A+ R A-
21 April 2018

Tuesday, 03 January 2017 12:35

Κλειστές πόρτες στη λιανική αγορά καυσίμων στην Κύπρο

Μηδαμινός φαίνεται πως είναι ο ανταγωνισμός στη λιανική αγορά καυσίμων καθώς η είσοδος ανεξάρτητων πρατηρίων και πρατηρίων χαμηλού κόστους στην αγορά είναι από πολύ δύσκολη έως πρακτικά αδύνατη. Το γεγονός αυτό επιβάλει αλλαγές στους περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμους ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός υπογραμμίζει στην ετήσια έκθεσή του ο γενικός ελεγκτής, Οδυσσέα Μιχαηλίδης.

 

Όπως αναφέρει, την χρονιά που πέρασε ο υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, εκπόνησε μελέτη για τα πρατήρια πετρελαιοειδών, εξετάζοντας τη δυνατότητα διαφοροποίησης της μορφής με την οποία αυτά λειτουργούν στην Κύπρο, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά.

 

Στη μελέτη σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), μια σημαντική παράμετρος της αύξησης του ανταγωνισμού στο λιανικό επίπεδο πώλησης πετρελαιοειδών είναι η μείωση των εμποδίων στην είσοδο νέων παικτών στην αγορά.

 

Όπως σχετικά αναφέρεται, η είσοδος στη λιανική αγορά ανεξάρτητων πρατηρίων και πρατηρίων χαμηλού κόστους είναι πολύ δύσκολη ή/και σχεδόν αδύνατη κυρίως λόγω του ότι στην ισχύουσα νομοθεσία και χωροθετική πολιτική εμπεριέχονται πρόνοιες που σκοπό έχουν να περιορίσουν την ανέγερση νέων πρατηρίων.

 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών Νόμοι και οι σχετικοί Κανονισμοί, καθώς επίσης η σχετική Χωροθετική Πολιτική και λοιπές νομοθεσίες που εφαρμόζονται στη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας πρατηρίου πετρελαιοειδών.

 

Επιπλέον, η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει ότι επιβάλλεται τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας εάν διαπιστωθεί ότι αντίκειται στο Ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία του ανταγωνισμού, θέμα το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί από το Υπουργείο.

 

Ωστόσο, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου, Δρ Στέλιος Χειμώνας ανέφερε στον γενικό ελεγκτή ότι το θέμα της συμβατότητας με το Ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία του ανταγωνισμού εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ αρμόδια Αρχή για την προστασία του ανταγωνισμού είναι η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ).
Κατ’ επέκταση ο κ. Μιχαηλίδης ζήτησε την ενημέρωση του υπουργείου Εσωτερικών.

 

Εναλλακτικά, όπως αναφέρεται στη μελέτη, η αύξηση σε νέα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούσε να προέλθει από το σύνολο των υφιστάμενων πρατηρίων «DoDo» (Dealer owned – Dealer operated) όπου η ιδιοκτησία και η ευθύνη λειτουργίας του πρατηρίου ανήκει σε ξεχωριστή επιχείρηση και η προμήθεια γίνεται από εταιρείες πετρελαιοειδών και/ή χονδρεμπόρους, και από πρατήρια «CoDo» (Company owned – Dealer operated) όπου το πρατήριο ανήκει στην εταιρεία αλλά η ευθύνη λειτουργίας ανατίθεται σε ξεχωριστή επιχείρηση, τα οποία επιθυμούν και μπορούν να αποδεσμευτούν από τα συμβόλαια που διατηρούν με τις υφιστάμενες εταιρείες προμήθειας πετρελαιοειδών.

 

Το θέμα βρίσκεται από τον Φεβρουάριο στο υπουργείο Εσωτερικών από το οποίο όμως δεν έχουν δοθεί προς το παρόν πληροφορίες ή σχόλια. «Η Υπηρεσία μας τονίζει ότι θα πρέπει, και αυτό είναι μείζον, να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Κυβέρνηση για ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως είναι π.χ. η ενθάρρυνση της αποσύνδεσης των πρατηρίων από τις εταιρείες χονδρικής πώλησης και η δημιουργία πρατηρίων χαμηλού κόστους», υπογράμμισε ο κ. Μιχαηλίδης στην έκθεσή του.

 

Επισημαίνεται ότι στις τέσσερις κυπριακές εταιρείες πετρελαιοειδών είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους €42,9 εκατ. από την ΕΠΑ, ως η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση ενός υγιούς ανταγωνιστικού πλαισίου στην κυπριακή αγορά, με τις αποφάσεις με αρ. 66/2009-69/2009 οι οποίες ωστόσο ακυρώθηκαν τον Μάιο 2011 από το Ανώτατο Δικαστήριο, καθότι ο διορισμός του τότε Προέδρου της ΕΠΑ είχε κριθεί μη νόμιμος και για τις οποίες εκκρεμεί η λήψη εκ νέου απόφασης από την ΕΠΑ. Το εν λόγω θέμα για το οποίο γίνεται αναφορά στο μέρος της Ετήσιας Έκθεσής μας για την ΕΠΑ, δεν αφορά άμεσα στο Υπουργείο ΕΕΒΤ.

 

πηγή: energy.reporter.com.cy

 

Read 667 times

ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)

Κομισιόν: Σε επαφή με τις κυπριακές αρχές για τα κυβερνητικά ομόλογα στον Συνεργατισμό

Κομισιόν: Σε επαφή με τις κυπριακές αρχές για τα κυβερνητικά ομόλογα στον Συνεργατισμό

Ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, η οποία είναι σε επαφή με τις κυπριακές αρχές, βρίσκεται...

Ετήσια αύξηση 36,4% στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Μάρτιο

Ετήσια αύξηση 36,4% στις αφίξεις τουριστών στην Κύπρο τον Μάρτιο

Οι αφίξεις τουριστών τον Μάρτιο 2018 ανήλθαν σε 192.090 σε σύγκριση με 140.873 τον Μάρτιο 2017, σημειώνοντας αύξηση 36,4%, σύμφωνα...

Λεμεσός: Κατά 56% εκτινάχτηκαν τα πωλητήρια έγγραφα τους πρώτους δυο μήνες του 2018

Λεμεσός: Κατά 56% εκτινάχτηκαν τα πωλητήρια έγγραφα τους πρώτους δυο μήνες του 2018

Αύξηση και 55% παγκύπρια Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, το πρώτο δίμηνο του 2018 ο...