A+ R A-
20 April 2018

Wednesday, 15 February 2017 11:35

Ανταγωνιστικό το λιμάνι Λεμεσού - Τι καταδεικνύει η περιβαλλοντική μελέτη για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού

Τερματικό 2: Καθίσταται ανταγωνιστικό το λιμάνι Λεμεσού.

 

Τι καταδεικνύει η περιβαλλοντική μελέτη για την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού

 

Δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί το περιβάλλον από την επέκταση του Λιμένα Βασιλικού και την κατασκευή του Τερματικού 2, αλλά τουναντίον με την ολοκλήρωση του έργου ο ρόλος του Λιμένα αναμένεται να ενισχυθεί ως σύγχρονος σημαντικός εμπορευματικός λιμένας ξηρού φορτίου, ιδιαίτερα μάλιστα και λόγω της γεωγραφικής του θέσης. Αυτό καταδεικνύεται στην μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον της Αρχής Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ) και που υπογράφουν οι σύμβουλοι Ρόγκαν & Συνεργάτες Α.Ε. μαζί με την Διον. Τουμαζής & Συνεργάτες.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως η επέκταση του Λιμένα Βασιλικού εμπίπτει στους στρατηγικούς στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και στον μεσοπρόθεσμο Σχεδιασμό της ΑΛΚ ο οποίος περιλαμβάνει:

 

• Την αύξηση δυναμικότητας φ/ε ξηρού χύδην φορτίου

• Την άμεση εξυπηρέτηση των χύδην φορτίων, εκτός τσιμέντου, που θα μετακινηθούν άμεσα από το Λιμένα Λάρνακας και θα εξυπηρετούνται στο Βασιλικό – Τερματικό 2

• Την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του λιμένα σε σχέση με άλλους λιμένες της περιοχής

• Την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων πλοίων

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα της μελέτης, προτείνονται τα ακόλουθα έργα:

- Αποξήλωση υφιστάμενου υπήνεμου μόλου/ κυματοθραύστη

- Κατασκευή νέου προβλήτα στη θέση του υπήνεμου μόλου μήκους περίπου 230 μ. και πλάτους 120 μ., με τρεις θέσεις παραβολής

- Απαραίτητες βυθοκορήσεις/εκβαθύνσεις για την λειτουργία του προβλήτα

- Επέκταση του προσήνεμου μόλου/ κυματοθραύστη κατά 180 μ. ώστε να λειτουργεί η εξωτερική θέση παραβολής του προβλήτα για μεγαλύτερη διάρκεια.

 

Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Σε ό,τι αφορά στο έδαφος, κατά την κατασκευή του έργου η διαμόρφωση του χώρου του Λιμένα και η κατασκευή των έργων υποδομής θα επηρεάσει τη μορφολογία της περιοχής στο χερσαίο και στο θαλάσσιο χώρο. Οι επιπτώσεις αφορούν κυρίως τις εκσκαφές για τη διαμόρφωση του θαλάσσιου πυθμένα, την κατασκευή του προβλήτα, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κ.λπ. Κατά τη λειτουργία δεν αναμένονται επιπτώσεις στο έδαφος δεδομένου του ορθού σχεδιασμού και λειτουργίας του έργου.

 

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των έργων δεν προβλέπεται να επέλθει σημαντική αλλαγή στις οπτικές αξίες αφού πρόκειται, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, για επέκταση του υφιστάμενου λιμένα, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στο τοπίο της ευρύτερης περιοχής.

 

Όσον αφορά στους υδατικούς πόρους, το έργο αναμένεται να έχει περιορισμένες επιπτώσεις μόνο στα παράκτια επιφανειακά ύδατα της περιοχής. Προστίθεται ότι η ρύπανση των επιφανειακών παράκτιων υδάτων μπορεί να ελεγχθεί με κατάλληλα μέτρα:

• συντήρησης και διαχείρισης της λειτουργίας των μηχανικών μέσων που θα
χρησιμοποιηθούν,

• αποφυγής ή ελαχιστοποίησης των φορτισμένων με ρυπαντές επιφανειακών απορροών και νερών έκπλυσης και

• διαχείρισης των αποβλήτων εργοταξίου σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 

Επιπτώσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον

Δεν αναμένεται να προκαλέσουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον της περιοχής οι επεμβάσεις για την υλοποίηση του έργου, αναφέρει η μελέτη, υπογραμμίζοντας πως δεν θα απαιτηθούν απαλλοτριώσεις για την κατασκευή των προτεινόμενων έργων, ούτε αναμένεται να επηρεαστούν ιδιοκτησίες στην περιοχή των έργων.

 

Παράλληλα, επισημαίνεται πως η λειτουργία του υπό μελέτη έργου θα συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί ο λιμένας, καθώς το σύνολο των προβλεπόμενων έργων θα συμβάλλει στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του.

 

Με την υλοποίηση του υπό μελέτη έργου, ο ρόλος του λιμένα ευρύτερα, λόγω της γεωγραφικής του θέσης, ενισχύεται ως σύγχρονος και σημαντικός εμπορευματικός λιμένας ξηρού χύδην φορτίου.

 

Επισημαίνεται ότι οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να προκαλέσουν αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, λόγω παρεμπόδισης ή διακοπής των εν λόγω δραστηριοτήτων, ενώ ενδεχομένως να προκληθεί δυσλειτουργία σε επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με το έργο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι παροδικού χαρακτήρα και μπορούν να μετριασθούν με τη λήψη των κατάλληλων επανορθωτικών μέτρων, όπως π.χ. με τη βελτιστοποίηση του χρονικού προγραμματισμού των εργασιών κατασκευής και την τήρηση των κατάλληλων ρυθμίσεων.

 

Η κατασκευή του υπό μελέτη έργου αναμένεται να επηρεάσει, όμως, και με θετικό τρόπο το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής. Οι επιπτώσεις στα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά κατά τη φάση κατασκευής του έργου θα αφορούν κυρίως στην απασχόληση.

 

Οι επιπτώσεις, υπογραμμίζει η μελέτη, που θα προκληθούν στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της άμεσης περιοχής μελέτης, αλλά και της Κύπρου γενικότερα από την λειτουργία του έργου εκτιμώνται ως θετικές και οι οποίες διακρίνονται σε άμεσες και έμμεσες.

 

• Αύξηση απασχόλησης

• Αναβάθμιση της περιοχής

 

πηγή: inbusinessnews.com

 

Read 572 times

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Κομισιόν: Σε επαφή με τις κυπριακές αρχές για τα κυβερνητικά ομόλογα στον Συνεργατισμό

Κομισιόν: Σε επαφή με τις κυπριακές αρχές για τα κυβερνητικά ομόλογα στον Συνεργατισμό

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η οποία είναι σε επαφή με τις κυπριακές αρχές, βρίσκεται...

Ετήσια αύξηση 36,4% στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Μάρτιο

Ετήσια αύξηση 36,4% στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Μάρτιο

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2018 ανήλθαν σε 192.090 σε σύγκριση με 140.873 τον Μάρτιο 2017, σημειώνοντας αύξηση 36,4%, σύμφωνα...

Λεμεσός: Κατά 56% εκτινάχτηκαν τα πωλητήρια έγγραφα τους πρώτους δυο μήνες του 2018

Λεμεσός: Κατά 56% εκτινάχτηκαν τα πωλητήρια έγγραφα τους πρώτους δυο μήνες του 2018

Αύξηση και 55% παγκύπρια Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το πρώτο δίμηνο του 2018 ο...