A+ R A-
19 June 2018

Wednesday, 08 February 2017 17:52

Διοικητής ΚΤ: Μέσα 2017 ολοκληρώνεται η διαδικασία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής

Μέχρι τα μέσα του 2017 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, δήλωσε η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη, την Τετάρτη, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών.

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής, η Διοικητής είπε ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει ένσταση να μεταφερθούν τα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στους πιστωτές της εφόσον υπάρξει συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο ρύθμιση.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε πως η γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι δεν μπορεί να οριστεί διαχειριστής υπό εξυγίανση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος κάποιος εκ των πιστωτών, όπως ορίζει η κοινοτική νομοθεσία, η οποία υπέχει του εθνικού δικαίου.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, που επίσης παρίσταται στη συνεδρία, εξέφρασε την άποψη ότι η παρούσα σύνθεση της Αρχής Εξυγίανσης είναι η καλύτερη όλων και επανάλαβε τη θέση ότι η διαδικασία της εξυγίανσης καθυστέρησε πολύ και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ώστε οι πιστωτές να πάρουν σε μετρητά ότι τους αναλογεί και εάν κρίνουν ότι η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου θα ανέβει να αγοράσουν με δική τους κρίση και βούληση μετοχές της Τράπεζας.

Η συνεδρία άρχισε με τον Εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας Δημήτρη Λυσάνδρου να ενημερώνει την Επιτροπή για την ουσία της γνωμάτευσης της, την οποία ζήτησε το Υπουργείο Οικονομικών στο ερώτημα αν θα ήταν επιτρεπτή η με νομοθεσία μεταφορά των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στους πιστωτές της (κουρεμένοι καταθέτες).

Αναφέροντας ότι η νομοθεσία που μετέφερε την κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας, είπε ότι η ουσία της γνωμάτευσης είναι ότι δεν μπορεί να διοριστεί διαχειριστής κάποιος από τους πιστωτές του προς εξυγίανση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

“Δεν θα είναι αμερόληπτος” σημείωσε, προσθέτοντας ότι “δεν μπορεί να γίνει μεταφορά περιουσιακών στοιχείων πέραν αυτών που προβλέπει η κοινοτική οδηγία”.

Η Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας είπε ότι υπάρχει παρεξήγηση στην εντολή της Αρχής Εξυγίανσης.

Ανέφερε ότι τόσο προφορικά, όσο και γραπτώς, η Κεντρική Τράπεζα δήλωσε επανειλημμένα ότι δεν έχει ένσταση, εφόσον βρεθεί νομικά συμβατός τρόπος, να μεταφερθούν τα περιουσιακά της πρώην Λαϊκής Τράπεζας. Είπε ακόμα ότι η εντολή της Αρχής Εξυγίανσης είναι, εκ του νόμου, να πωλήσει τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην Λαϊκής και όχι να διαλέξει πώς θα τα διαχειριστεί.

“Ο νόμος λέει πρέπει να πωλήσεις το συντομότερο δυνατό” πρόσθεσε, αναφέροντας ότι στον όρο εντολής αναφέρεται ότι αν δεν τα πωλήσεις, πρέπει να θέσεις σε εκκαθάριση τα περιουσιακά στοιχεία.

“Δεν υπάρχει νομικά εφικτός τρόπος για να πάνε τα περιουσιακά της πρώην Λαϊκής στους πιστωτές της. Τι θα κάνει η Κεντρική Τράπεζα;” Διερωτήθηκε.

Ανέφερε ακόμα ότι υπερισχύει ο κοινοτικός νόμος και η όποια τροποποίηση θα συνιστά παράβαση κεκτημένου. Περαιτέρω η Διοικητής είπε ότι η κοινοτική οδηγία παρέχει στα κράτη μέλη διακριτική ευχέρεια να ορίσει την Αρχή Εξυγίανσης.

Ανέφερε επίσης ότι η Κεντρική Τράπεζα δεν έχει καμία ένσταση να ανατεθεί σε άλλη Αρχή, η Αρχή Εξυγίανσης, προσθέτοντας ότι η πολιτεία με νόμο το Μάρτη 2016, καθόρισε την Κεντρική Τράπεζα ως Αρχή Εξυγίανσης.

Η κ. Γιωρκάτζιη ανέφερε σε 23 χώρες κράτη – μέλη της ΕΕ έχουν ορίσει ως Αρχή Εξυγίανσης την εθνική κεντρική τράπεζα, ή την εθνική εποπτική Αρχή.

Σε ό,τι αφορά το θέμα ανεξαρτησίας της Αρχής Εξυγίανσης, που ηγέρθη, καθώς η Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί ως εποπτική Αρχή των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Διοικητής είπε ότι λήφθηκαν μέτρα για λειτουργικό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων Αρχής Εξυγίανσης και εποπτικής Αρχής.

Ενημέρωσε επίσης την Επιτροπή ότι μέτρα εξυγίανσης λαμβάνονται όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα είναι αφερέγγυο ή μπορεί να καταστεί αφερέγγυο.

Η Διοικητής είπε ακόμα ότι προς εφαρμογή της πολιτικής απόφασης του Εurogroup αποφασίστηκε η πώληση εργασιών της Λαϊκής και ως αποτέλεσμα είχε τη μεταβίβαση στην Τράπεζα Κύπρου, περιουσιακών της Λαϊκής, υποχρεώσεων και καταθέσεων και επειδή τα περιουσιακά στοιχεία ήταν περισσότερα από τις υποχρεώσεις και δόθηκε το 18,1% των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στους πιστωτές της Λαϊκής.

Η Διοικητής είπε ακόμα ότι η αξία των περιουσιακών της Λαϊκής το Μάρτη του 2013 ήταν 381 εκ. Ακολούθησε μια κρίση και μια καταστροφή, που μείωσε περαιτέρω την αξία τους και ακολούθησε βελτίωση της Τράπεζας Κύπρου με την τιμή της μετοχής της, ωστόσο, να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως είπε, σήμερα η αξία των μετοχών της πρώην Λαϊκής εκτιμάται στα 132 εκ.

Η Διοικητής είπε ακόμα ότι το πρωί μίλησε με τον Γενικό Εισαγγελέα με τον οποίο συμφώνησαν ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε μεταξύ μας και να αναφέρουμε ότι ήταν τόση η αξία και λιγόστεψε, επειδή δίνουμε όπλα σε αυτούς που θέλουν τη μείωση της αξίας των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Είπε ότι οι όποιες αναφορές επηρεάζουν δικαστικές διαδικασίες (διαιτησία) και τους πιθανούς αγοραστές. Η Διοικητής είπε ακόμα ότι ο Γενικός Εισαγγελέας υπέμνησε ότι σε δύο περιπτώσεις στις δικαστικές διαδικασίες έγιναν αναφορές στις συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή.

Απαντώντας στην κριτική για την καθυστέρηση στην πώληση των περιουσιακών της πρώην Λαϊκής
Τράπεζας, ανέφερε ότι είχαμε 7 περιουσιακά και έμειναν 6.

Φθάσαμε σε σημείο πώλησης και δεν πρέπει να αποκαλύψουμε τις τιμές για τις οποίες υπογράφηκε συμφωνία για πώληση, είπε και ανέφερε ότι “μας πονά αυτή η υπόθεση και τα διαχειριζόμαστε σαν να ήταν δικά μας”.

Τα προβλήματα που υπάρχουν με τα περιουσιακά στοιχεία είναι πολλά καθώς απαιτούνται άδειες από άλλες εποπτικές Αρχές, σημείωσε, αναφέροντας πως αν η Αρχή Εξυγίανσης καταλήξει ότι δεν μπορεί να πωλήσει θα προχωρήσει σε εκκαθάριση.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε πως η παρούσα σύσταση της Αρχής Εξυγίανσης είναι η ορθότερη υπό τις περιστάσεις.

Ανέφερε πως έγινε το πολύ σοβαρό σφάλμα να ορισθεί μονοπρόσωπη Αρχή Εξυγίανσης τον καιρό που έπρεπε να ληφθούν οι αποφάσεις.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως είναι ξεκάθαρο ότι η εκτελεστική εξουσία δεν έχει αρμοδιότητα να εκφέρει γνώμη για πώληση των περιουσιακών της πρώην Λαϊκής και δια νόμου δεν μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις της Αρχής Εξυγίανσης.

Η διαδικασία εξυγίανση καθυστέρησε και πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας πως η θέση του είναι ότι αν σε ένα πιστωτή αναλογούν 1.000 ευρώ να τα πάρει στο χέρι και αν πιστεύει ότι θα πάει πάνω η μετοχή, να πάρει μετοχές, με δική του απόφαση.

Ανέφερε επίσης ότι δεν ήμασταν σε αμφιβολία ότι δεν επιτρέπεται η απόδοση των περιουσιακών της Λαϊκής στους πιστωτές, αλλά ζητήσαμε τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για να είναι η Επιτροπή Θεσμών πιο σίγουρη.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Read 835 times

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Δημοσίευμα των Financial Times για την οικοδομική άνθιση στη Λεμεσό και τον αντίκτυπό της

Δημοσίευμα των Financial Times για την οικοδομική άνθιση στη Λεμεσό και τον αντίκτυπό της

Στην ανέγερση των πολυώροφων συγκροτημάτων κατοικιών στη Λεμεσό αναφέρεται δημοσίευμα των Financial Times. Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα σημειώνει πως αυτοί...

Επανεκλογή Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Επανεκλογή Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου

Τη σημασία και αναγνώριση που τυγχάνει το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, υποδηλώνει η επανεκλογή του Προέδρου του, Θέμη Παπαδόπουλου, ως εκπροσώπου...

Αύξηση των πλοίων που εγγράφονται με κυπριακή σημαία, είπε η Υφυπουργός Ναυτιλίας

Αύξηση των πλοίων που εγγράφονται με κυπριακή σημαία, είπε η Υφυπουργός Ναυτιλίας

Υπάρχει αύξηση των πλοίων που εγγράφονται με κυπριακή σημαία, δήλωσε την Τρίτη η Υφυπουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πειλήδου, προσθέτοντας ότι ξεπεράσαμε...