλά επίπεδα χρέους στον ιδιωτικό τομέα και μη-εξυπηρετούμενα δάνεια απαιτούν την συνέχιση των προσπαθειών έτσι ώστε να μειωθεί το ρίσκο.

 

Η ενσωμάτωση των χρηματοπιστωτικών τομέων παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρείες εαν και οι δύο τομείς καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις αντιστοιχες προκλήσεις. Θα μπορούσε να επιτρέψει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στις δύο κοινότητες να ενώσουν δυνάμεις και να προωθήσουν τη θέση της Κύπρου στην περιοχή ως ένα ασφαλές και αξιόπιστο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό κέντρο.

 

ΕΡ: Θα υπάρχει ομοσπονδιακό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων μετά τη λύση ή θα είναι υπεύθυνες οι δύο κοινότητες για τη διατήρηση δικών τους συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων στην κάθε πλευρά;

 

- Εναπόκειται στην κάθε πλευρά να αποφασίσει πώς θα μετεξελιχθούν τα υφιστάμενα συστήματα κοινωνικών ασφαλίσεων του νησιού μετά την επανένωση, ξεκινώντας από δύο παράλληλα συστήματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι -συνήθως- οι μικρές ομοσπονδίες έχουν ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Αυτό υποστηρίζει την εργατική κινητικότητα, επιτρέπει συμψηφισμό του ρίσκου και μειώνει τα λειτουργικά έξοδα σε σύγκριση με την ύπαρξη πολλαπλών συστημάτων. Έχοντας αυτό υπόψη, βρίσκουμε ότι η διατήρηση πολλαπλών συστημάτων κοινωνικών ασφαλίσεων στην Κύπρο δεν θα στρέβλωνε τα οικονομικά κίνητρα, με δεδομένη την ομοιότητα στις παραμέτρους που διέπουν τα δύο συστήματα. Με την επιφύλαξη, όμως, ότι απαιτείται η ενίσχυση των υφιστάμενων συστημάτων για να είναι δυνατή η μεταφορά των ωφελημάτων από το ένα σύστημα στο άλλο, πράγμα που θα στήριζε την εργατική κινητικότητα.

 

ΕΡ: Για σκοπούς σύγκλισης των οικονομιών και στις δύο πλευρές, πώς θα διανεμηθούν τα κεφάλαια για επενδύσεις σε υποδομές;


- Η επανένωση θα δημιουργούσε ευκαιρίες για παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές στο σύνολο του νησιού. Από την άλλη, θα υπήρχε η ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής συνδεσης και της σύνδεσης με τις διεθνείς αγορές μέσω επενδύσεων στις υποδομές συγκοινωνιών, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν τα οφέλη της επανένωσης που σχετίζονται με το εμπόριο. Η ενίσχυση της σύνδεσης στην ενέργεια και το νερό θα επέτρεπε πολύ πιο αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων σε καιρούς πλεονάσματος και σε έκτακτη ανάγκη, μέσω της διοχέτευσής τους στις περιοχές που τα έχουν ανάγκη σε περιόδους ψηλής ζήτησης, και μέσω της αποφυγής σπατάλης.

 

Οι ανάγκες δημόσιας επένδυσης για την επανασύνδεση των υποδομών στο σύνολο του νησιού υπολογίζονται σε €580 εκατομμύρια για τις συγκοινωνίες, €325 εκατομμύρια για το νερό και €180 εκατομμύρια για την ενέργεια. Θα είναι σημαντικό να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις εγχώριες και διεθνείς ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, καθώς και δημόσια χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένου από το Ευρωπαϊκά Διαρθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Η εμπειρία περιοχών που παρουσιάζουν υστέρηση σε άλλες οικονομίες της ΕΕ δείχνει ότι η κύρια πρόκληση θα είναι η ικανότητα απορρόφησης των πόρων. Επομένως θα είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας σε διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου στους δήμους, για την διασύνδεση παραγωγικών επενδυτικών ευκαιρειών με τα διαθέσιμα δημόσια κονδύλια, και για την ανάπτυξη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση ιδιωτικής χρηματοδότησης.

 

Πηγή: http://www.alfanews.com.cy

Read 279 times

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Επανεκλογή Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Επανεκλογή Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Τη σημασία και αναγνώριση που τυγχάνει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, υποδηλώνει η επανεκλογή του Προέδρου του, Θέμη Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου...

Αύξηση των πλοίων που εγγράφονται με κυπριακή σημαία, είπε η Υφυπουργός Ναυτιλίας

Αύξηση των πλοίων που εγγράφονται με κυπριακή σημαία, είπε η Υφυπουργός Ναυτιλίας

Υπάρχει αύξηση των πλοίων που εγγράφονται με κυπριακή σημαία, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλήδου, προσθέτοντας ότι ξεπεράσαμε...

Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή τον Φεβρουάριο

Αύξηση 5,7% σημείωσε τον Φεβρουάριο του 2018 ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2017, σύμφωνα με Στατιστική...